ZELSEED spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 984 4202 096 0672 046 6362 097 5592 034 686
Aktivácia 6 10512 70614 12237 70748 362
Bankové úvery 143 790174 202163 085173 097192 754
Bežná likvidita III. stupeň 2,602,102,021,741,85
Bežné bankové úvery 143 790174 202163 085173 097192 754
Časové rozlíšenie aktív 2 9353 2753 1991 6051 479
Časové rozlíšenie pasív 46 32284 193122 064159 935114 812
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,38670,46920,42400,53050,4871
Celkové tržby 967 8301 095 5421 317 9861 126 0530,0000
Celkový dlh 540 446642 547573 080671 622628 840
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 235 259172 603162 354146 046191 989
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 1311 599731,0027 051765,00
Čistý cash flow -468,00868,00-26 320-19 651765,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 43 02151 775138 752133 10055 876
Čistý zisk 28 32535 835109 790103 11446 777
Čistý zisk v minulom roku 35 835109 790103 11447 92147 613
Cudzie zdroje -1 397 652-1 369 327-1 351 492-1 266 002-1 291 034
Daň z príjmov 8 8238 68117 64221 1040,0000
Daň z príjmov v minulom roku 8 68117 64221 10415 7390,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 8 8238 68117 64221 1040,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00007 68813 48921 9550,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 126,80146,60159,54145,25155,53
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 120,01136,38149,99145,24145,33
Doba obratu aktív 1 1301 1051 1911 0961 055
Doba obratu pohľadávok 126,80150,66167,39156,72155,53
Doba obratu zásob 0,000069 0680,00001 555 5880,0000
Doba splácania záväzkov 0,000025 6100,0000657 676266,05
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 151,63229,11219,47228,75186,18
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,000018 0890,0000438 6760,0000
EBIT v minulom roku 51 775138 752133 10072 66856 401
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 43 02151 775138 752133 10055 876
EBITDA 37 08570 74215 526127 357451 732
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 37 08570 74215 526127 357451 732
Finančná páka 1,421,531,511,661,58
Finančné účty 1 1311 599731,0027 051765,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7043-0,6533-0,6603-0,6036-0,6345
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,70430,65330,66030,60360,6345
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 640 976681 4311 147 887859 076443 001
Krátkodobé finančné výpomoci 92 6000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 222 724278 051274 101278 031300 072
Krátkodobé záväzky 266 337434 530377 058437 850359 208
Krytie dlhovej služby 0,71050,77350,11640,75443,65
Materiál 846 607796 277725 654765 717637 474
Nákladové úroky 5 8737 25911 3208 8829 099
Nákladové úroky v minulom roku 7 25911 3208 8829 0088 788
Náklady na predaný tovar 298 120336 282350 615338 347373 340
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00006 1930,0000243,000,0000
Neobežný majetok 559 135633 563693 938733 279800 531
Obežný majetok 1 422 3501 459 2291 349 4991 362 6751 232 676
Obrat neobežného majetku 1,151,090,90370,95280,8797
Obrat obežného majetku 0,45070,47440,46470,51270,5713
Odpisy 148 898145 990154 632154 340180 405
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 74 44972 99577 31677 170180 405
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 74 44972 99577 31677 1700,0000
Osobné náklady 400 983382 335361 413323 8830,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 9675 4776 0016 6758 731
Ostatné záväzky z obchodného styku 217 749306 924286 533292 0500,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 177 223181 825264 422257 454227 182
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,171,071,310,89890,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000057,480,00001 4830,6714
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,85540,93110,76501,110,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,62370,67380,53580,75341,83
Pohľadávky z obchodného styku 210 783258 663257 688278 000280 381
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2 986-1 57851,3564,42-1 688
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,07970,1196-2,33-2,210,0841
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,38670,46920,42400,53050,4871
Pridaná hodnota 342 981355 980276 476360 312330 858
Primárna platobná neschopnosť 1,031,191,111,050,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 14,579,0836,915,271,39
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 14,579,0836,915,271,39
Služby 84 533116 46180 231156 99885 324
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 984 4202 096 0672 046 6362 097 5592 034 686
Spotreba materiálu… 195 054266 571351 421204 192407 474
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 236 390174 202163 085173 097192 754
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 945 5301 000 3451 196 2721 067 856704 198
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 304 429308 083569 181369 1970,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00006 1930,0000432,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 641 101686 069627 091698 227704 198
Účtovný cash flow -468,00868,00-26 320-19 651765,00
Úročený dlh 236 390174 202163 085173 097192 754
Úrokové krytie 7,337,1312,2614,996,14
Vlastné imanie 1 397 6521 369 3271 351 4921 266 0021 291 034
Všetky záväzky 540 446642 547573 080671 622628 840
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,0000114 812
Výnosy budúcich období krátkodobé 46 32284 193122 064159 9350,0000
Výsledok hospodárenia 48 75255 901142 593138 85279 689
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 48 75255 901142 593138 85279 689
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 28 32535 835109 790103 11446 777
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 35 835109 790103 11447 92147 613
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 37 14844 516127 432124 21863 758
Zásoby 1 198 4951 171 8911 061 1781 035 638931 839
Záväzky 540 446642 547573 080671 622628 840
Záväzky z obchodného styku 217 749306 924286 533292 0500,0000
Zisk pred zdanením 37 14844 516127 432124 21863 758
Zmena EBIT 0,83090,37311,041,830,9907
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -24 63840 23766 915-14 62171 096
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -24 63840 23766 915-14 62171 096
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 143 864176 934287 482203 362191 638
Účtovné závierky