ORGA - TRADE a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 997 5164 519 1621 054 320833 4162 430 112
Bežná likvidita III. stupeň 7,921,344,598,822,54
Časové rozlíšenie aktív 5 440259 312338 790338 35484 193
Časové rozlíšenie pasív 0,000073 08083 5560,000020 229
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1534-0,4005-0,18882,940,0570
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,040,13991,15-21,05-0,0880
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,19542,890,20620,31260,6758
Celkové tržby 5 844 5044 517 1882 612 5671 773 8969 081 713
Celkový dlh 163 0503 304 502165 973198 486971 825
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -897 219-1 025 199-568 052-416 119-2 281 140
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 897 2191 025 199568 052416 1192 281 140
Čistý cash flow -127 980457 147151 933-1 865 021-81 919
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 525 175915 455470 081255 3921 287 344
Čistý zisk 414 192721 306384 517214 6561 018 098
Čistý zisk v minulom roku 721 306384 517214 6561 018 09897 543
Cudzie zdroje -834 466-1 141 580-804 791-634 930-1 438 058
Daň z príjmov 110 444194 14984 96140 736269 246
Daň z príjmov v minulom roku 194 14984 96140 736269 246-3 192
Daň z príjmov z bežnej činnosti 110 444194 14984 96140 736269 246
Dlhodobé pohľadávky 9 7039 7039 7039 7030,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,66258,4111,745,492,10
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 4,66205,1011,730,00002,09
Doba obratu aktív 62,34365,30148,00171,4997,67
Doba obratu pohľadávok 5,26259,1913,117,492,10
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 7,71264,1918,5618,2337,41
EBIT v minulom roku 915 455470 081255 3921 287 34495 967
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 525 175915 455470 081255 3921 287 344
EBITDA 566 067973 196530 557298 9741 300 987
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 566 067973 196530 557298 9741 300 987
Finančná páka 1,203,961,311,311,69
Finančné účty 897 2191 025 199568 052416 1192 281 140
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8365-0,2526-0,7633-0,7618-0,5918
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83650,25260,76330,76180,5918
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 560 400967 375537 696297 9631 299 862
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,12370,72320,12540,10630,3830
Krátkodobé pohľadávky 74 5113 196 80083 65626 68152 206
Krátkodobé záväzky 123 3903 268 340132 18588 603930 849
Krytie dlhovej služby 1 05013,326,300,000064,31
Materiál 303,00230,00308,00290,00120,00
Nákladové úroky 539,000,0000603,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000603,000,00000,00001 616
Náklady na predaný tovar 4 947 3683 272 5881 915 6231 153 5246 941 970
Neobežný majetok 10 34027 91853 81142 26912 453
Obežný majetok 981 7364 231 932661 719452 7932 333 466
Obrat aktív 5,850,99922,472,133,74
Obrat neobežného majetku 564,84161,7448,3241,97729,26
Obrat obežného majetku 5,951,073,933,923,89
Odpisy 35 15451 78660 96642 86813 544
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 57725 89330 48321 4346 772
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 17 57725 89330 48321 4346 772
Osobné náklady 342 229291 888182 189338 104843 010
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 6675 8216 1951 0111 125
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 1403 091 1753 9714 8498 083
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 449 346773 092445 483257 5241 031 642
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,49640,63180,47780,33810,7080
Podiel EBIT k aktívam 0,52650,20260,44590,30640,5297
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,52650,20590,48420,30640,5342
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,60080,77730,56060,34290,8704
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,89950,22690,53880,49930,9387
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,38320,23480,26610,54500,3940
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,02190,10120,0582-1,05-0,0090
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,614,263,761,832,54
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,373,622,821,632,50
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,02190,10120,0584-1,05-0,0090
Pohľadávky z obchodného styku 74 5112 537 38983 5560,000052 106
Pohotová likvidita II. stupeň 7,921,344,598,822,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 6,52-2,50-5,300,340417,55
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -237,440,0000251,960,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,16350,73120,15740,23820,3999
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,19542,890,20620,31260,6758
Pridaná hodnota 893 0361 242 916684 592620 3722 139 508
Primárna platobná neschopnosť 0,05561,220,04750,00000,1551
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,49640,63180,47780,33810,7080
Rýchla likvidita I. stupeň 7,270,30682,634,702,40
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,28803,400,31280,66390,7470
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,28803,400,31280,66390,7470
Služby 1 609 0142 173 7091 898 3791 135 885808 300
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 997 5164 519 1621 054 320833 4162 430 112
Spotreba materiálu… 3 338 3541 098 87917 24417 6396 133 670
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 840 4044 515 5042 606 8821 773 8969 081 478
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00006 6670,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 840 4044 515 5042 600 2151 773 8969 081 478
Účtovný cash flow -127 980457 147151 933-1 865 021-81 919
Úrokové krytie 974,350,0000779,570,00000,0000
Vlastné imanie 834 4661 141 580804 791634 9301 438 058
Všetky záväzky 163 0503 304 502165 973198 486971 825
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000073 08083 5560,000020 229
Výsledok hospodárenia 530 913921 410476 258256 1061 287 443
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 530 913921 410476 258256 1061 287 443
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 414 192721 306384 517214 6561 018 098
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 721 306384 517214 6561 018 09897 543
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 524 636915 455469 478255 3921 287 344
Zásoby 303,00230,00308,00290,00120,00
Záväzky 163 0503 304 502165 973198 486971 825
Záväzky z obchodného styku 4 1403 091 1753 9714 8498 083
Zisk pred zdanením 524 636915 455469 478255 3921 287 344
Zmena EBIT 0,57371,951,840,198413,41
Účtovné závierky