AGRONOVAZ, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 269 3982 513 8754 555 4214 107 9133 543 506
Aktivácia 0,00003 5527 25010 08112 627
Bankové úvery -119 790-163 841-4 903167 347402 085
Bežná likvidita III. stupeň 11,815,741,151,171,26
Bežné bankové úvery -119 790-163 841-4 903167 368392 602
Časové rozlíšenie aktív 0,0000540,002 1601 345725,00
Časové rozlíšenie pasív 0,0000-137,0022 14346 47670 809
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,06450,13631,621,210,7817
Celkové tržby 423 6882 418 1093 227 7924 006 6133 172 227
Celkový dlh 137 569301 4632 804 4312 227 3301 523 565
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -122 468-200 218-14 240158 677383 039
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 67836 3779 3378 67019 046
Čistý cash flow -33 69927 040667,00-10 37610 628
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -77 613568 247-101 072-98 530-279 778
Čistý zisk -78 800483 702-105 259-120 450-305 105
Čistý zisk v minulom roku 483 702-105 259-120 450-305 105-127 609
Cudzie zdroje -2 131 829-2 212 549-1 728 847-1 834 107-1 949 132
Daň z príjmov 0,000083 3592 3606 418-77,00
Daň z príjmov v minulom roku 83 3592 3606 418-77,001 905
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,000083 3592 3606 418-77,00
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,0000-21,009 483
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,0000-21,009 483
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 400,69369,19444,70266,21113,55
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 336,55222,10433,89256,81105,19
Doba obratu aktív 2 4561 562837,29640,99478,18
Doba obratu pohľadávok 400,69369,19444,70266,21113,55
Doba obratu zásob 8 0276 011676,04795,16787,24
Doba splácania záväzkov 1 9872 7892 4381 776780,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 248,90272,55510,66316,88147,43
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 878,741 9721 9831 262529,46
EBIT v minulom roku 568 247-101 072-98 530-279 778-91 294
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -77 613568 247-101 072-98 530-279 778
EBITDA 14 246-596 746-10 14782 047-21 649
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 14 246-596 746-10 14782 047-21 649
Finančná páka 1,061,142,632,241,82
Finančné účty 2 67836 3779 3378 67019 046
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9394-0,8801-0,3795-0,4465-0,5501
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,93940,88010,37950,44650,5501
Hrubá marža 0,5139-0,09630,05990,08720,1094
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 7672 635 248248 611125 698164 727
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,10140,17450,60990,49440,3083
Krátkodobé pohľadávky 370 266594 1682 419 4841 706 052841 466
Krátkodobé záväzky 230 003438 6322 778 3322 030 7891 092 544
Krytie dlhovej služby 12,00-568,87-0,42331,32-0,2250
Materiál 864 798864 798634 824734 530900 288
Nákladové úroky 1 1871 1861 82715 50225 404
Nákladové úroky v minulom roku 1 1861 82715 50225 40434 410
Náklady na predaný tovar 119 569820 3151 792 5161 989 7182 357 806
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 42 25157 406415 965417 418511 203
Neobežný majetok 610 105593 8311 010 4441 138 9311 236 138
Obežný majetok 1 659 2931 919 5043 542 8172 967 6372 306 643
Obrat aktív 0,14860,23370,43590,56940,7633
Obrat neobežného majetku 0,55280,98921,972,052,19
Obrat obežného majetku 0,20330,30600,56050,78821,17
Obrat zásob 0,04550,06070,53990,45900,4636
Odpisy 88 26847 870179 898198 508221 808
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 44 13423 93589 94999 254110 904
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 44 13423 93589 94999 254110 904
Osobné náklady 154 543259 901287 353330 065433 564
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 529449,001 2481 9374 314
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000043,006,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 101 720310 0762 259 9771 443 092741 541
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 468531 57274 63978 058-83 297
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,7098-1,121,490,94451,25
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5,15-4,060,46480,83720,6788
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,41-0,89610,67281,060,8003
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,8967-0,75670,41370,66110,5295
Pohľadávky z obchodného styku 311 003357 4472 360 6261 645 818779 539
Pohotová likvidita II. stupeň 3,382,300,86960,76450,5535
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 63,26-81,83-2 592176,76-183,40
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -28,3922,800,3651-0,66930,4184
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,06060,11990,61560,54220,4300
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,06450,13631,621,210,7817
Pridaná hodnota 217 720-232 897193 324349 458347 002
Primárna platobná neschopnosť 0,32710,86750,95740,87680,9513
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 9,66-0,5052-276,3827,15-70,38
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 9,66-0,5052-276,3827,15-70,38
Služby 39 043326 991161 304166 660281 686
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 269 3982 513 8754 555 4214 107 9133 543 506
Spotreba materiálu… 38 275411 0661 184 6791 395 5231 552 681
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu -119 790-163 841-4 903167 347402 085
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 337 3142 203 6182 115 8402 361 9702 800 153
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 25,001 616 200130 00022 79495 345
Tržby z predaja tovaru 91 26757 989481 662489 501582 772
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 246 022529 4291 504 1781 849 6752 122 036
Účtovný cash flow -33 69927 040667,00-10 37610 628
Úročený dlh -119 790-163 841-4 903167 347402 085
Úrokové krytie -65,39479,13-55,32-6,36-11,01
Vlastné imanie 2 131 8292 212 5491 728 8471 834 1071 949 132
Všetky záväzky 137 569301 4632 804 4312 227 3301 523 565
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,0000-137,0022 14346 47670 809
Výsledok hospodárenia -76 084568 653-99 830-96 593-275 464
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -76 084568 653-99 830-96 593-275 464
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -78 800483 702-105 259-120 450-305 105
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 483 702-105 259-120 450-305 105-127 609
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -78 800567 061-102 899-114 032-305 182
Zásoby 929 196945 395770 432909 3511 102 567
Záväzky 137 569301 4632 804 4312 227 3301 523 565
Záväzky z obchodného styku 101 720310 0762 259 9771 443 092741 541
Zisk pred zdanením -78 800567 061-102 899-114 032-305 182
Zmena EBIT -0,1366-5,621,030,35223,06
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-28 404-37 818-20 198-24 863
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000-28 404-37 818-20 198-24 863
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 087402 93139 7852 926127 352