WINFER spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 039 8844 125 5974 679 9155 038 8924 386 197
Aktivácia 99 80855 8260,0000229 51759 500
Bankové úvery 955 145979 7801 295 554923 3281 133 372
Bežná likvidita III. stupeň 0,68900,59280,77490,66640,8889
Bežné bankové úvery 692 853659 870884 164507 858801 680
Časové rozlíšenie aktív 13 29114 85516 80923 61115 911
Časové rozlíšenie pasív 34 96852 73082 412812,0039,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,66920,85080,93421,221,14
Celkové tržby 5 716 4595 846 6175 470 7519 900 0096 013 747
Celkový dlh 1 605 6001 872 2542 220 5202 769 8522 334 574
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 913 770962 5791 156 341861 7781 088 283
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 41 37517 201139 21361 55045 089
Čistý cash flow 24 174-122 01277 66316 46117 859
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 289 254306 508310 146441 702500 085
Čistý zisk 198 703213 630219 008316 644366 819
Čistý zisk v minulom roku 213 630219 008316 644366 819195 272
Cudzie zdroje -2 399 316-2 200 613-2 376 983-2 268 228-2 051 584
Daň z príjmov 59 08960 52057 09898 417110 228
Daň z príjmov v minulom roku 60 52057 09898 417110 22862 256
Daň z príjmov z bežnej činnosti 59 08960 52057 09898 417110 228
Dlhodobé bankové úvery 262 292319 910411 390415 470331 692
Dlhodobé pohľadávky 45 732197 969226 181201 616244 170
Dlhodobý dlh 262 292319 910411 390415 470331 692
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 42,0240,3761,7846,1398,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 28,7924,3442,8533,3196,21
Doba obratu aktív 264,28262,17314,83194,84270,27
Doba obratu pohľadávok 45,0152,9577,0053,93113,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 34,8048,7648,9161,0170,74
EBIT v minulom roku 306 508310 146441 702500 085281 429
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 289 254306 508310 146441 702500 085
EBITDA 1 028 7561 059 6031 122 047972 258983 821
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 028 7561 059 6031 122 047972 258983 821
Finančná páka 1,681,871,972,222,14
Finančné účty 41 37517 201139 21361 55045 089
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5939-0,5334-0,5079-0,4501-0,4677
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,59390,53340,50790,45010,4677
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 076 0881 103 2141 175 0431 390 673997 861
Krátkodobé pohľadávky 642 347635 204918 3841 193 1181 594 354
Krátkodobé záväzky 531 945767 346727 1041 577 9491 148 091
Krytie dlhovej služby 18,5612,459,7136,4942,70
Materiál 170 961210 106237 943112 23777 757
Nákladové úroky 31 46232 35834 04026 64123 038
Nákladové úroky v minulom roku 32 35834 04026 64123 03823 901
Náklady na predaný tovar 3 782 7713 914 0353 680 5797 683 5984 370 738
Neobežný majetok 3 126 1783 050 2623 141 3853 446 7602 408 916
Obežný majetok 900 4151 060 4801 521 7211 568 5211 961 370
Obrat aktív 1,381,391,161,871,35
Obrat neobežného majetku 1,781,881,732,742,46
Obrat obežného majetku 6,205,423,576,023,02
Odpisy 756 460765 214830 778649 914483 628
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 378 230382 607415 389324 957241 814
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 378 230382 607415 389324 957241 814
Osobné náklady 1 091 9191 116 984993 5721 054 707779 575
Ostatné náklady na finančnú činnosť 15 65819 37114 40416 69111 240
Ostatné záväzky z obchodného styku 359 087584 619581 2451 415 255943 538
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 955 163978 8441 049 786966 558850 447
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,60770,61050,56940,60060,5021
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,651,641,761,661,99
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,97210,97210,95651,031,23
Pohľadávky z obchodného styku 440 150382 955636 909861 5811 561 428
Pohotová likvidita II. stupeň 0,55330,45090,63440,61260,8490
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -99,2518,04-30,61-137,79-114,88
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,7684-3,772,280,61790,7752
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,39740,45380,47450,54970,5323
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,66920,85080,93421,221,14
Pridaná hodnota 1 796 7351 829 7391 745 0421 756 0651 552 782
Primárna platobná neschopnosť 0,81581,530,91261,640,6043
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,561,771,982,852,37
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,561,771,982,852,37
Služby 1 596 4321 536 8891 548 4115 274 2151 753 434
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 039 8844 125 5974 679 9155 038 8924 386 197
Spotreba materiálu… 2 286 1472 432 9722 132 1682 638 9002 676 804
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 955 145979 7801 295 554923 3281 133 372
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 99 8080,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 611 0015 775 2655 459 3219 657 2165 936 160
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 31 49531 49133 700217 55312 640
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 579 5065 743 7745 425 6219 439 6635 923 520
Účtovný cash flow 24 174-122 01277 66316 46117 859
Úročený dlh 955 145979 7801 295 554923 3281 133 372
Úrokové krytie 9,199,479,1116,5821,71
Vlastné imanie 2 399 3162 200 6132 376 9832 268 2282 051 584
Všetky záväzky 1 605 6001 872 2542 220 5202 769 8522 334 574
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,000023 96852 7300,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 23 96828 76228 7620,00000,0000
Výsledok hospodárenia 303 791325 880323 479458 391511 333
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 303 791325 880323 479458 391511 333
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 198 703213 630219 008316 644366 819
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 213 630219 008316 644366 819195 272
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 257 792274 150276 106415 061477 047
Zásoby 170 961210 106237 943112 23777 757
Záväzky 1 605 6001 872 2542 220 5202 769 8522 334 574
Záväzky z obchodného styku 359 087584 619581 2451 415 255943 538
Zisk pred zdanením 257 792274 150276 106415 061477 047
Zmena EBIT 0,94370,98830,70220,88331,78
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00001 49081 5061 500
Účtovné závierky