RAMEX a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 075 0951 054 0661 005 644958 9091 008 652
Bežná likvidita III. stupeň 4,244,045,206,534,20
Časové rozlíšenie aktív 1 2882 3141 3222 1135 667
Celkové tržby 2 423 6151 979 1061 690 3941 399 3101 293 463
Celkový dlh 252 803238 983196 051150 033209 610
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -135 482-51 115-95 598-77 375-36 650
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 135 48251 11595 59877 37536 650
Čistý cash flow 84 367-44 48318 22340 7253 998
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 9897 9518 63913 968-15 561
Čistý zisk 7 2095 490718,009 834-12 196
Čistý zisk v minulom roku 5 490718,009 834-12 1962 522
Cudzie zdroje -822 292-815 083-809 593-808 876-799 042
Daň z príjmov 2 7802 4617 9214 134-3 365
Daň z príjmov v minulom roku 2 4617 9214 134-3 365786,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 7802 4617 9214 134-3 365
Dlhodobé pohľadávky 13 6351 010564,005 6929 826
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 99,91124,66143,72152,10180,40
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 95,53121,92139,42145,86179,79
Doba obratu aktív 164,49197,72220,94252,82287,34
Doba obratu pohľadávok 102,00124,85143,84153,60183,20
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 28,6633,3831,7426,5745,85
EBIT v minulom roku 7 9518 63913 968-15 5613 308
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 9897 9518 63913 968-15 561
EBITDA 117 48096 11094 252112 13151 155
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 117 48096 11094 252112 13151 155
Efektívna daňová sadzba 0,27830,30950,91690,29600,2162
Finančná páka 1,311,291,241,191,26
Finančné účty 135 48251 11595 59877 37536 650
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7649-0,7733-0,8050-0,8435-0,7922
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,76490,77330,80500,84350,7922
Hrubá marža 0,78830,76450,73280,79000,7676
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 136 369118 832118 769111 32659 445
Krátkodobé pohľadávky 652 985664 547654 148576 899633 251
Krátkodobé záväzky 187 319177 957144 455100 766160 943
Materiál 4 384790,00156,001 1211 111
Náklady na predaný tovar 475 124432 750422 647278 961288 402
Neobežný majetok 267 321334 290253 856295 709322 147
Obežný majetok 806 486717 462750 466661 087680 838
Obrat aktív 2,221,851,651,441,27
Obrat neobežného majetku 8,925,826,544,683,98
Obrat obežného majetku 2,962,712,212,091,88
Odpisy 108 92890 57887 14697 36670 556
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 54 46445 28943 57348 68335 278
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 54 46445 28943 57348 68335 278
Osobné náklady 1 818 4451 480 2811 201 0431 053 583981 552
Ostatné náklady na finančnú činnosť 753,00684,00881,00805,00710,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 29 19351 12641 6178 1083 987
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 116 13796 06887 864107 20058 360
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,95180,97830,96960,95310,9886
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,051,021,031,051,01
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,99120,96320,96160,96040,9437
Pohľadávky z obchodného styku 624 365649 973634 614553 207631 112
Pohotová likvidita II. stupeň 4,224,035,206,514,20
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,7518,32-44,43-19,86-199,86
Pridaná hodnota 1 910 4401 513 0541 238 7141 105 412992 852
Rýchla likvidita I. stupeň 0,72330,28720,66180,76790,2277
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,152,492,081,344,10
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,152,492,081,344,10
Služby 260 494257 353234 501180 966190 180
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 075 0951 054 0661 005 644958 9091 008 652
Spotreba materiálu… 214 630175 397188 14697 99598 222
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 395 3851 957 5071 674 0601 384 3731 285 754
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 9 82111 70312 6990,00004 500
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 385 5641 945 8041 661 3611 384 3731 281 254
Účtovný cash flow 84 367-44 48318 22340 7253 998
Vlastné imanie 822 292815 083809 593808 876799 042
Všetky záväzky 252 803238 983196 051150 033209 610
Výsledok hospodárenia 10 7268 6209 59014 765-14 901
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 7268 6209 59014 765-14 901
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 2095 490718,009 834-12 196
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 490718,009 834-12 1962 522
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 9897 9518 63913 968-15 561
Zásoby 4 384790,00156,001 1211 111
Záväzky 252 803238 983196 051150 033209 610
Záväzky z obchodného styku 29 99255 18941 6178 10859 405
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 799,004 0630,00000,000055 418
Zisk pred zdanením 9 9897 9518 63913 968-15 561
Zmena EBIT 1,260,92040,6185-0,8976-4,70
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 6478 61510 2150,00000,0000
Účtovné závierky