PD Gbely, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 8 382 1039 073 5798 584 1019 222 1098 730 349
Aktivácia 144 640103 533175 77195 991161 753
Bankové úvery 935 1111 279 769819 531848 700353 609
Bežná likvidita III. stupeň 0,72970,74360,96390,93450,8795
Bežné bankové úvery 466 203779 555417 214414 350317 236
Časové rozlíšenie aktív 37 88570 41084 243116 44587 026
Časové rozlíšenie pasív 0,000061 101133 393205 686311 590
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,592,872,612,902,54
Celkové tržby 5 392 4555 698 3155 567 1706 230 6056 150 233
Celkový dlh 6 048 6146 683 8456 110 7076 706 0676 039 808
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 331 9871 664 570680 935628 272326 088
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 33 02445 099138 596220 42827 521
Čistý cash flow -12 075-93 497-81 832192 907-43 795
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 50 87561 13760 16754 374-197 649
Čistý zisk 13 90510 00529 645-68 595-196 081
Čistý zisk v minulom roku 10 00529 645-68 595-196 0815 780
Cudzie zdroje -2 333 489-2 328 633-2 340 001-2 310 356-2 378 951
Daň z príjmov -3 5896 990-17 87775 475-38 386
Daň z príjmov v minulom roku 6 990-17 87775 475-38 3864 849
Daň z príjmov z bežnej činnosti -3 5896 990-17 87775 475-38 386
Dlhodobé bankové úvery 468 908500 214402 317434 35036 373
Dlhodobé pohľadávky 0,00004 8050,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh 468 908500 214402 317434 35036 373
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 62,93105,4168,1185,4491,53
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 20,3979,0254,1063,7472,25
Doba obratu aktív 830,94886,41789,51904,38750,70
Doba obratu pohľadávok 62,93105,8868,1185,4491,53
Doba obratu zásob 75 82831 00671 78278 532164 515
Doba splácania záväzkov 108 29450 25493 327113 400272 340
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 174,36192,63204,29254,77195,43
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 50 86528 52277 95195 599216 915
EBIT v minulom roku 61 13760 16754 374-197 64947 199
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 50 87561 13760 16754 374-197 649
EBITDA 1 030 2231 025 2661 030 0101 002 254375 987
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 030 2231 025 2661 030 0101 002 254375 987
Efektívna daňová sadzba -0,34790,4113-1,5210,970,1637
Finančná páka 3,593,903,673,993,67
Finančné účty 33 02445 099138 596220 42827 521
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 138 4033 936 1192 670 0953 421 8582 777 398
Krátkodobé finančné výpomoci 429 900429 9000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 634 7691 078 972740 571871 2371 064 433
Krátkodobé záväzky 1 758 8071 971 8782 221 1782 597 9582 272 730
Krytie dlhovej služby 25,409,745,673,961,08
Materiál 198 115183 394520 295460 680367 793
Nákladové úroky 40 55944 14248 39947 49436 818
Nákladové úroky v minulom roku 44 14248 39947 49436 81836 570
Náklady na predaný tovar 2 300 1532 517 0962 933 4472 960 5373 607 564
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 92814 3228 6878 3623 046
Neobežný majetok 6 444 8946 657 6745 912 2906 214 8576 178 457
Obežný majetok 1 899 3242 345 4952 587 5682 890 8072 464 866
Obrat neobežného majetku 0,57130,56120,67120,59890,6870
Obrat obežného majetku 1,941,591,531,291,72
Odpisy 1 024 1501 100 9161 004 3361 001 672899 452
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 512 075550 458502 168500 836449 726
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 512 075550 458502 168500 836449 726
Osobné náklady 1 205 4921 124 0171 084 621974 7691 218 942
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10 52019 97914 27511 41014 135
Ostatné záväzky z obchodného styku 664 279699 6031 232 4771 527 4521 244 659
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 038 0551 110 9211 033 981933 077703 371
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,87240,92201,051,281,91
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 233,0985,13119,1591,06209,20
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,151,080,95430,78120,5228
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,61970,54800,49550,38530,3008
Pohľadávky z obchodného styku 205 719808 864588 173650 010840 276
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 193,2524,9128,60-11,9854,32
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,2977-2,12-1,694,06-1,19
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,72160,73660,71190,72720,6918
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,592,872,612,902,54
Pridaná hodnota 1 381 7731 219 1741 035 083761 446637 225
Primárna platobná neschopnosť 4,021,383,153,372,15
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,876,525,936,6916,06
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,876,525,936,6916,06
Služby 637 675679 535702 921976 406894 521
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8 382 1039 073 5798 584 1019 222 1098 730 349
Spotreba materiálu… 1 805 4511 782 6282 255 1022 414 6942 696 134
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 365 0111 709 669819 531848 700353 609
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 144 6400,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 741 2765 201 6864 795 7104 937 4905 452 562
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 059 3501 465 416827 1801 215 5071 207 773
Tržby z predaja tovaru 8 59919 50411 00722 9973 476
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 673 3273 716 7663 957 5233 698 9864 241 313
Účtovný cash flow -12 075-93 497-81 832192 907-43 795
Úročený dlh 1 365 0111 709 669819 531848 700353 609
Úrokové krytie 1,251,391,241,14-5,37
Vlastné imanie 2 333 4892 328 6332 340 0012 310 3562 378 951
Všetky záväzky 6 048 6146 683 8456 110 7076 706 0676 039 808
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,000021 09543 55166 007122 075
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000040 00689 842139 679189 515
Výsledok hospodárenia 62 57883 66876 64467 892-189 187
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 62 57883 66876 64467 892-189 187
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 90510 00529 645-68 595-196 081
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 10 00529 645-68 595-196 0815 780
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 31616 99511 7686 880-234 467
Zásoby 1 231 5311 216 6191 708 4011 799 1421 372 912
Záväzky 6 048 6146 683 8456 110 7076 706 0676 039 808
Záväzky z obchodného styku 826 1051 119 1541 855 2302 190 1321 810 204
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 161 826419 551622 753662 680565 545
Zisk pred zdanením 10 31616 99511 7686 880-234 467
Zmena EBIT 0,83211,021,11-0,2751-4,19
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 4 261-144 144-142 508342 934-175 616
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 4 261-144 144-142 508342 934-175 616
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 002 8451 306 098776 2101 148 197873 495
Účtovné závierky