TRITICUM s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 480 3715 077 9324 933 4363 972 9094 102 835
Aktivácia 75 28094 68440 57813 12736 433
Bežná likvidita III. stupeň 14,7220,4417,9811,9319,48
Časové rozlíšenie aktív 9 5249 97811 82714 08113 078
Časové rozlíšenie pasív 87 633113 632139 51375 60595 696
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,0012,66-12,292,63-14,10
Celkové tržby 3 911 4553 221 6473 435 0563 257 8243 371 000
Celkový dlh 162 14962 00358 180159 45453 512
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 626 440-1 347 981-827 962-1 305 997-935 624
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 626 4401 347 981827 9621 305 997935 624
Čistý cash flow 278 459520 019-478 035370 373-523 966
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 043 886714 919846 399750 551819 294
Čistý zisk 824 568566 553670 352585 365638 735
Čistý zisk v minulom roku 566 553670 352585 365638 735594 139
Cudzie zdroje -5 230 589-4 902 297-4 735 743-3 737 850-3 953 627
Daň z príjmov 219 318148 366176 047165 183180 557
Daň z príjmov v minulom roku 148 366176 047165 183180 557167 641
Daň z príjmov z bežnej činnosti 219 318148 366176 047165 183180 557
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 8,4934,05107,2814,3963,87
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,426,452,534,091,62
Doba obratu aktív 675,78664,05807,07505,18549,02
Doba obratu pohľadávok 8,4934,05107,2814,3963,87
Doba obratu zásob 5 0566 3272 9252 8411 386
Doba splácania záväzkov 431,08168,3466,43347,7944,33
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 17,135,376,3617,944,97
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 118,7345,952,27280,0011,54
EBIT v minulom roku 714 919846 399750 551819 294761 782
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 043 886714 919846 399750 551819 294
EBITDA 1 811 2701 385 2431 426 6711 243 9001 340 184
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 811 2701 385 2431 426 6711 243 9001 340 184
Finančná páka 1,051,041,041,061,04
Finančné účty 1 626 4401 347 981827 9621 305 997935 624
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9544-0,9654-0,9599-0,9408-0,9636
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95440,96540,95990,94080,9636
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 203 3061 403 4931 468 3451 254 1051 368 873
Krátkodobé pohľadávky 68 839260 345655 796113 132477 322
Krátkodobé záväzky 138 90741 08238 888141 06937 165
Krytie dlhovej služby 20,6712,1910,2316,4514,00
Materiál 36 81863 10740 99312 93814 950
Nákladové úroky 0,00000,00000,00003,002,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00003,002,002,00
Náklady na predaný tovar 1 688 6451 832 9521 173 1231 920 1131 710 585
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 117 61389 075213 666148 050306 012
Neobežný majetok 2 146 2441 915 6031 725 3921 387 4441 515 178
Obežný majetok 3 324 6033 152 3513 196 2172 571 3842 574 579
Obrat aktív 0,54010,54970,45230,72250,6648
Obrat neobežného majetku 1,381,461,292,071,80
Obrat obežného majetku 0,89030,88540,69811,121,06
Odpisy 939 908678 574599 690498 240541 608
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 469 954339 287299 845249 120270 804
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 469 954339 287299 845249 120270 804
Osobné náklady 368 219359 542349 454338 764326 531
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 4352 1782 0111 6961 466
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 71,00428,00363,00341,00359,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 38 25711 2131 330113 5729 671
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 764 4761 245 1271 270 0421 083 6051 180 343
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 10,8110,764,956,423,32
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,452,663,032,813,11
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,97190,92301,111,141,17
Pohľadávky z obchodného styku 11 51849 31915 44232 14312 100
Pohotová likvidita II. stupeň 7,5310,468,386,6110,73
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -18,78-9,439,91-10,097,55
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000123 458-261 983
Pridaná hodnota 1 271 398958 1521 058 034950 3811 017 081
Primárna platobná neschopnosť 3,320,22740,08613,530,7993
Rýchla likvidita I. stupeň 7,188,714,646,037,04
Služby 328 481346 296349 649365 974328 525
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 480 3715 077 9324 933 4363 972 9094 102 835
Spotreba materiálu… 1 464 1321 276 6121 277 7801 314 3551 235 101
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 75 2800,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 157 2432 801 1042 252 8182 876 2742 742 564
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 197 20010 00021 6615 78014 898
Tržby z predaja tovaru 146 257113 655251 496152 430344 693
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 813 7862 677 4491 979 6612 718 0642 382 973
Účtovný cash flow 278 459520 019-478 035370 373-523 966
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000250 184409 647
Vlastné imanie 5 230 5894 902 2974 735 7433 737 8503 953 627
Všetky záväzky 162 14962 00358 180159 45453 512
Výnosy budúcich období dlhodobé 61 63387 752125 43961 08475 604
Výnosy budúcich období krátkodobé 26 00025 88014 07414 52120 092
Výsledok hospodárenia 1 046 271716 669848 058751 440813 474
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 046 271716 669848 058751 440813 474
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 824 568566 553670 352585 365638 735
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 566 553670 352585 365638 735594 139
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 043 886714 919846 399750 548819 292
Zásoby 1 629 3241 544 0251 712 4591 152 2551 161 633
Záväzky 162 14962 00358 180159 45453 512
Záväzky z obchodného styku 38 25711 2131 330113 5729 671
Zisk pred zdanením 1 043 886714 919846 399750 548819 292
Zmena EBIT 1,460,84471,130,91611,08
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 146 301-215 653627 394-104 861122 620
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 146 301-215 653627 394-104 861122 620
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 22 2910,0000584,000,00000,0000
Účtovné závierky