NITRAGOLD spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152012
Aktíva 71 99179 142808 404840 5680,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,000022,290,03000,02880,0000
Časové rozlíšenie aktív 78,0080,0078,0069,000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00008 4940,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0948-0,9003-0,00300,02360,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,000019,170,0023-0,02110,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,04701,331,120,0000
Celkové tržby 0,0000571 78821 1508 7030,0000
Celkový dlh 0,00003 551457 091443 4040,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -69 703-76 527-8 471-7 4350,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-0,4674-2,57-7,950,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 69 70376 5278 4717 4350,0000
Čistý cash flow -6 82468 0561 036-9 3730,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 601-264 346-53 386-68 2240,0000
Čistý zisk -3 601-267 227-54 346-69 1840,0000
Čistý zisk v minulom roku -267 227-54 346-69 184-104 4760,0000
Cudzie zdroje -71 991-75 591-342 819-397 1640,0000
Daň z príjmov 0,00002 881960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 881960,00960,00963,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 881960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00001 408635,13221,270,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00001 288498,19187,760,0000
Doba obratu aktív 0,000043 96894 45235 2530,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00001 408635,13221,270,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00001 97353 40518 5960,0000
EBIT v minulom roku -264 346-53 386-68 224-103 5130,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 601-264 346-53 386-68 2240,0000
EBITDA -3 494-15 76710 63011 7070,0000
EBITDA marža 0,0000-0,02760,50261,350,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 494-15 76710 63011 7070,0000
Finančná páka 1,00001,052,362,120,0000
Finančné účty 69 70376 5278 4717 4350,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,9551-0,4241-0,47250,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,95510,42410,47250,0000
Hrubá marža 0,0000-0,0513-0,8559-2,060,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 6011 109 46646 34511 3880,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00000,04490,56540,52750,0000
Krátkodobé pohľadávky 2 2102 5355 4365 2760,0000
Krátkodobé záväzky 0,00003 551457 091443 4040,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00001,250,00000,0000
Náklady na predaný tovar 3 42229 97521 22726 6340,0000
Neobežný majetok 0,00000,0000794 419827 7880,0000
Obežný majetok 71 91379 06213 90712 7110,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,00830,22460,68470,0000
Odpisy 0,000033 52879 68479 6120,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000016 76439 84239 8060,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000016 76439 84239 8060,0000
Osobné náklady 0,00000,00000,0000-641,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 107,0041,00265,00319,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,0000540,002 438261,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 601-233 69925 33810 4280,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0500-3,54-0,1585-0,17420,0000
Podiel EBIT k aktívam -0,0500-3,34-0,0660-0,08120,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0500-3,34-0,0667-0,08120,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0500-3,50-0,1557-0,17180,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,96820,96700,01050,00880,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,00000,11900,0490-1,080,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,000027,970,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0000-0,8744-0,2272-0,22710,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0000103,590,3316-1,080,0000
Pohľadávky z obchodného styku 2 0102 3194 2644 4770,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,000022,290,03000,02880,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 10,55-1,11-330,9142,370,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,04490,56540,52750,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,04701,331,120,0000
Pridaná hodnota -3 422-29 318-18 103-17 9310,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,00000,23290,57180,05830,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0500-3,38-0,0672-0,08230,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0500-3,54-0,1585-0,17420,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,000021,550,01820,01680,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-0,225243,0037,880,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-0,225243,0037,880,0000
Služby 3 42223 7109 66711 2400,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 71 99179 142808 404840 5680,0000
Spotreba materiálu… 0,00006 26511 56015 3940,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000563 29421 1148 7030,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000562 63717 9900,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000657,003 1248 7030,0000
Účtovný cash flow -6 82468 0561 036-9 3730,0000
Vlastné imanie 71 99175 591342 819397 1640,0000
Všetky záväzky 0,00003 551457 091443 4040,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00008 4940,00000,0000
Výsledok hospodárenia -3 494-264 313-53 121-67 9050,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 494-264 313-53 121-67 9050,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 601-267 227-54 346-69 1840,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -267 227-54 346-69 184-104 4760,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 601-264 346-53 386-68 2240,0000
Záväzky 0,00003 551457 091443 4040,0000
Záväzky z obchodného styku 0,0000540,002 438261,000,0000
Zisk pred zdanením -3 601-264 346-53 386-68 2240,0000
Zmena EBIT 0,01364,950,78250,65910,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000777 6552 0570,00000,0000