Sartorius Slovensko, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 203 748179 798164 798244 564174 375
Bežná likvidita III. stupeň 10,0223,9725,622,144,71
Časové rozlíšenie aktív 938,00945,001 162848,00551,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0033-0,13620,1625-0,50650,2761
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,03503,67-4,770,7623-1,02
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,10310,04480,04210,67310,2809
Celkové tržby 387 933389 491608 368321 579451 732
Celkový dlh 19 0397 7126 66598 39138 239
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -119 018-118 400-94 966-120 661-46 618
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 119 018118 40094 966120 66146 618
Čistý cash flow 618,0023 434-25 69574 043-37 587
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 16317 77315 33513 33226 371
Čistý zisk 12 62313 95311 96010 03720 493
Čistý zisk v minulom roku 13 95311 96010 03720 4937 672
Cudzie zdroje -184 709-172 086-158 133-146 173-136 136
Daň z príjmov 3 5403 8203 3753 2955 878
Daň z príjmov v minulom roku 3 8203 3753 2955 8783 909
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 5403 8203 3753 2955 878
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 31,5211,6117,1657,9993,95
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 31,2611,6117,1654,9993,95
Doba obratu aktív 191,73168,4998,88284,33140,90
Doba obratu pohľadávok 31,5211,6117,1657,9993,95
Doba obratu zásob 32,9628,3610,0768,6913,24
Doba splácania záväzkov 24,758,514,08185,2344,78
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 16,625,983,23112,9329,88
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 18,022,630,341993,0829,34
EBIT v minulom roku 17 77315 33513 33226 37111 581
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 16317 77315 33513 33226 371
EBITDA 16 31517 91836 26415 65226 429
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 16 31517 91836 26415 65226 429
Finančná páka 1,101,041,041,671,28
Finančné účty 119 018118 40094 966120 66146 618
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9066-0,9571-0,9596-0,5977-0,7807
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,90660,95710,95960,59770,7807
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 16 16317 77336 07328 97126 365
Krátkodobé pohľadávky 33 49612 38928 59849 882116 272
Krátkodobé záväzky 17 6596 3835 38697 13736 985
Náklady na predaný tovar 358 238358 086574 849301 832416 953
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 260 393273 841481 541191 410301 451
Neobežný majetok 26 78426 78426 78437 1530,0000
Obežný majetok 176 026152 069136 852206 563173 824
Obrat aktív 1,902,173,691,282,59
Obrat neobežného majetku 14,4814,5422,718,450,0000
Obrat obežného majetku 2,202,564,441,522,60
Obrat zásob 11,0712,8736,245,3127,57
Odpisy 0,00000,000020 7388 6420,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,000010 3694 3210,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,000010 3694 3210,0000
Osobné náklady 11 60511 5565 7900,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 152,00145,00191,00681,0064,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 12 8590,00000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 62313 95332 69818 67920 493
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,58410,65850,57630,49340,2673
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,552,725,780,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,552,721,261,400,0000
Pohľadávky z obchodného styku 33 21612 38928 59847 300116 272
Pohotová likvidita II. stupeň 8,6920,6423,161,764,42
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -298,88-7,346,15-1,973,62
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,10310,04480,04210,67310,2809
Pridaná hodnota 29 64031 40433 44712 12334 779
Primárna platobná neschopnosť 0,38710,15940,01581,030,2084
Rýchla likvidita I. stupeň 6,7418,5517,631,241,26
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,170,43040,18386,291,45
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,170,43040,18386,291,45
Služby 89 68179 01883 530104 165109 886
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 203 748179 798164 798244 564174 375
Spotreba materiálu… 8 1645 2279 7786 2575 616
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 387 878389 490608 296320 955451 732
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00007 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 383 086378 154604 175299 445441 711
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 79211 3364 12114 51010 021
Účtovný cash flow 618,0023 434-25 69574 043-37 587
Vlastné imanie 184 709172 086158 133146 173136 136
Všetky záväzky 19 0397 7126 66598 39138 239
Výsledok hospodárenia 16 31517 91815 52614 01026 429
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 31517 91815 52614 01026 429
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 62313 95311 96010 03720 493
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 13 95311 96010 03720 4937 672
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 16 16317 77315 33513 33226 371
Zásoby 23 51221 28013 28836 02010 934
Záväzky 19 0397 7126 66598 39138 239
Záväzky z obchodného styku 12 8591 975451,0048 81424 234
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00001 975451,0048 81424 234
Zisk pred zdanením 16 16317 77315 33513 33226 371
Zmena EBIT 0,90941,161,150,50562,28