CEMMAC a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 41 557 67338 273 77135 832 08334 066 55236 478 709
Aktivácia 58 606184 4310,000017 605136 990
Bankové úvery 2 295 0003 275 0001 500 0002 000 0002 375 000
Bežná likvidita III. stupeň 3,092,973,033,582,85
Bežné bankové úvery 855 000980 000625 000625 000500 000
Časové rozlíšenie aktív 173 72838 68919 86619 40416 666
Časové rozlíšenie pasív 16 3888 5403 3979 4120,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2160-0,14270,4160-0,5433-0,8822
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,59280,51310,37720,34940,4414
Celkové tržby 46 313 53739 168 27935 403 68935 023 53735 503 716
Celkový dlh 15 461 13312 976 2289 813 6148 818 19611 170 309
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -416 5661 520 253-887 9461 486 313196 668
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 711 5661 754 7472 387 946513 6872 178 332
Čistý cash flow 956 819-633 1991 874 259-1 664 645-4 044 375
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 603 4892 621 2953 499 4712 516 7102 854 501
Čistý zisk 2 766 0061 991 2132 702 4261 956 0862 157 270
Čistý zisk v minulom roku 1 991 2132 702 4261 956 0862 157 2702 306 185
Cudzie zdroje -26 080 152-25 289 003-26 015 072-25 238 944-25 308 400
Daň z príjmov 783 468558 460749 180499 428585 435
Daň z príjmov v minulom roku 558 460749 180499 428585 435674 022
Daň z príjmov z bežnej činnosti 783 468558 460749 180499 428585 435
Dlhodobé bankové úvery 1 440 0002 295 000875 0001 375 0001 875 000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,0000212 821183 607347 093
Dlhodobý dlh 1 440 0002 295 000875 0001 375 0001 875 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 38,4655,8741,1144,8642,05
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,0051,3638,1039,1839,59
Doba obratu aktív 384,69383,50382,00376,41405,26
Doba obratu pohľadávok 38,4655,8743,3846,8845,90
Doba obratu zásob 671 10019 30665 7051 1311 280
Doba splácania záväzkov 317 5409 76631 940401,30690,25
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,0044,4848,0333,8650,93
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 245 5748 51925 646347,78642,10
EBIT v minulom roku 2 621 2953 499 4712 516 7102 854 5013 143 217
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 603 4892 621 2953 499 4712 516 7102 854 501
EBITDA 9 150 7857 957 4858 858 1357 422 7267 404 924
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 150 7857 957 4858 858 1357 422 7267 404 924
Finančná páka 1,591,511,381,351,44
Finančné účty 2 711 5661 754 7472 387 946513 6872 178 332
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6276-0,6607-0,7260-0,7409-0,6938
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62760,66070,72600,74090,6938
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 9 406 3918 994 0659 181 5867 851 0217 872 285
Krátkodobé pohľadávky 4 155 1365 576 0893 856 0114 059 6003 784 792
Krátkodobé záväzky 4 429 0244 438 7844 505 5093 064 0424 584 209
Krytie dlhovej služby 129,9899,27172,80105,1366,24
Materiál 7 387 4697 214 6007 201 5506 114 3186 281 374
Nákladové úroky 54 01571 62247 86561 196111 796
Nákladové úroky v minulom roku 71 62247 86561 196111 796163 010
Náklady na predaný tovar 26 926 18725 539 49322 782 35923 443 55622 638 221
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 091165 90251 4872 786 9012 424 085
Neobežný majetok 19 176 33719 366 55918 491 25319 030 83919 460 368
Obežný majetok 22 207 60818 868 52317 320 96415 016 30917 001 675
Obrat aktív 0,94880,95180,95550,96970,9007
Obrat neobežného majetku 2,061,881,851,741,69
Obrat obežného majetku 1,781,931,982,201,93
Odpisy 5 523 4045 489 1425 428 4924 933 4384 660 808
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 761 7022 744 5712 714 2462 466 7192 330 404
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 761 7022 744 5712 714 2462 466 7192 330 404
Osobné náklady 5 517 1814 803 5074 296 6443 996 0703 866 904
Ostatné náklady na finančnú činnosť 21 42921 12617 21717 91317 181
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 369,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 389 0463 624 8873 471 7692 584 7244 106 042
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 289 4107 480 3558 130 9186 889 5246 818 078
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2 44265,59222,483,444,21
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,252,272,672,402,64
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,131,061,181,071,20
Pohľadávky z obchodného styku 3 997 0965 125 8543 574 1203 546 2343 563 686
Pohotová likvidita II. stupeň 1,331,361,221,241,18
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -27,2639,94-13,8815,166,26
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 17,71-8,8439,16-27,20-36,18
