UNITRANS spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 574 053-18 369660 404666 39938 316
Aktivácia 0,00000,00000,00000,00002 277
Bankové úvery 9 341-16 63046 56867 1640,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,94330,29360,88510,93330,2814
Bežné bankové úvery 9 341-16 63046 5680,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 032
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -2,59-2,83-4,38-6,59-0,1238
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1004-1,860,1011-0,3002-0,0527
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 26,29-6,5346,67-24,32-2,40
Celkové tržby 19 13417 16383 482100 8130,0000
Celkový dlh 553 019-21 692646 551694 97565 682
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -45 150-26 044-14 0434 9953 389
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 54 4919 41460 61162 169-3 389
Čistý cash flow 54 4919 41460 611-188 279-3 389
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 6727 28924 020-35 934-50 381
Čistý zisk 3 8563 32322 752-37 382-50 866
Čistý zisk v minulom roku 3 32422 7520,000036 172750,00
Cudzie zdroje -21 034-3 323-13 85328 57627 366
Daň z príjmov 1 8160,00001 2681,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,00000,00000,00004 0690,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 8160,00001 2681,00000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,000067 1640,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,000067 1640,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 9 920-343,372 4262 35015,80
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9 758-376,212 3922 34515,80
Doba obratu aktív 12 208-390,653 1333 01737,02
Doba obratu pohľadávok 9 920-343,372 4262 35015,80
Doba obratu zásob 0,0000-19,45-2,6048,222 301
Doba splácania záväzkov -137 329271,194 3007 357103,58
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 11 546-107,652 8432 83962,18
Doba splácania záväzkov z obchodného styku -21 155271,83625,991 2970,0000
EBIT v minulom roku 7 28922 7520,000040 4151 351
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 6727 28924 020-35 934-50 381
EBITDA 13 55219 59014 141-8 304-38 806
EBITDA marža 0,70831,140,1694-0,08240,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 55219 59014 141-8 304-38 806
Finančná páka 27,29-5,5347,67-23,32-1,40
Finančné účty 54 4919 41460 61162 169-3 389
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,03660,1809-0,02100,04290,7142
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,0366-0,18090,0210-0,0429-0,7142
Hrubá marža 0,73191,270,2829-0,06080,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 46719 28926 56031 645-41 460
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,94580,27560,90740,94101,68
Krátkodobé pohľadávky 466 478-16 146511 317518 95816 354
Krátkodobé záväzky 542 921-5 062599 226627 08264 349
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 83 633-5 07487 2410,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00004,940,0000-5,74-80,01
Materiál 0,00000,00000,00004 1104 110
Nákladové úroky 0,00003 9660,00001 447485,00
Nákladové úroky v minulom roku 3 9650,00000,0000174,00601,00
Náklady na predaný tovar 3 159-4 64353 32186 749224 481
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru -1 443-6 81350 86831 112652,00
Neobežný majetok 53 084-12 00088 83981 16220 209
Obežný majetok 520 969-6 369571 565585 23717 075
Obrat aktív 0,0299-0,93430,11650,12109,86
Obrat neobežného majetku 0,3233-1,430,86600,993318,69
Obrat obežného majetku 0,0329-2,690,13460,137822,12
Obrat zásob 0,0000-18,77-140,137,570,1586
Odpisy 23 75512 00012 00027 7148 921
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 23 75512 00012 00013 8578 921
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,000013 8570,0000
Osobné náklady 0,0000-108,009 07411 2210,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 115,00301,00581,00437,002 654
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 30,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000110 5730,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 27 61115 32334 752-9 668-41 945
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,1269-0,24970,3766-0,96871,86
Podiel EBIT k aktívam 0,0099-0,39680,0364-0,0539-1,31
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0099-0,39680,0364-0,0539-1,31
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,1822-0,54780,3926-0,91401,94
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,0949-0,51250,09180,0933-0,0884
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-0,00500,3842-1,830,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,850,54850,7260-1,870,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -9,70-3,200,4642-0,19700,6759
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-201,912,60-0,54620,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,58951,831,12-0,157417,18
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,170,54850,7878-2,34-0,0090
Pohľadávky z obchodného styku 458 850-17 690504 180517 94116 354
Pohotová likvidita II. stupeň 0,94330,31030,88560,92670,2175
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,3860-0,3530-0,2286-0,1518-8,07
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00002,370,0000-130,12-6,99
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,01630,90530,07050,10080,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,96341,180,97901,041,71
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 26,29-6,5346,67-24,32-2,40
Pridaná hodnota 14 00421 80623 615-6 129153 261
Rentabilita aktív, ROA 0,0067-0,18090,0345-0,0561-1,33
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,18331,00001,641,311,86
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 40,81-1,1145,72-83,69-1,69
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 40,81-1,1145,72-83,69-1,69
Služby 4 6022 17012 58525 22967 127
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 574 053-18 369660 404666 39938 316
Spotreba materiálu… 0,00000,0000-10 13230 408158 979
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 9 341-16 63046 56867 1640,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 17 16317 16383 436100 813377 742
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00006 50020 1930,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,000061 1795 5381 075
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 17 16317 16315 75775 082376 667
Účtovný cash flow 54 4919 41460 611-188 279-3 389
Úročený dlh 9 341-16 63046 56867 1640,0000
Úrokové krytie 0,00001,840,0000-24,83-103,88
Vlastné imanie 21 0343 32313 853-28 576-27 366
Všetky záväzky 553 019-21 692646 551694 97565 682
Výsledok hospodárenia -10 2037 5908 641-35 502-47 727
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 2037 5908 641-35 502-47 727
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 8563 32322 752-37 382-50 866
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 32422 7520,000036 172750,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 6723 32324 020-37 381-50 866
Zásoby 0,0000363,00-363,004 1104 110
Záväzky 553 019-21 692646 551694 97565 682
Záväzky z obchodného styku 83 633-5 07487 241110 5730,0000
Zisk pred zdanením 5 6723 32324 020-37 381-50 866
Zmena EBIT 0,77820,32040,0000-0,8891-37,29
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000019 6770,0000