Mlyn Pohronský Ruskov a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 30 822 27629 580 15529 708 70633 448 75036 804 692
Aktivácia 164 6998 7566 2226 75024 923
Bankové úvery 10 683 30610 112 16110 887 34312 018 93115 147 141
Bežná likvidita III. stupeň 0,42610,40130,38990,53760,6723
Bežné bankové úvery 9 332 2627 858 7417 116 2118 618 57310 757 871
Časové rozlíšenie aktív 57 94065 17064 95154 16866 364
Časové rozlíšenie pasív 2 446 3292 420 0032 675 1202 282 2672 471 479
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 11,9311,099,815,796,41
Celkové tržby 35 962 58732 620 09835 526 70441 911 55531 280 272
Celkový dlh 26 182 13724 914 19724 531 85226 576 52229 699 356
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 10 646 5889 999 26610 781 22411 956 73014 932 573
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 36 718112 895106 11962 201214 568
Čistý cash flow -76 1776 77643 918-152 367189 991
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -633 006-1 613 055-2 542 706393 990346 621
Čistý zisk -870 479-1 911 099-2 917 66915 68942 835
Čistý zisk v minulom roku -1 911 099-2 917 66915 68942 83582 036
Cudzie zdroje -2 193 810-2 245 955-2 501 734-4 589 961-4 633 857
Daň z príjmov -87 249-35 2579 004-4 32820 827
Daň z príjmov v minulom roku -35 2579 004-4 32820 82726 268
Daň z príjmov z bežnej činnosti -87 249-35 2579 004-4 32820 827
Dlhodobé bankové úvery 1 351 0442 253 4203 771 1323 400 3584 389 270
Dlhodobé pohľadávky 361 233649 833938 4331 227 0331 821 174
Dlhodobý dlh 1 351 0442 253 4203 771 1323 400 3584 389 270
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 47,6446,2248,7955,52148,30
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 35,3838,5636,0941,04101,16
Doba obratu aktív 353,57378,05390,37387,37570,41
Doba obratu pohľadávok 51,7854,5361,1369,73176,53
Doba obratu zásob 1 0751 2511 0211 3211 221
Doba splácania záväzkov 2 2302 9302 6592 1272 024
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 158,66164,02149,67132,16213,99
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 1422 8382 5542 0521 993
EBIT v minulom roku -1 613 055-2 542 706393 990346 621298 747
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -633 006-1 613 055-2 542 706393 990346 621
EBITDA 1 868 0191 027 01121 9023 151 5552 356 823
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 868 0191 027 01121 9023 151 5552 356 823
Finančná páka 14,0513,1711,887,297,94
Finančné účty 36 718112 895106 11962 201214 568
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 870 4761 639 9978 796 7127 844 2997 418 476
Krátkodobé pohľadávky 4 152 8713 616 6883 713 4724 793 9099 568 991
Krátkodobé záväzky 13 830 81912 833 35311 390 56011 411 49713 807 583
Krytie dlhovej služby 0,68120,37800,00731,180,8565
Materiál 5 670 6564 517 0683 038 1375 632 9486 784 050
Nákladové úroky 324 722333 301365 959382 629282 959
Nákladové úroky v minulom roku 333 301365 959382 629282 959190 443
Náklady na predaný tovar 28 720 48326 237 84625 304 04527 503 24221 222 835
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 264 0011 598 6521 563 6581 958 3092 489 990
Neobežný majetok 19 548 41619 654 67120 512 37520 225 94816 805 780
Obežný majetok 11 215 9209 860 3149 131 38013 168 63419 932 548
Obrat aktív 1,030,96550,93500,94220,6399
Obrat neobežného majetku 1,631,451,351,561,40
Obrat obežného majetku 2,842,903,042,391,18
Odpisy 2 527 6942 607 0642 638 7222 842 4882 257 614
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 263 8471 316 5161 319 3611 421 2441 128 807
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 263 8471 290 5481 319 3611 421 2441 128 807
Osobné náklady 2 466 6652 442 4152 417 0352 281 8321 533 779
Ostatné náklady na finančnú činnosť 32 17241 60951 96251 34930 717
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 6 4016 5835 8808 407856,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 12 381 17210 470 4647 489 7688 147 30913 597 294
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 657 215695 965-278 9472 858 1772 300 449
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,79621,050,97690,56850,6588
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,371,451,582,050,9350
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,260,95041,021,761,52
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,62030,45970,48940,78320,6141
Pohľadávky z obchodného styku 3 084 4413 017 2052 746 4243 543 8806 526 988
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 28,80-331,46-56,9630,12-24,39
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,23460,02030,1200-0,39820,6714
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,84950,84230,82570,79450,8069
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 11,9311,099,815,796,41
Pridaná hodnota 3 098 1612 321 2372 474 1684 013 5422 328 168
Primárna platobná neschopnosť 4,314,123,983,112,08
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,3968-0,8509-1,170,00340,0092
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 14,0224,261 1208,4312,60
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 14,0224,261 1208,4312,60
Služby 1 683 1331 678 7001 936 3792 158 4321 888 443
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 30 822 27629 580 15529 708 70633 448 75036 804 692
Spotreba materiálu… 24 922 13622 721 09921 760 68823 514 35217 173 590
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 10 683 30610 112 16110 887 34312 018 93115 147 141
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 164 6990,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 32 332 75828 883 08932 188 65933 884 62726 096 760
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 514 114324 0064 410 4462 367 8432 545 757
Tržby z predaja tovaru 2 276 7161 609 9871 648 7732 073 8592 632 506
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 29 541 92826 949 09626 129 44029 442 92520 918 497
Účtovný cash flow -76 1776 77643 918-152 367189 991
Úročený dlh 10 683 30610 112 16110 887 34312 018 93115 147 141
Úrokové krytie -1,95-4,84-6,951,031,22
Vlastné imanie 2 193 8102 245 9552 501 7344 589 9614 633 857
Všetky záväzky 26 182 13724 914 19724 531 85226 576 52229 699 356
Výnosy budúcich období dlhodobé 2 132 4852 131 7082 382 2682 094 5022 281 414
Výnosy budúcich období krátkodobé 285 167251 991251 955187 500187 410
Výsledok hospodárenia -595 295-1 557 660-2 591 035315 420188 559
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -595 295-1 557 660-2 591 035315 420188 559
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -870 479-1 911 099-2 917 66915 68942 835
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 911 099-2 917 66915 68942 83582 036
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -957 728-1 946 356-2 908 66511 36163 662
Zásoby 6 665 0985 480 8984 373 3567 085 4918 327 815
Záväzky 26 182 13724 914 19724 531 85226 576 52229 699 356
Záväzky z obchodného styku 13 285 57912 428 63610 943 10811 010 73613 597 294
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 904 4071 958 1723 453 3402 863 4270,0000
Zisk pred zdanením -957 728-1 946 356-2 908 66511 36163 662
Zmena EBIT 0,39240,6344-6,451,141,16
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -15 912-248 151-49 542121 101304 265
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -15 912-248 151-49 542121 101304 265
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 449 734301 6134 384 6612 361 4902 456 407
Účtovné závierky