DESON, spol. s.r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 11 79712 04511 5467 2040,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,92450,91560,86990,50610,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000176,00176,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -7,64-8,31-4,671,450,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,80380,74900,20770,38820,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,6011,2022,71-3,780,0000
Celkové tržby 6 1755 5008 0750,00000,0000
Celkový dlh 10 68411 05811 0599 7990,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 503-8 202-8 313-3 7630,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 5038 2028 3133 7630,0000
Čistý cash flow 8 5038 2022 2753 7630,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 606,00980,002 771506,000,0000
Čistý zisk 126,00500,002 291506,000,0000
Čistý zisk v minulom roku 501,002 291791,00-4 4750,0000
Cudzie zdroje -1 113-987,00-487,002 5950,0000
Daň z príjmov 480,00480,00480,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 480,00480,00480,000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 9241 9241 9241 9240,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 75,42121,1146,9654,430,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 64,43108,7746,5151,110,0000
Doba obratu aktív 697,31799,35521,89405,470,0000
Doba obratu pohľadávok 189,15248,80133,93162,720,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000663,160,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 625,26726,75495,09545,560,0000
EBIT v minulom roku 981,002 771791,00-4 4750,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 606,00980,002 771506,000,0000
EBITDA 606,00980,002 8191 1500,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 606,00980,002 8191 1500,0000
Efektívna daňová sadzba 0,79210,48980,17320,00000,0000
Finančná páka 10,6012,2023,71-2,780,0000
Finančné účty 8 5038 2028 3133 7630,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 606,00980,002 7701 1500,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,89670,90920,94861,350,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 2761 8251 039967,000,0000
Krátkodobé záväzky 10 57810 95110 9539 6930,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 0472 4200,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 5 5694 5205 2565 3350,0000
Neobežný majetok 94,0094,0094,00374,000,0000
Obežný majetok 11 70311 95111 2766 6540,0000
Obrat aktív 0,52340,45660,69940,90020,0000
Obrat neobežného majetku 65,6958,5185,9017,340,0000
Obrat obežného majetku 0,52760,46020,71610,97460,0000
Odpisy 0,00000,00000,0000644,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,0000644,000,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000-49,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00002 4220,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 126,00500,002 2911 1500,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,11320,50664,70-0,19500,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,49710,89584,67-0,20330,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,72080,68090,72000,52230,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,381,490,28170,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,00001,790,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,381,490,28170,58030,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 0901 6391 029908,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,92450,91560,86990,50610,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,1309-0,1203-0,21410,68960,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90570,91810,95781,360,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,6011,2022,71-3,780,0000
Pridaná hodnota 606,00980,002 8191 1500,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,881,482,350,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,11320,50664,70-0,19500,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,80380,74900,75900,38820,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 17,6311,283,928,520,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 17,6311,283,928,520,0000
Služby 1 341936,001 1892 2730,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 79712 04511 5467 2040,0000
Spotreba materiálu… 4 2283 5844 0673 0620,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 1755 5008 0756 4850,0000
Tržby z predaja tovaru -450,001 8502 1002 4050,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 6253 6505 9754 0800,0000
Účtovný cash flow 8 5038 2022 2753 7630,0000
Vlastné imanie 1 113987,00487,00-2 5950,0000
Všetky záväzky 10 68411 05811 0599 7990,0000
Výsledok hospodárenia 606,00980,002 819506,000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 606,00980,002 819506,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 126,00500,002 291506,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 501,002 291791,00-4 4750,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 606,00980,002 771506,000,0000
Záväzky 10 68411 05811 0599 7990,0000
Záväzky z obchodného styku 2 0472 4202 4220,00000,0000
Zisk pred zdanením 606,00980,002 771506,000,0000
Zmena EBIT 0,61770,35373,50-0,11310,0000