DA and CO spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 36 84945 18665 02547 28054 243
Bežná likvidita III. stupeň 2,051,351,391,491,03
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,0000165,00151,00152,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,41-1,81-0,70680,1526-0,8914
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,450,73000,3535-0,14730,5112
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,242,802,121,131,79
Celkové tržby 102 20096 853122 944182 9430,0000
Celkový dlh 20 37933 30744 20225 09734 817
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -23 144-21 547-50 765-10 930-17 317
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23 14421 54750 76510 93017 317
Čistý cash flow 23 14421 54714 717-3 38517 317
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 449-7 5482 3563 7172 278
Čistý zisk 4 592-7 5481 3962 7572 278
Čistý zisk v minulom roku -7 5481 3961 6872 8881 279
Cudzie zdroje -16 470-11 879-20 823-22 183-19 426
Daň z príjmov 857,000,0000960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 857,000,0000960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 14,5547,456,6234,5720,60
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,8440,186,6234,5720,60
Doba obratu aktív 131,60171,87194,1194,33104,52
Doba obratu pohľadávok 14,5547,456,6234,5720,60
Doba obratu zásob 85,49101,0955,6322,1822,64
Doba splácania záväzkov 242,23504,77512,2987,86101,23
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 57,12112,27124,2745,8465,27
Doba splácania záväzkov z obchodného styku -11,538,86-22,654,420,0000
EBIT v minulom roku -7 5482 3562 6473 8481 279
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 449-7 5482 3563 7172 278
EBITDA 6 953-4 7048 09311 1457 202
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 953-4 7048 09311 1457 202
Finančná páka 2,243,803,122,132,79
Finančné účty 23 14421 54750 76510 93017 317
Hrubá marža 0,59910,65220,58960,37000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 716-5 4447 29610 2786 146
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,43400,65320,64020,48590,6245
Krátkodobé pohľadávky 4 07412 4752 21717 32810 693
Krátkodobé záväzky 15 99429 51641 63022 97533 876
Krátkodobé záväzky z obchodného styku -761,00518,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 40 96732 79149 787115 254122 144
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 24 10021 34329 66195 442105 808
Neobežný majetok 3 9865 2537 35713 07119 518
Obežný majetok 32 86339 93357 50334 05834 573
Obrat aktív 2,772,121,883,873,49
Obrat neobežného majetku 25,6418,2716,6214,009,71
Obrat obežného majetku 3,112,402,135,375,48
Obrat zásob 4,273,616,5616,4616,12
Odpisy 1 2672 1044 9406 5623 094
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 2672 1042 4703 2813 094
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00002 4703 2810,0000
Osobné náklady 53 46968 26067 47758 3600,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 237,00740,00797,00867,001 056
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,0000-1 8411 1550,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 859-5 4446 3369 3195 372
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,2788-0,63540,06700,12430,1173
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,62810,47690,78070,23120,3192
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,87321,080,93090,86220,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,542,962,440,70920,5509
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,150,92551,071,160,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,120,89781,001,0421,75
Pohľadávky z obchodného styku 2 19410 5652 21717 32810 693
Pohotová likvidita II. stupeň 1,701,151,281,240,8313
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7116-0,5513-1,416,55-1,12
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,55300,73710,67980,53080,6419
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,242,802,121,131,79
Pridaná hodnota 61 23363 17272 48467 68967 289
Primárna platobná neschopnosť -0,34690,0490-0,83040,06670,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,2788-0,63540,06700,12430,1173
Rýchla likvidita I. stupeň 1,450,73001,220,47570,5112
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,93-7,085,462,254,83
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,93-7,085,462,254,83
Služby 9 5954 88012 6764 0113 452
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 36 84945 18665 02547 28054 243
Spotreba materiálu… 7 2726 5687 45015 80112 884
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 102 20095 963122 271182 943189 433
Tržby z predaja tovaru 59 31260 74367 091145 113181 937
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 42 88835 22055 18037 8307 496
Účtovný cash flow 23 14421 54714 717-3 38517 317
Vlastné imanie 16 47011 87920 82322 18319 426
Všetky záväzky 20 37933 30744 20225 09734 817
Výsledok hospodárenia 5 686-6 8083 1534 5834 108
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 686-6 8083 1534 5834 108
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 592-7 5481 3962 7572 278
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 5481 3961 6872 8881 279
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 449-7 5482 3563 7173 053
Zásoby 5 6455 9114 5215 8006 563
Záväzky 20 37933 30744 20225 09734 817
Záväzky z obchodného styku -761,00518,00-1 8411 1550,0000
Zisk pred zdanením 5 449-7 5482 3563 7173 053
Zmena EBIT -0,7219-3,200,89010,96601,78