KOODIS spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 83 55689 54058 60264 74178 180
Bežná likvidita III. stupeň 1,991,307,209,8111,04
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8107-0,4815-0,5321-0,3622-0,4936
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,640,68443,663,084,76
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,49430,70340,16880,15230,1436
Celkové tržby 85 56477 66568 61674 34475 376
Celkový dlh 27 64036 9768 4638 5589 816
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -45 333-25 307-26 680-20 350-33 743
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 45 33325 30726 68020 35033 743
Čistý cash flow 45 33325 30726 68020 35033 743
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 4895 030-1 5175 5246 714
Čistý zisk 7 6483 796-1 5174 2275 179
Čistý zisk v minulom roku 3 796-1 5174 2275 17911 228
Cudzie zdroje -55 916-52 564-50 139-56 183-68 364
Daň z príjmov 1 561960,000,00001 2971 535
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00001 2971 5353 259
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 561960,000,00001 2971 535
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 43,86107,30142,15220,21215,38
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 42,17105,69129,82217,88213,10
Doba obratu aktív 374,13423,54323,97321,16378,92
Doba obratu pohľadávok 43,86107,30142,15220,21215,38
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 123,76174,9040,2532,7534,32
EBIT v minulom roku 5 030-1 5175 5246 71414 487
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 4895 030-1 5175 5246 714
EBITDA 22 72615 572-1 3995 6566 859
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 22 72615 572-1 3995 6566 859
Finančná páka 1,491,701,171,151,14
Finančné účty 45 33325 30726 68020 35033 743
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6692-0,5870-0,8556-0,8678-0,8744
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,66920,58700,85560,86780,8744
Hrubá marža 0,65080,64760,65090,69880,7285
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 22 61016 464-1 5175 5226 712
Krátkodobé pohľadávky 9 79522 68425 71244 39144 437
Krátkodobé záväzky 27 64036 9767 2816 6027 082
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 20 75429 725231,00203,00204,00
Krytie dlhovej služby 81,1656,830,00000,00000,0000
Nákladové úroky 280,00274,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 274,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 25 83626 86921 35921 63120 398
Neobežný majetok 28 42841 5496 2100,00000,0000
Obežný majetok 55 12847 99152 39264 74178 180
Obrat aktív 0,97560,86181,131,140,9633
Obrat neobežného majetku 2,871,8610,630,00000,0000
Obrat obežného majetku 1,481,611,261,140,9633
Odpisy 13 12110 9340,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 13 12110 9340,00000,00000,0000
Osobné náklady 33 06831 77744 61244 77546 131
Ostatné náklady na finančnú činnosť 116,00108,00118,00134,00147,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 20 76914 730-1 5174 2275 179
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,54250,28260,45530,31430,4316
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,59390,63180,99880,86190,8401
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,52980,32580,38880,27370,4477
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,681,581,001,161,19
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,211,181,001,161,19
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,55610,32800,40410,27660,4481
Pohľadávky z obchodného styku 9 41822 34523 48243 92243 967
Pohotová likvidita II. stupeň 1,991,307,209,8111,04
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,23-2,08-1,88-2,76-2,03
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 161,9092,360,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,49430,70340,16880,15230,1436
Pridaná hodnota 55 68250 29644 66451 94854 910
Primárna platobná neschopnosť 2,201,330,00980,00460,0046
Rýchla likvidita I. stupeň 1,640,68443,663,084,76
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,222,37-6,051,511,43
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,222,37-6,051,511,43
Služby 17 63018 70513 84814 40613 352
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 83 55689 54058 60264 74178 180
Spotreba materiálu… 8 2068 1647 5117 2257 046
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 81 51877 66566 02373 57975 308
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000500,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 81 51877 16566 02373 57975 308
Účtovný cash flow 45 33325 30726 68020 35033 743
Úrokové krytie 33,8918,360,00000,00000,0000
Vlastné imanie 55 91652 56450 13956 18368 364
Všetky záväzky 27 64036 9768 4638 5589 816
Výsledok hospodárenia 9 6055 138-1 3995 6566 859
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 6055 138-1 3995 6566 859
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 6483 796-1 5174 2275 179
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 796-1 5174 2275 17911 228
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 2094 756-1 5175 5246 714
Záväzky 27 64036 9768 4638 5589 816
Záväzky z obchodného styku 20 75429 725231,00203,00204,00
Zisk pred zdanením 9 2094 756-1 5175 5246 714
Zmena EBIT 1,89-3,32-0,27460,82280,4635
Účtovné závierky