BIOPLANT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 708 1322 784 2463 096 0173 326 0593 683 919
Aktivácia 35 4348 11431 06435 804180 781
Bankové úvery 33 79072 334101 371135 237539 634
Bežná likvidita III. stupeň 0,70590,57620,63870,41830,2103
Bežné bankové úvery 33 79033 79033 79033 790539 634
Časové rozlíšenie aktív 140 30870 390119 8413 0553 367
Časové rozlíšenie pasív 414 679465 807517 521577 426638 434
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,54620,72300,58970,88431,96
Celkové tržby 2 033 3231 692 5431 790 0571 685 6421 966 290
Celkový dlh 810 169972 882956 4711 289 9682 016 768
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 063-7 555-30 68610 072536 638
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 48 853102 622132 057125 165103 996
Čistý cash flow -53 769-29 4356 89221 169-71 554
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 128 852-274 199213 936375 726175 441
Čistý zisk 137 726-276 468163 359322 677109 531
Čistý zisk v minulom roku -276 468163 359322 677109 53113 086
Cudzie zdroje -1 483 284-1 345 557-1 622 025-1 458 665-1 028 717
Daň z príjmov -12 078-715,0016 02150 74539 739
Daň z príjmov v minulom roku -715,0016 02150 74539 73922 075
Daň z príjmov z bežnej činnosti -12 078-715,0016 02150 74539 739
Dlhodobé bankové úvery 0,000038 54467 581101 4470,0000
Dlhodobé pohľadávky 15 47320 5550,000010 778139 052
Dlhodobý dlh 0,000038 54467 581101 4470,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 63,6357,04100,7498,9879,05
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 52,6647,9499,4536,3578,66
Doba obratu aktív 564,49763,891 1671 8271 025
Doba obratu pohľadávok 66,8662,68100,74104,90117,75
Doba obratu zásob 703,73776,08658,85510,20360,81
Doba splácania záväzkov 1 7431 8631 9521 6003 193
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 122,71137,44209,11291,27350,27
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 0291 6411 171297,291 498
EBIT v minulom roku -274 199213 936375 726175 441133 585
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 128 852-274 199213 936375 726175 441
EBITDA 568 848151 020421 689830 630663 502
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 568 848151 020421 689830 630663 502
Finančná páka 1,832,071,912,283,58
Finančné účty 48 853102 622132 057125 165103 996
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5477-0,4833-0,5239-0,4386-0,2792
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54770,48330,52390,43860,2792
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 627 690436 4721 437 922903 6281 027 501
Krátkodobé finančné výpomoci 0,000022 7330,00000,0000101 000
Krátkodobé pohľadávky 305 275207 915267 275180 232283 986
Krátkodobé záväzky 588 691500 955554 798530 3891 258 389
Krytie dlhovej služby 1,360,32210,76381,430,9983
Materiál 154 613112 969113 939116 122100 719
Nákladové úroky 3 2042 98434 5562 30426 171
Nákladové úroky v minulom roku 2 98434 5562 30426 17198 424
Náklady na predaný tovar 1 023 8071 063 880619 254549 588661 788
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 123 28998 152103 761120 979143 835
Neobežný majetok 1 960 5202 174 0692 389 5472 837 7253 011 336
Obežný majetok 607 304539 787586 629485 279669 216
Obrat aktív 0,64660,47780,31280,19980,3560
Obrat neobežného majetku 0,89320,61190,40530,23420,4355
Obrat obežného majetku 2,882,461,651,371,96
Obrat zásob 0,51870,47030,55400,71541,01
Odpisy 440 170490 024449 798461 368482 562
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 220 085271 411224 899230 684241 281
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 220 085218 613224 899230 684241 281
Osobné náklady 525 951423 377306 908360 380425 931
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 8761 7961 2294 5445 509
Ostatné záväzky z obchodného styku 347 4080,0000332 99998 536590 256
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 577 896213 556613 157784 045592 093
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,72321,590,87903,130,6558
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5,902,723,360,95114,52
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,380,62941,140,31931,52
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,75280,29170,46140,14000,7150
Pohľadávky z obchodného styku 252 631174 719263 86866 194282 581
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 27,5945,71-235,35-68,9114,38
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -16,78-9,860,19949,19-2,73
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,29920,34940,30890,38780,5475
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,54620,72300,58970,88431,96
Pridaná hodnota 727 266266 483349 151115 061649 528
Primárna platobná neschopnosť 1,382,531,261,492,09
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,426,442,271,553,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,426,442,271,553,04
Služby 592 191588 303228 980186 118263 002
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 708 1322 784 2463 096 0173 326 0593 683 919
Spotreba materiálu… 337 245407 291315 504281 033432 196
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 33 79095 067101 371135 237640 634
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 35 4340,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 782 4321 473 9871 477 136703 4201 496 070
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 31 359143 624508 73138 771184 754
Tržby z predaja tovaru 229 690183 506172 528163 841201 691
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 521 3831 146 857795 877500 8081 109 625
Účtovný cash flow -53 769-29 4356 89221 169-71 554
Úročený dlh 33 79095 067101 371135 237640 634
Úrokové krytie 40,22-91,896,19163,086,70
Vlastné imanie 1 483 2841 345 5571 622 0251 458 6651 028 717
Všetky záväzky 810 169972 882956 4711 289 9682 016 768
Výnosy budúcich období dlhodobé 363 551413 474457 616577 426638 434
Výnosy budúcich období krátkodobé 51 12852 33359 9050,00000,0000
Výsledok hospodárenia 132 109-272 459215 183380 265180 857
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 132 109-272 459215 183380 265180 857
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 137 726-276 468163 359322 677109 531
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -276 468163 359322 677109 53113 086
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 125 648-277 183179 380373 422149 270
Zásoby 237 703208 695187 297169 104142 182
Záväzky 810 169972 882956 4711 289 9682 016 768
Záväzky z obchodného styku 347 408441 399332 99998 536590 256
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,0000441 3990,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 125 648-277 183179 380373 422149 270
Zmena EBIT -0,4699-1,280,56942,141,31
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -6 51621 752-2 0732 738-3 536
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -6 51621 752-2 0732 738-3 536
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 27 92877 079265 43927 768184 837
Účtovné závierky