AGROSTAV a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 614 448721 534874 713964 2351 307 582
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000145 811
Bežná likvidita III. stupeň 1,712,282,362,231,34
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000145 811
Časové rozlíšenie aktív 0,000053,00117,002 7147 057
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000042,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,62120,7440-1,15-0,58490,2831
Celkové tržby 167 225286 984180 740548 3751 016 992
Celkový dlh 108 800124 045105 061137 345345 191
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -31 244-50 192-6 793-48 00960 658
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,5435-0,6033-0,3167-0,2461-0,1343
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 31 24450 1926 79348 00985 153
Čistý cash flow -18 94843 399-41 216-37 14438 417
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -90 881-173 123-60 212-105 297-137 789
Čistý zisk -90 881-173 123-57 238-134 963-136 588
Čistý zisk v minulom roku -173 123-57 238-134 963-136 588-288 499
Cudzie zdroje -505 648-597 489-769 652-826 890-962 349
Daň z príjmov 0,00000,0000-2 97426 989-6 133
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000-2 97426 989-6 133722,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000-2 97426 989-6 133
Dlhodobé pohľadávky 50 00050 00050 00050 00050 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 37,30145,67126,70101,1880,71
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,88137,85121,5499,0274,71
Doba obratu aktív 1 5681 8692 1711 797548,60
Doba obratu pohľadávok 164,89275,22250,82194,36101,69
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 77,83151,1488,76118,3456,92
EBIT v minulom roku -173 123-60 212-105 297-137 789-283 322
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -90 881-173 123-60 212-105 297-137 789
EBITDA -57 114-86 426-14 367-298 018-29 628
EBITDA marža -0,3415-0,3012-0,0795-0,5435-0,0291
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -57 114-86 426-14 367-298 018-29 628
Finančná páka 1,221,211,141,171,36
Finančné účty 31 24450 1926 79348 00985 153
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8229-0,8281-0,8799-0,8576-0,7360
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82290,82810,87990,85760,7360
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -19 038201 88624 597390 251225 180
Krátkodobé pohľadávky 14 61656 22151 04254 292192 376
Krátkodobé záväzky 30 50058 33235 75563 500135 678
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000-111,33-5,96
Materiál 223,0011 26411 26321 73976 383
Nákladové úroky 0,00000,00000,00002 6774 932
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00002 6774 9324 455
Náklady na predaný tovar 67 752168 06787 070145 550631 438
Neobežný majetok 512 321538 694740 388772 371880 998
Obežný majetok 102 127182 787134 208189 150419 527
Obrat aktív 0,23280,19520,16810,20310,6653
Obrat neobežného majetku 0,27920,26150,19860,25360,9875
Obrat obežného majetku 1,400,77071,101,042,07
Odpisy 51 27455 13461 88464 748159 134
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 25 63727 56730 94232 37479 567
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 63727 56730 94232 37479 567
Osobné náklady 84 18168 49785 516299 438395 413
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 5923 1844 80812 50316 932
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 623621,004 2211 13598 144
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -39 607-117 9894 646-70 21522 546
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,42-2,521,43150,021,79
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,7040-0,39700,70120,00670,5588
Pohľadávky z obchodného styku 14 45253 20448 96253 132178 064
Pohotová likvidita II. stupeň 1,501,831,621,651,01
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 26,69-13,7718,6722,26-25,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000-13,887,79
Pridaná hodnota 59 264-27 19559 9681 996220 953
Primárna platobná neschopnosť 0,31990,01170,08620,02140,5512
Rýchla likvidita I. stupeň 1,020,86050,19000,75600,3025
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,90-1,44-7,31-0,4609-11,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,90-1,44-7,31-0,4609-11,65
Služby 43 731148 17445 94386 678400 124
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 614 448721 534874 713964 2351 307 582
Spotreba materiálu… 24 02119 89341 12758 367229 763
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00000,0000145 811
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 162 869286 620168 924546 2451 005 836
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 834145 74821 886350 386135 870
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 143 035140 872147 038195 859869 966
Účtovný cash flow -18 94843 399-41 216-37 14438 417
Úročený dlh 0,00000,00000,00000,0000145 811
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-39,33-27,94
Vlastné imanie 505 648597 489769 652826 890962 349
Všetky záväzky 108 800124 045105 061137 345345 191
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,000042,00
Výsledok hospodárenia -89 290-169 939-55 405-92 795-127 156
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -89 290-169 939-55 405-92 795-127 156
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -90 881-173 123-57 238-134 963-136 588
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -173 123-57 238-134 963-136 588-288 499
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -90 881-173 123-60 212-107 974-142 721
Zásoby 6 26726 37426 37336 84991 998
Záväzky 108 800124 045105 061137 345345 191
Záväzky z obchodného styku 4 623621,004 2211 13598 144
Zisk pred zdanením -90 881-173 123-60 212-107 974-142 721
Zmena EBIT 0,52502,880,57180,76420,4863
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-505,00-1 551
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-505,00-1 551
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 736,00174 1271 04080 41574 264
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
Výkon správy bytového a nebytového fondu
Revízia elektrických zariadení
Výroba betónovej zmesi
Prenájom motorových vozidiel
Organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
Zabezpečenie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
Poskytovanie služieb spojených s prenájmom bytových a nebytových nehnuteľností
Prenájom strojov, zariadení a iných hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
Podnikateľské poradenstvo
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
Činnosť správcu trhoviska
Sprostredkovateľská činnosť
Agentúrna činnosť
Organizovanie športových a kultúrnych podujatí
Prenájom detských spoločenských hier
Organizovanie výstav a predajných trhov
Reklamná a propagačná činnosť
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)..
Veľkoobchod a maloobchod so stavebným materiálom
Mechanizačné práce vykonávane stavebnými mechanizmami
Vykonávanie priemyselných stavieb
Vykonávanie inžinierských stavieb(vrátane vybav.sídl.celkov)
Klampiarstvo
Vykonávanie dopravných stavieb
Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
Vykonávanie bytových a občianskych stavieb
Vodoinštalatérstvo
Zámočníctvo
Montáž,oprava,údržba vyhrad. elek. zariadení a bleskozvodov
Výroba drevených obalov a výrobkov z dreva
Projektovanie elektrických zariadení
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
Údržba a prevádzka hlavných závlahových zariadení
Výroba výrobkov z betónu
Sklenárstvo
Prieskum trhu a verejnej mienky