CHEMMEA spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 5036 0566 26518 82827 589
Bankové úvery 11 99112 32912 18912 10411 284
Bežné bankové úvery 11 99112 32912 18912 10411 284
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000324,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,10-1,11-1,12-1,40-1,40
Celkové tržby 37 93830 583154 303192 0270,0000
Celkový dlh 59 67260 21957 42965 56996 556
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 11 35511 41010 9118 9556 455
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 636,00919,001 2783 1494 829
Čistý cash flow 636,00919,001 2783 1494 829
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 454-1 170-2 668-1 23028 721
Čistý zisk -7,00-2 999-4 423-2 88627 808
Čistý zisk v minulom roku -2 999-4 423-2 88625 112-27 810
Cudzie zdroje 54 16954 16351 16446 74168 967
Daň z príjmov 1 610960,00987,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00987,00960,007 1700,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 610960,00987,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 275,00500,00500,00500,00500,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 32,3230,688,2926,4529,67
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 24,5918,476,3824,1929,26
Doba obratu aktív 52,9472,3114,8235,7940,84
Doba obratu pohľadávok 34,9636,659,4727,4030,41
Doba obratu zásob 29,9951,198,448,897,61
Doba splácania záväzkov 1 1551 181384,37367,12194,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 456,98569,65105,8199,17124,97
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 483,50450,06149,54128,430,0000
EBIT v minulom roku -1 170-2 668-1 23032 393-26 837
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 454-1 170-2 668-1 23028 721
EBITDA 2 697-853,00-1 863-421,0030 845
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 697-853,00-1 863-421,0030 845
Efektívna daňová sadzba 1,00-0,4708-0,2873-0,49840,0000
Finančné účty 636,00919,001 2783 1494 829
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 9,848,948,172,482,50
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -9,84-8,94-8,17-2,48-2,50
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 458-1 094-2 616-1 25229 845
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 8,637,887,142,773,06
Krátkodobé pohľadávky 3 3592 5693 50513 91520 047
Krátkodobé záväzky 47 49847 70744 73052 17584 430
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 19 87818 18117 40218 2530,0000
Krytie dlhovej služby 3,17-0,9816-2,43-0,604933,78
Nákladové úroky 851,00869,00768,00696,00913,00
Nákladové úroky v minulom roku 869,00768,00696,00111,00973,00
Náklady na predaný tovar 32 62228 13388 089112 741158 852
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 15 00614 74542 47651 87490 570
Obežný majetok 5 5036 0566 26518 82827 265
Obrat aktív 6,895,0524,6310,208,94
Obrat obežného majetku 6,895,0524,6310,209,04
Obrat zásob 12,177,1343,2541,0447,95
Osobné náklady 1 1891 75857 88879 5980,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 239,00241,00753,00831,001 000,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -7,00-2 999-4 423-2 88627 808
Podiel EBIT k aktívam 0,4459-0,1932-0,4259-0,06531,04
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,4459-0,1932-0,4259-0,06531,04
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,05840,02810,06940,0369-0,5053
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,22370,72200,87431,000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,35430,16511,561,530,5523
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,471,391,140,99610,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,471,391,140,99610,0000
Pohľadávky z obchodného styku 2 5561 5472 69712 72719 768
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 85,1758,9440,0314,8414,28
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,74741,061,664,525,29
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 2,182,041,950,64290,4090
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 10,849,949,173,483,50
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,10-1,11-1,12-1,40-1,40
Pridaná hodnota 5 3162 43566 21379 28687 733
Primárna platobná neschopnosť 7,7811,756,451,430,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0013-0,4952-0,7060-0,15331,01
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 22,13-70,60-30,83-155,753,13
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 22,13-70,60-30,83-155,753,13
Služby 17 15312 38744 40258 51366 661
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 5036 0566 26518 82827 589
Spotreba materiálu… 463,001 0011 2112 3541 621
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 11 99112 32912 18912 10411 284
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 37 93830 568154 302192 027246 585
Tržby z predaja tovaru 21 99921 17856 29070 194125 045
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 9399 39098 012121 833121 540
Účtovný cash flow 636,00919,001 2783 1494 829
Úročený dlh 11 99112 32912 18912 10411 284
Úrokové krytie 2,88-1,35-3,47-1,7731,46
Vlastné imanie -54 169-54 163-51 164-46 741-68 967
Všetky záväzky 59 67260 21957 42965 56996 556
Výsledok hospodárenia 2 697-853,00-1 863-421,0030 845
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 697-853,00-1 863-421,0030 845
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7,00-2 999-4 423-2 88627 808
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 999-4 423-2 88625 112-27 810
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 603-2 039-3 436-1 92629 039
Zásoby 1 2332 068982,001 2641 889
Záväzky 59 67260 21957 42965 56996 556
Záväzky z obchodného styku 19 87818 18117 40218 2530,0000
Zisk pred zdanením 1 603-2 039-3 436-1 92629 039
Zmena EBIT -2,100,43852,17-0,0380-1,07