DIALOGUE s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 229 420209 432220 580177 890194 676
Bežná likvidita III. stupeň 3,915,523,617,104,76
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,361,800,87902,331,02
Celkové tržby 600 504749 216645 438421 463573 667
Celkový dlh 56 47235 79361 46725 28941 263
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -76 114-63 744-53 763-58 397-41 587
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 76 11463 74453 76358 39741 587
Čistý cash flow 76 11463 74453 76358 39741 587
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 51517 4069 392149,0011 671
Čistý zisk 5 82214 5266 512-812,008 790
Čistý zisk v minulom roku 14 5266 512-812,008 7903 273
Cudzie zdroje -172 948-173 639-159 113-152 601-153 413
Daň z príjmov 1 6932 8802 880961,002 881
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 880961,002 8812 881
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 6932 8802 880961,002 881
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,0629,8252,7042,9852,35
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 34,4129,2952,0841,2551,91
Doba obratu aktív 139,48102,06124,75154,06124,09
Doba obratu pohľadávok 36,0629,8252,7042,9852,35
Doba obratu zásob 64,1543,3151,1774,5558,17
Doba splácania záväzkov 42,7121,6942,5026,7433,54
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 34,1417,2634,5921,7026,08
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 34,9413,5529,5317,8017,16
EBIT v minulom roku 17 4069 392149,0011 6716 154
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 51517 4069 392149,0011 671
EBITDA 12 05121 5209 409931,0015 499
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 05121 5209 409931,0015 499
Efektívna daňová sadzba 0,22530,16550,30666,450,2469
Finančná páka 1,331,211,391,171,27
Finančné účty 76 11463 74453 76358 39741 587
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7538-0,8291-0,7213-0,8578-0,7880
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,75380,82910,72130,85780,7880
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 82221 5528 861678,0014 362
Krátkodobé pohľadávky 59 31261 18793 18149 62982 128
Krátkodobé záväzky 56 14635 41561 16425 06040 917
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 45 93922 12842 50216 67920 930
Náklady na predaný tovar 500 947626 516550 875360 355470 361
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 479 860595 905525 271342 068445 230
Neobežný majetok 9 65313 7910,00000,00000,0000
Obežný majetok 219 767195 641220 580177 890194 676
Obrat aktív 2,623,582,932,372,94
Obrat neobežného majetku 62,1954,310,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 2,733,832,932,372,94
Obrat zásob 5,698,437,134,906,27
Odpisy 4 1382 7590,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 1382 7590,00000,00000,0000
Osobné náklady 86 01399 28379 01458 88487 256
Ostatné náklady na finančnú činnosť 529,00368,00548,00253,001 137
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 96017 2856 512-812,008 790
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,86530,81060,83610,96390,8532
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,161,231,201,041,17
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,101,201,201,041,17
Pohľadávky z obchodného styku 56 59660 09792 08647 63381 433
Pohotová likvidita II. stupeň 2,413,532,404,313,02
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,27-2,72-2,96-2,61-3,69
Pridaná hodnota 99 407122 47494 50361 092102 268
Primárna platobná neschopnosť 0,81170,36820,46150,35020,2570
Rýchla likvidita I. stupeň 1,361,800,87902,331,02
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,691,666,5327,162,66
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,691,666,5327,162,66
Služby 15 82324 58620 54514 22921 292
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 229 420209 432220 580177 890194 676
Spotreba materiálu… 5 2646 0255 0594 0583 839
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 600 504749 190645 378421 447572 629
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 150,00200,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 600 354748 990645 378421 447572 629
Účtovný cash flow 76 11463 74453 76358 39741 587
Vlastné imanie 172 948173 639159 113152 601153 413
Všetky záväzky 56 47235 79361 46725 28941 263
Výsledok hospodárenia 8 06318 9619 409931,0015 499
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 06318 9619 409931,0015 499
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 82214 5266 512-812,008 790
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 14 5266 512-812,008 7903 273
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 51517 4069 392149,0011 671
Zásoby 84 34170 71073 63669 86470 961
Záväzky 56 47235 79361 46725 28941 263
Záväzky z obchodného styku 45 93922 12842 50216 67920 930
Zisk pred zdanením 7 51517 4069 392149,0011 671
Zmena EBIT 0,43171,8563,030,01281,90