TRIOS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 889 627935 4221 179 6361 227 1451 061 879
Bežná likvidita III. stupeň 2,652,122,444,102,41
Časové rozlíšenie aktív 1 1240,00003 5172 5884 030
Časové rozlíšenie pasív 64 8000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,03060,0305-0,20620,1160-0,7167
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0987-0,06090,5508-0,55222,12
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,34020,60520,39110,24050,3822
Celkové tržby 287 8131 200 9131 742 0481 710 9840,0000
Celkový dlh 209 399352 664331 676237 875293 605
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -606 377-587 571-605 346-435 945-550 655
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 606 377587 571605 346435 945550 655
Čistý cash flow 18 806-17 775174 855-114 710550 655
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 15 770415 317606 766202 678117 020
Čistý zisk 12 172327 723467 203156 358116 290
Čistý zisk v minulom roku 327 723467 203194 177116 289254 582
Cudzie zdroje -615 428-582 758-847 960-989 270-768 274
Daň z príjmov 3 51386 719139 26745 8610,0000
Daň z príjmov v minulom roku 86 719139 26756 89836 0910,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 51386 719139 26745 8610,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 160,569,4537,5792,3415,55
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,100,905537,1124,4715,28
Doba obratu aktív 2 081294,82266,89273,84230,59
Doba obratu pohľadávok 160,569,4537,5792,3415,55
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000083,29
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 445,6091,9471,8346,3656,32
EBIT v minulom roku 415 317606 766251 227153 110255 550
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 15 770415 317606 766202 678117 020
EBITDA -19 771553 825731 474377 641333 634
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -19 771553 825731 474377 641333 634
Finančná páka 1,451,611,391,241,38
Finančné účty 606 377587 571605 346435 945550 655
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6918-0,6230-0,7188-0,8062-0,7235
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,69180,62300,71880,80620,7235
Hrubá marža 0,05930,57550,46300,31200,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 301 813607 371800 309383 768332 896
Krátkodobé pohľadávky 68 62629 994166 064413 79871 601
Krátkodobé záväzky 190 450291 723317 465207 736259 380
Krytie dlhovej služby -0,3047632,942 471822,75457,03
Nákladové úroky 85,00875,00296,00459,00730,00
Nákladové úroky v minulom roku 875,00296,00152,00730,00968,00
Náklady na predaný tovar 138 943467 002806 7431 101 8101 136 683
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,000023 904
Neobežný majetok 213 500317 857404 709374 814435 593
Obežný majetok 675 003617 565771 410849 743622 256
Obrat aktív 0,17541,241,371,331,58
Obrat neobežného majetku 0,73073,643,994,363,86
Obrat obežného majetku 0,23111,882,091,922,70
Odpisy 77 472156 104157 078177 560158 644
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 38 73678 05278 53988 780158 644
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 38 73678 05278 53988 7800,0000
Osobné náklady 61 984190 085199 752198 8560,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 689,00754,004 1651 017738,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 58 8730,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 15 83036 328178 864191 7710,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 89 644483 827624 281333 918274 934
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,01980,56240,55100,15810,1514
Podiel EBIT k aktívam 0,01770,44400,51440,16520,1102
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,01910,44400,51440,16520,1102
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,02490,64520,70380,19880,1458
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,68160,62810,51320,35530,5186
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 3,630,27510,24770,37250,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,27523,644,042,680,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,12232,002,261,423,43
Pohľadávky z obchodného styku 3 0352 873164 046109 64370 358
Pohotová likvidita II. stupeň 2,652,122,444,102,41
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -32,7332,79-4,858,62-1,40
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 221,25-20,31590,73-249,91754,32
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,34020,60520,39110,24050,3822
Pridaná hodnota 17 060691 072806 548533 824544 170
Primárna platobná neschopnosť 5,2212,641,091,750,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,01980,56240,55100,15810,1514
Rýchla likvidita I. stupeň 2,382,011,912,102,12
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -10,590,63680,45340,62990,8800
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -10,590,63680,45340,62990,8800
Služby 102 944296 987526 383666 977649 227
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 889 627935 4221 179 6361 227 1451 061 879
Spotreba materiálu… 35 999170 015280 360434 833463 552
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 287 7031 185 2241 649 7911 639 2061 680 853
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 131 70027 15036 5003 5720,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,000019 800
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 156 0031 158 0741 613 2911 635 6341 661 053
Účtovný cash flow 18 806-17 775174 855-114 710550 655
Úrokové krytie 185,53474,652 050441,56160,30
Vlastné imanie 615 428582 758847 960989 270768 274
Všetky záväzky 209 399352 664331 676237 875293 605
Výnosy budúcich období dlhodobé 64 8000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -42 414416 071610 896203 653174 990
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -42 414416 071610 896203 653174 990
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 172327 723467 203156 358116 290
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 327 723467 203194 177116 289254 582
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 15 685414 442606 470202 219152 381
Záväzky 209 399352 664331 676237 875293 605
Záväzky z obchodného styku 15 83036 328178 864191 7710,0000
Zisk pred zdanením 15 685414 442606 470202 219152 381
Zmena EBIT 0,03800,68452,421,320,4579
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 76 8718 8000,00000,00000,0000