NBK s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 20 50921 69227 72141 20543 692
Bežná likvidita III. stupeň 13,332,442,791,901,83
Časové rozlíšenie aktív 15,0027,0027,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1036-0,61711,091,51-1,42
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1663-0,2480-0,4620-0,71900,4751
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 8,24-8,067,494,235,48
Celkové tržby 993,00161,003 19122 09229 599
Celkový dlh 18 28924 76624 45433 32736 954
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 966-2 196-4 093-7 649-19 563
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,72-39,39-1,450,05160,1635
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 9662 1964 0937 64919 563
Čistý cash flow -230,00-1 897-3 556-11 9149 595
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 707-6 341-3 6512 1006 584
Čistý zisk -1 707-6 341-4 6111 1404 840
Čistý zisk v minulom roku -6 341-4 6111 1404 8406 420
Cudzie zdroje -2 2203 074-3 267-7 878-6 738
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,001 744
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,001 7441 927
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,001 744
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000070,33120,6916,50
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,0000-99,3084,670,0000
Doba obratu aktív 0,00000,00003 212699,621 042
Doba obratu pohľadávok 0,00000,000070,33120,6916,50
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00002 7240,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00002 7000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,0000891,87281,34481,48
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000597,520,0000
EBIT v minulom roku -6 341-3 6512 1006 5848 347
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 707-6 341-3 6512 1006 584
EBITDA -1 470274,003 3748 799-155,00
EBITDA marža -1,481,701,060,3983-0,0052
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 470274,003 3748 799-155,00
Finančná páka 9,24-7,068,495,236,48
Finančné účty 1 9662 1964 0937 64919 563
Hrubá marža -1,18-18,210,02160,23820,0042
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 589153,003 2598 69223 092
Krátkodobé pohľadávky -263,00-278,00607,007 108692,00
Krátkodobé záväzky 1 3837 6497 69716 57020 197
Materiál 16 71816 71816 71816 71816 718
Náklady na predaný tovar 1 1712 9323 08116 23515 187
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00002 2400,0000
Neobežný majetok 2 0733 0296 2769 7306 719
Obežný majetok 18 42118 63621 41831 47536 973
Obrat aktív 0,00000,00000,11360,52170,3504
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,50192,212,28
Obrat obežného majetku 0,00000,00000,14710,68300,4141
Odpisy 118,006 4946 9106 59225,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 118,003 2473 4553 29625,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00003 2473 4553 2960,0000
Osobné náklady 1 1370,00000,00000,00002 801
Ostatné náklady na finančnú činnosť 119,00121,00115,00107,0087,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 432,000,0000360,003 6676 252
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 589153,002 2997 7324 865
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,76892,06-1,410,14470,7183
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,97100,00000,00000,000022,59
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,2316-11,78-1,11-0,53930,3242
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00002,350,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,030,00000,00000,00000,0443
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,9331-0,45150,01000,79820,0439
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,0000-1,13-0,55420,6267
Pohľadávky z obchodného styku -857,00-857,00-857,004 9870,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,240,25430,61410,89061,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,65-1,620,91870,6612-0,7022
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,89181,140,88210,80880,8458
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 8,24-8,067,494,235,48
Pridaná hodnota -1 171-2 93269,005 262124,00
Primárna platobná neschopnosť -0,50410,0000-0,42010,73530,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,76892,06-1,410,14470,7183
Rýchla likvidita I. stupeň 1,420,28710,53180,46160,9686
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -12,4490,397,253,79-238,41
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -12,4490,397,253,79-238,41
Služby 982,001 7882 86813 77814 355
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 20 50921 69227 72141 20543 692
Spotreba materiálu… 189,001 144213,00217,00832,00
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,00003 15021 49726 978
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,000011 667
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00005 1550,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00003 15016 34215 311
Účtovný cash flow -230,00-1 897-3 556-11 9149 595
Vlastné imanie 2 220-3 0743 2677 8786 738
Všetky záväzky 18 28924 76624 45433 32736 954
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,76890,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -1 588-6 220-3 5362 2076 540
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 588-6 220-3 5362 2076 540
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 707-6 341-4 6111 1404 840
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 341-4 6111 1404 8406 420
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 707-6 341-3 6512 1006 584
Zásoby 16 71816 71816 71816 71816 718
Záväzky 18 28924 76624 45433 32736 954
Záväzky z obchodného styku 432,000,0000360,003 6676 252
Zisk pred zdanením -1 707-6 341-3 6512 1006 584
Zmena EBIT 0,26921,74-1,740,31900,7888
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00004 947