BerCar s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 237 537225 321230 908219 583213 733
Bankové úvery -13,000,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,191,191,141,140,9590
Časové rozlíšenie aktív 290,00956,00724,001 077429,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0782-0,2528-0,0640-0,1795-0,8726
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,022,012,252,152,61
Celkové tržby 414 629410 632371 723443 980419 847
Celkový dlh 158 820150 521159 811149 925154 511
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -117 010-110 839-91 932-87 383-74 879
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 116 997110 83991 93287 38374 879
Čistý cash flow 6 15818 9074 54912 50451 675
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 8774 3012 40012 0041 786
Čistý zisk 3 9173 7041 43810 436360,00
Čistý zisk v minulom roku 3 7041 43810 436360,004 244
Cudzie zdroje -78 717-74 800-71 097-69 658-59 222
Daň z príjmov 960,00597,00962,001 5681 426
Daň z príjmov v minulom roku 597,00962,001 5681 4261 019
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00597,00962,001 5681 426
Dlhodobé bankové úvery -13,000,00000,00000,00000,0000
Dlhodobý dlh -13,000,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 54,9251,0581,7563,6559,15
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 54,9251,0581,6363,6558,96
Doba obratu aktív 214,08202,72235,50189,11195,58
Doba obratu pohľadávok 54,9251,0581,7563,6559,15
Doba obratu zásob 0,000053,17469,747,8511,58
Doba splácania záväzkov 0,00008 69560 9101 0561 086
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 135,63128,60155,39122,99135,03
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,0000339,572 98457,2770,92
EBIT v minulom roku 4 3012 40012 0041 7865 263
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 8774 3012 40012 0041 786
EBITDA 9 10314 541-265,0030 03222 901
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 10314 541-265,0030 03222 901
Efektívna daňová sadzba 0,19680,13880,40080,13060,7984
Finančná páka 3,023,013,253,153,61
Finančné účty 116 997110 83991 93287 38374 879
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 24 00815 42322 89366 21353 953
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,63350,63440,65980,65030,6904
Krátkodobé pohľadávky 60 94156 73780 15373 90764 644
Krátkodobé záväzky 150 488142 934152 359142 805147 568
Materiál 1 369874,001 1751 062773,00
Náklady na predaný tovar 287 535300 488277 021324 878300 505
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00006 000913,0049 36449 580
Neobežný majetok 57 94055 91556 92456 15472 208
Obežný majetok 179 307168 450173 260162 352141 096
Obrat aktív 1,701,801,551,931,87
Obrat neobežného majetku 6,997,266,297,555,52
Obrat obežného majetku 2,262,412,072,612,83
Obrat zásob 0,00006,860,777046,4831,52
Odpisy 10 9409 5207 51632 10831 284
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 4704 7603 75816 05415 642
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 4704 7603 75816 05415 642
Osobné náklady 108 96891 56880 36970 71773 659
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 4772 3222 8042 9495 800
Ostatné záväzky z obchodného styku 10 0685 5827 4647 7459 633
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 85713 2248 95442 54431 644
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,92780,87030,99380,71470,7488
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,000017,5388,582,001,98
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,081,151,011,401,34
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,97951,040,92020,96220,9374
Pohľadávky z obchodného styku 60 94156 73780 04273 90764 431
Pohotová likvidita II. stupeň 1,181,181,131,140,9484
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,78-3,96-15,63-5,57-1,15
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,66860,66800,69210,68280,7229
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,022,012,252,152,61
Pridaná hodnota 117 454105 20980 86998 94098 375
Rýchla likvidita I. stupeň 0,77750,77550,60340,61190,5074
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 17,4510,35-603,064,996,75
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 17,4510,35-603,064,996,75
Služby 48 96743 32737 55359 89448 219
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 237 537225 321230 908219 583213 733
Spotreba materiálu… 238 568251 161238 555215 620202 706
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu -13,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 413 180407 299370 871443 383417 306
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 8 1911 60212 98119 56518 426
Tržby z predaja tovaru 8 73218 56121 55425 50238 306
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 396 257387 136336 336398 316360 574
Účtovný cash flow 6 15818 9074 54912 50451 675
Úročený dlh -13,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 78 71774 80071 09769 65859 222
Všetky záväzky 158 820150 521159 811149 925154 511
Výsledok hospodárenia 6 3546 6235 20014 9477 583
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 3546 6235 20014 9477 583
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 9173 7041 43810 436360,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 7041 43810 436360,004 244
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 8774 3012 40012 0041 786
Zásoby 1 369874,001 1751 0621 573
Záväzky 158 820150 521159 811149 925154 511
Záväzky z obchodného styku 10 0685 5827 4647 7459 633
Zisk pred zdanením 4 8774 3012 40012 0041 786
Zmena EBIT 1,131,790,19996,720,3394
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00002 5422 460