VIPO a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 12 079 1179 351 44710 859 29710 514 6078 277 579
Aktivácia 68 93726 459457 03831 72662 362
Bankové úvery 1 575 402500 7791 093 7131 620 000520 644
Bežná likvidita III. stupeň 1,862,382,261,832,04
Bežné bankové úvery 1 575 402500 7791 093 7131 308 889520 644
Časové rozlíšenie aktív 113 78144 51027 40526 66622 004
Časové rozlíšenie pasív 122 860244 024223 51444 83756 392
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2026-0,12210,2608-0,10610,5906
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,100,66620,99251,110,9457
Celkové tržby 15 126 6298 772 99212 317 16413 077 2610,0000
Celkový dlh 6 256 7993 641 5155 297 7485 504 2483 995 880
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 205 625-1 575 918-1 227 770-181 000-899 978
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 369 7772 076 6972 321 4831 801 0001 420 622
Čistý cash flow -706 920-244 786520 483-301 6481 420 622
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 546 114546 612611 321518 097324 897
Čistý zisk 419 364317 711432 513380 004307 868
Čistý zisk v minulom roku 317 711432 513380 004450 087293 421
Cudzie zdroje -5 699 458-5 465 908-5 338 035-4 965 522-4 225 307
Daň z príjmov 109 868216 469164 092122 0700,0000
Daň z príjmov v minulom roku 216 469164 092122 070146 7530,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 109 868216 469164 092122 0700,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,0000311 1110,0000
Dlhodobé pohľadávky 203 545198 778410 078180 61185 214
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,0000311 1110,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 181,47159,12153,89194,39187,12
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 47,3571,9890,7085,3419,49
Doba obratu aktív 305,28445,66358,94391,07385,70
Doba obratu pohľadávok 186,61168,59167,45201,11191,09
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000167,22
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 88,1995,5765,97105,72112,08
EBIT v minulom roku 546 612611 321518 097617 834314 222
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 546 114546 612611 321518 097324 897
EBITDA 1 516 0811 583 2201 586 9531 428 948735 533
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 516 0811 583 2201 586 9531 428 948735 533
Finančná páka 2,121,712,032,121,96
Finančné účty 1 369 7772 076 6972 321 4831 801 0001 420 622
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4718-0,5845-0,4916-0,4723-0,5105
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,47180,58450,49160,47230,5105
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 058 7352 364 4342 369 9591 839 568711 242
Krátkodobé pohľadávky 7 180 2213 338 8954 655 8915 226 5414 015 776
Krátkodobé záväzky 3 489 4432 005 3801 995 8742 842 3962 405 312
Krytie dlhovej služby 10,856,176,6623,5611,31
Materiál 384 809432 900344 111216 456250 641
Nákladové úroky 16 88212 43214 71616 02317 029
Nákladové úroky v minulom roku 12 43214 71616 02320 99420 801
Náklady na predaný tovar 10 202 3934 558 7366 094 6996 913 5435 225 384
Neobežný majetok 2 138 4052 496 6462 854 2202 543 4732 122 626
Obežný majetok 9 826 9316 810 2917 977 6727 944 4686 132 949
Obrat aktív 1,200,81901,020,93330,9463
Obrat neobežného majetku 6,753,073,873,863,69
Obrat obežného majetku 1,471,121,381,241,28
Odpisy 952 9361 064 106999 852904 868231 213
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 476 468532 053499 926452 434231 213
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 476 468532 053499 926452 4340,0000
Osobné náklady 3 578 7423 335 4833 506 3013 089 1270,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 49 74018 08831 48234 29824 291
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 854 6211 667 5611 287 7252 418 2350,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 372 3001 381 8171 432 3651 284 872539 081
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,84411,080,70861,070,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,180,92951,410,93880,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93550,70471,100,726111,28
Pohľadávky z obchodného styku 1 873 5391 510 3602 744 0592 294 604418 285
Pohotová likvidita II. stupeň 1,671,992,111,681,83
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,0622,33-10,2616,46-2,97
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -41,87-19,6935,37-18,8383,42
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,51800,38940,48790,52350,4827
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,100,66620,99251,110,9457
Pridaná hodnota 4 239 5633 100 2254 948 0822 900 0772 608 018
Primárna platobná neschopnosť 1,521,100,46931,050,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,26400,75510,70070,42920,4763
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,132,303,343,855,43
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,132,303,343,855,43
Služby 1 857 0761 715 0911 464 9931 432 900969 644
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 079 1179 351 44710 859 29710 514 6078 277 579
Spotreba materiálu… 8 443 6273 210 5294 838 3415 493 5394 280 673
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 575 402500 7791 093 7131 620 000520 644
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 14 738 1538 058 61211 450 02510 036 0797 833 402
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 296 197399 651407 244222 4590,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 14 441 9567 658 96111 042 7819 813 6207 833 402
Účtovný cash flow -706 920-244 786520 483-301 6481 420 622
Úročený dlh 1 575 402500 7791 093 7131 620 000520 644
Úrokové krytie 32,3543,9741,5432,3319,08
Vlastné imanie 5 699 4585 465 9085 338 0354 965 5224 225 307
Všetky záväzky 6 256 7993 641 5155 297 7485 504 2483 995 880
Výnosy budúcich období dlhodobé 75 429122 859171 40044 63148 019
Výnosy budúcich období krátkodobé 47 431121 16552 1140,00000,0000
Výsledok hospodárenia 594 886566 401639 359549 568463 092
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 594 886566 401639 359549 568463 092
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 419 364317 711432 513380 004307 868
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 317 711432 513380 004450 087293 421
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 529 232534 180596 605502 074418 644
Zásoby 972 2641 094 797489 096635 192611 337
Záväzky 6 256 7993 641 5155 297 7485 504 2483 995 880
Záväzky z obchodného styku 2 854 6211 667 5611 287 7252 418 2350,0000
Zisk pred zdanením 529 232534 180596 605502 074418 644
Zmena EBIT 0,99910,89411,180,83861,03
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 29 373340 425-248 403-18 830-37 429
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 29 373340 425-248 403-18 830-37 429
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 264 456352 364354 986196 97141 228
Účtovné závierky