TRIOS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 851 481889 627935 4221 179 6361 227 145
Bežná likvidita III. stupeň 2,772,652,122,444,10
Časové rozlíšenie aktív 1 1611 1240,00003 5172 588
Časové rozlíšenie pasív 64 80064 8000,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,25030,0987-0,06090,5508-0,5522
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,35740,34020,60520,39110,2405
Celkové tržby 256 754287 8131 200 9131 742 0481 710 984
Celkový dlh 207 150209 399352 664331 676237 875
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -651 635-606 377-587 571-605 346-435 945
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 651 635606 377587 571605 346435 945
Čistý cash flow 45 25818 806-17 775174 855-114 710
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -23 72515 770415 317606 766202 678
Čistý zisk -23 72512 172327 723467 203156 358
Čistý zisk v minulom roku 12 172327 723467 203194 177116 289
Cudzie zdroje -579 531-615 428-582 758-847 960-989 270
Daň z príjmov 0,00003 51386 719139 26745 861
Daň z príjmov v minulom roku 3 51386 719139 26756 89836 091
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00003 51386 719139 26745 861
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 44,59160,569,4537,5792,34
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 35,117,100,905537,1124,47
Doba obratu aktív 1 4142 081294,82266,89273,84
Doba obratu pohľadávok 44,59160,569,4537,5792,34
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 300,30445,6091,9471,8346,36
EBIT v minulom roku 15 770415 317606 766251 227153 110
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -23 72515 770415 317606 766202 678
EBITDA 25 025-19 771553 825731 474377 641
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 25 025-19 771553 825731 474377 641
Finančná páka 1,471,451,611,391,24
Finančné účty 651 635606 377587 571605 346435 945
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6806-0,6918-0,6230-0,7188-0,8062
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,68060,69180,62300,71880,8062
Hrubá marža 0,29000,05930,57550,46300,3120
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 94 607301 813607 371800 309383 768
Krátkodobé pohľadávky 26 85168 62629 994166 064413 798
Krátkodobé záväzky 180 821190 450291 723317 465207 736
Krytie dlhovej služby 0,3862-0,3047632,942 471822,75
Nákladové úroky 0,000085,00875,00296,00459,00
Nákladové úroky v minulom roku 85,00875,00296,00152,00730,00
Náklady na predaný tovar 145 320138 943467 002806 7431 101 810
Neobežný majetok 171 834213 500317 857404 709374 814
Obežný majetok 678 486675 003617 565771 410849 743
Obrat aktív 0,25810,17541,241,371,33
Obrat neobežného majetku 1,280,73073,643,994,36
Obrat obežného majetku 0,32390,23111,882,091,92
Odpisy 83 33277 472156 104157 078177 560
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 41 66638 73678 05278 53988 780
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 41 66638 73678 05278 53988 780
Osobné náklady 77 29061 984190 085199 752198 856
Ostatné náklady na finančnú činnosť 418,00689,00754,004 1651 017
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000058 8730,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 06815 83036 328178 864191 771
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 59 60789 644483 827624 281333 918
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,04090,01980,56240,55100,1581
Podiel EBIT k aktívam -0,02790,01770,44400,51440,1652
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,03020,01910,44400,51440,1652
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,03920,02490,64520,70380,1988
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,76530,68160,62810,51320,3553
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,043,630,27510,24770,3725
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,96340,27523,644,042,68
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,46360,12232,002,261,42
Pohľadávky z obchodného styku 21 1423 0352 873164 046109 643
Pohotová likvidita II. stupeň 2,772,652,122,444,10
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,81-32,7332,79-4,858,62
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000221,25-20,31590,73-249,91
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,35740,34020,60520,39110,2405
Pridaná hodnota 74 45917 060691 072806 548533 824
Primárna platobná neschopnosť 0,05055,2212,641,091,75
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,04090,01980,56240,55100,1581
Rýchla likvidita I. stupeň 2,652,382,011,912,10
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 8,28-10,590,63680,45340,6299
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 8,28-10,590,63680,45340,6299
Služby 111 245102 944296 987526 383666 977
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 851 481889 627935 4221 179 6361 227 145
Spotreba materiálu… 34 07535 999170 015280 360434 833
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 254 779287 7031 185 2241 649 7911 639 206
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 35 000131 70027 15036 5003 572
Tržby z predaja tovaru 284,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 219 495156 0031 158 0741 613 2911 635 634
Účtovný cash flow 45 25818 806-17 775174 855-114 710
Úrokové krytie 0,0000185,53474,652 050441,56
Vlastné imanie 579 531615 428582 758847 960989 270
Všetky záväzky 207 150209 399352 664331 676237 875
Výnosy budúcich období dlhodobé 64 80064 8000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -23 307-42 414416 071610 896203 653
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -23 307-42 414416 071610 896203 653
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -23 72512 172327 723467 203156 358
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 12 172327 723467 203194 177116 289
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -23 72515 685414 442606 470202 219
Záväzky 207 150209 399352 664331 676237 875
Záväzky z obchodného styku 1 06815 83036 328178 864191 771
Zisk pred zdanením -23 72515 685414 442606 470202 219
Zmena EBIT -1,500,03800,68452,421,32
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000076 8718 8000,00000,0000