TRILAUG s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 541 952801 22588 01148 53643 704
Bankové úvery 89 9980,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,311,175,1918,1313,09
Bežné bankové úvery 89 9980,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 808,000,00000,0000662,00525,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5528-0,9573-0,3646-0,1180-0,1720
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,26110,16601,542,022,08
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,795,870,26040,05840,0827
Celkové tržby 2 018 2863 125 050166 54617 07023 923
Celkový dlh 399 074684 60318 1812 6773 340
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -170 919-181 932-70 293-44 836-39 424
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 260 917181 93270 29344 83639 424
Čistý cash flow 78 985111 63925 4575 4126 944
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 36 57261 20331 1487 0958 429
Čistý zisk 26 25646 79223 9395 4966 099
Čistý zisk v minulom roku 46 79223 9395 4966 0993 556
Cudzie zdroje -142 878-116 622-69 830-45 859-40 364
Daň z príjmov 7 99614 0387 2091 5992 330
Daň z príjmov v minulom roku 14 0387 2091 5992 3301 068
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 99614 0387 2091 5992 330
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 45,6170,3834,9848,6447,04
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 41,2267,9633,9548,6447,04
Doba obratu aktív 98,3993,58196,421 088666,80
Doba obratu pohľadávok 45,6170,3834,9848,6447,04
Doba obratu zásob 0,00000,00000,000065,8028,77
Doba splácania záväzkov 152 5060,00001 147202,93143,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 54,9278,5436,9860,0050,96
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 149 7590,0000393,6518,8829,84
EBIT v minulom roku 61 20331 1487 0958 4294 624
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 36 57261 20331 1487 0958 429
EBITDA 55 59868 61928 3166 9998 301
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 55 59868 61928 3166 9998 301
Finančná páka 3,796,871,261,061,08
Finančné účty 260 917181 93270 29344 83639 424
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2636-0,1456-0,7934-0,9448-0,9236
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,26360,14560,79340,94480,9236
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 54 50068 34934 2766 4967 787
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,55820,83930,18830,05520,0764
Krátkodobé pohľadávky 251 226602 58115 6752 1703 083
Krátkodobé záväzky 302 506672 44316 5712 6773 340
Krytie dlhovej služby 23,96183,970,00000,00000,0000
Nákladové úroky 2 320373,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 373,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 1 913 1503 004 651115 7129 84713 344
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 724,000,00005 2754 8158 525
Neobežný majetok 29 00116 7122 0430,00000,0000
Obežný majetok 512 143784 51385 96847 87443 179
Obrat aktív 3,713,901,860,33550,5474
Obrat neobežného majetku 69,33186,9980,050,00000,0000
Obrat obežného majetku 3,933,981,900,34010,5540
Obrat zásob 0,00000,00000,00005,5512,69
Odpisy 17 9127 146178,000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 9563 57389,000,00000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 9563 57389,000,00000,0000
Osobné náklady 54 81854 76319 3780,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 098270,0040,00503,00514,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 297 056660 6015 689249,00697,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 44 16853 93824 1175 4966 099
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,48140,22710,79870,92380,9021
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,56310,45480,40510,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 134,470,00009,071,341,24
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,782,202,470,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,341,942,450,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 227 063581 85215 2142 1703 083
Pohotová likvidita II. stupeň 1,311,175,1917,8112,88
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,81-1,04-2,74-8,47-5,81
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 34,05299,300,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,73640,85440,20660,05520,0764
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,795,870,26040,05840,0827
Pridaná hodnota 97 358120 39947 8346 43710 579
Primárna platobná neschopnosť 1,311,140,37390,11470,2261
Rýchla likvidita I. stupeň 0,66480,27064,2416,7511,80
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,189,980,64210,38250,4024
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,189,980,64210,38250,4024
Služby 1 693 5312 750 20087 8763 2292 205
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 541 952801 22588 01148 53643 704
Spotreba materiálu… 218 895254 45122 5611 8032 614
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 89 9980,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 010 5083 125 050166 54616 28423 923
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00003 0000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 6482 5848 1135 73712 310
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 008 8603 122 466155 43310 54711 613
Účtovný cash flow 78 985111 63925 4575 4126 944
Úročený dlh 89 9980,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 15,76164,080,00000,00000,0000
Vlastné imanie 142 878116 62269 83045 85940 364
Všetky záväzky 399 074684 60318 1812 6773 340
Výsledok hospodárenia 37 68661 47331 1386 9998 301
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 37 68661 47331 1386 9998 301
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 26 25646 79223 9395 4966 099
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 46 79223 9395 4966 0993 556
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 34 25260 83031 1487 0958 429
Zásoby 0,00000,00000,0000868,00672,00
Záväzky 399 074684 60318 1812 6773 340
Záväzky z obchodného styku 297 056660 6015 689249,00697,00
Zisk pred zdanením 34 25260 83031 1487 0958 429
Zmena EBIT 0,59761,964,390,84171,82