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,59280,51310,37720,34940,4414
Pridaná hodnota 12 431 81210 881 04111 454 9879 595 19610 216 313
Primárna platobná neschopnosť 0,85690,75541,010,74881,20
Rýchla likvidita I. stupeň 0,51160,32330,46510,13890,4285
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,691,631,111,191,51
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,691,631,111,191,51
Služby 8 472 5737 509 3116 091 2265 787 7644 534 145
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 41 557 67338 273 77135 832 08334 066 55236 478 709
Spotreba materiálu… 18 902 07817 422 45416 186 67315 188 74715 920 005
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 295 0003 275 0001 500 0002 000 0002 375 000
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 58 6060,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 39 569 18839 087 95734 407 68033 257 03633 096 805
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00002 131 5600,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 138 333528 853170 334223 104242 271
Tržby z predaja tovaru 4 556164 14059 9352 821 3292 614 997
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 39 426 29936 263 40434 177 41130 212 60330 239 537
Účtovný cash flow 956 819-633 1991 874 259-1 664 645-4 044 375
Úročený dlh 2 295 0003 275 0001 500 0002 000 0002 375 000
Úrokové krytie 66,7136,6073,1141,1325,53
Vlastné imanie 26 080 15225 289 00326 015 07225 238 94425 308 400
Všetky záväzky 15 461 13312 976 2289 813 6148 818 19611 170 309
Výnosy budúcich období krátkodobé 16 3888 5403 3979 4120,0000
Výsledok hospodárenia 3 686 2952 572 2733 478 0062 555 1522 843 413
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 686 2952 572 2733 478 0062 555 1522 843 413
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 766 0061 991 2132 702 4261 956 0862 157 270
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 991 2132 702 4261 956 0862 157 2702 306 185
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 549 4742 549 6733 451 6062 455 5142 742 705
Zásoby 9 360 4658 774 8549 268 3198 634 0608 498 865
Záväzky 15 461 13312 976 2289 813 6148 818 19611 170 309
Záväzky z obchodného styku 3 425 2523 871 9373 617 6012 655 4044 264 415
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 36 206247 050145 83270 680158 373
Zisk pred zdanením 3 549 4742 549 6733 451 6062 455 5142 742 705
Zmena EBIT 1,370,74911,390,88170,9081
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 394 949-626 257-452 973302 251103 024
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 394 949-626 257-452 973302 251103 024
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 79 419424 923121 971157 240142 974
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Poskytovanie poradenstva v oblasti meracej a regulačnej techniky
Montáž, opravy a údržba nevyhradených zdvíhacích zariadení
Poradenstvo v rozsahu voľných živností
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Oprava domácich elektrických spotrebičov, montáž a opravy výrobkov a zariadení..
Prenájom priestorov na organizovanie seminárov, kurzov a školení
Brúsenie a leštenie kovov
Kovoobrábanie
Výroba kovových konštrukcií
Tvarovanie za studena
Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov
Frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
Opravy spotrebného náradia
Výroba cementu
Výroba malty (suchých maltovín, omietkových zmesí,ušľachtilých /špeciálnych/..
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
Výroba kovového tovaru
Činnosť účtovných poradcov
Vedenie účtovníctva
Automatizované spracovanie dát
Výroba cementov, mletej trosky a výroby na báze cementov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných..
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu..
Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
Technické testovanie, meranie a analýzy v rozsahu voľnej živnosti
Výroba produktov z betónu a cementu s výnimkou stavebných prvkov
Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení
Prenájom motorových vozidiel
Prenájom dopravných zariadení
Prenájom strojov a nástrojov
Zámočníctvo
Výroba iných minerálnych výrobkov nekovových (mleté vápence)
Vodoinštalatérstvo
Organizovanie a sprostredkovanie seminárov, kurzov a školení
Výroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
Stolárstvo
Vykonávanie trhacích prác
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných..
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu..
Sprostredkovanie obchodu
Brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
Mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
Výroba drobných kovových obalov
Výroba skrutiek
Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
Automatizované spracovanie dát, opravy software, spracovanie a poradenstvo v oblasti..