IPROS spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 286 322280 083277 333555 634267 178
Bežná likvidita III. stupeň 7,824,183,112,911,80
Časové rozlíšenie aktív 8 8437 1535 1029 2119 689
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,4354-0,43891,52-0,74730,2461
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 3,361,73-4,621,78-0,3025
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,18040,33300,44650,49230,9350
Celkové tržby 421 879432 331426 779792 142370 787
Celkový dlh 43 75069 97685 601183 288129 105
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -229 207-123 602-26 519-312 835-44 115
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 229 207123 60231 382322 65744 403
Čistý cash flow 105 60592 220-291 275278 254-33 977
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 105 73664 32841 311305 57237 278
Čistý zisk 81 73449 26930 893236 50930 237
Čistý zisk v minulom roku 49 26930 893236 50930 237-6 478
Cudzie zdroje -242 572-210 107-191 732-372 346-138 073
Daň z príjmov 24 00215 05910 41869 0637 041
Daň z príjmov v minulom roku 15 05910 41869 0637 041961,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 24 00215 05910 41869 0637 041
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,0578,02150,1069,32145,88
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,0570,18102,4169,23145,88
Doba obratu aktív 250,06237,65238,30256,47263,01
Doba obratu pohľadávok 7,0578,02150,1069,32145,88
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27,4945,1954,1771,96110,57
EBIT v minulom roku 64 32841 311305 57237 278-5 517
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 105 73664 32841 311305 57237 278
EBITDA 144 997112 17491 356343 35963 116
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 144 997112 17491 356343 35963 116
Finančná páka 1,181,331,451,491,94
Finančné účty 229 207123 60231 382322 65744 403
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8472-0,7502-0,6913-0,6701-0,5168
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,84720,75020,69130,67010,5168
Hrubá marža 0,75800,64900,65290,79520,6658
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 144 988112 94094 475342 37961 745
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00004 8639 822288,00
Krátkodobé pohľadávky 8 07591 946174 685150 179148 188
Krátkodobé záväzky 31 47653 25563 047155 906112 324
Náklady na predaný tovar 98 157149 610146 138160 842123 913
Neobežný majetok 40 19757 33266 16473 58764 898
Obežný majetok 237 282215 598206 067472 836192 591
Obrat aktív 1,461,541,531,421,39
Obrat neobežného majetku 10,407,506,4210,755,71
Obrat obežného majetku 1,762,002,061,671,93
Odpisy 39 25247 81251 16436 71224 458
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 19 62623 90625 58218 35612 229
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 19 62623 90625 58218 35612 229
Osobné náklady 188 006182 940200 815293 828186 787
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9,00834,00881,001 1801 371
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 72527 20023 2018 01432 004
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 120 98697 08182 057273 22154 695
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,33690,23450,15710,61890,2185
Podiel EBIT k aktívam 0,36930,22970,14900,55000,1395
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,36930,22970,14900,55000,1395
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,41490,28360,19280,76450,2407
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,80050,44130,11320,58070,1662
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,58790,65200,72070,46650,7566
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,25030,2133-0,68250,3513-0,0916
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,701,531,392,141,32
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,411,221,111,911,17
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,25270,2144-0,68570,3519-0,0916
Pohľadávky z obchodného styku 8 07582 711119 180149 976148 188
Pohotová likvidita II. stupeň 7,824,183,112,911,80
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,30-2,280,6583-1,344,06
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,18040,33300,44650,49230,9350
Pridaná hodnota 319 772280 567278 641629 910246 874
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,33690,23450,16110,63520,2190
Rýchla likvidita I. stupeň 7,282,320,46211,950,3943
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,30170,62380,93700,53382,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,30170,62380,93700,53382,05
Služby 83 353134 779128 267140 541108 787
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 286 322280 083277 333555 634267 178
Spotreba materiálu… 14 80414 83117 87120 30115 126
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00004 8639 822288,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 417 929430 977426 779790 852370 787
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000800,002 000100,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 417 929430 177424 779790 752370 787
Účtovný cash flow 105 60592 220-291 275278 254-33 977
Úročený dlh 0,00000,00004 8639 822288,00
Vlastné imanie 242 572210 107191 732372 346138 073
Všetky záväzky 43 75069 97685 601183 288129 105
Výsledok hospodárenia 105 74565 16242 192306 74738 658
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 105 74565 16242 192306 74738 658
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 81 73449 26930 893236 50930 237
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 49 26930 893236 50930 237-6 478
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 105 73664 32841 311305 57237 278
Zásoby 0,000050,000,00000,00000,0000
Záväzky 43 75069 97685 601183 288129 105
Záväzky z obchodného styku 2 72527 20023 2018 01432 004
Zisk pred zdanením 105 73664 32841 311305 57237 278
Zmena EBIT 1,641,560,13528,20-6,76