ErasData - Pro s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 64 043101 57555 22044 230509 153
Bežná likvidita III. stupeň 0,17050,22390,14940,15321,87
Časové rozlíšenie aktív 17 05016 58716 42316 69417 759
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,28-1,33-1,17-1,181,05
Celkové tržby 107 469135 89387 61545 5490,0000
Celkový dlh 294 972410 265372 783291 606260 371
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 922-60 943-18 718-6 083-93 250
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,20690,0653-0,8011-7,550,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 92260 94318 7186 08393 250
Čistý cash flow -43 02142 22512 635-59 45493 250
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -22 2409 833-69 227-309 812-87 746
Čistý zisk -22 2408 873-70 187-343 887-87 746
Čistý zisk v minulom roku 8 873-70 187-343 887-152 271-85 634
Cudzie zdroje 230 929308 690317 563247 376-248 782
Daň z príjmov 0,0000960,00960,0034 0750,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,0034 075-883,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,0034 0750,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000031 267
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49,2436,3283,86120,3215,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 48,6035,7783,24118,6814,58
Doba obratu aktív 218,43273,13230,62261,032 018
Doba obratu pohľadávok 49,2436,3283,86120,32139,39
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000049 547
Doba splácania záväzkov 1 201 71722 494197 2090,00001 450
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 988,151 0931 5431 7041 014
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 514488,77454,650,00000,0000
EBIT v minulom roku 9 833-69 227-309 812-153 154-85 634
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -22 2409 833-69 227-309 812-87 746
EBITDA -16 50712 172-69 357-310 103-96 151
EBITDA marža -0,15360,0896-0,7916-6,810,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -16 50712 172-69 357-310 103-96 151
Finančná páka -0,2773-0,3291-0,1739-0,17882,05
Finančné účty 17 92260 94318 7186 08393 250
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 3,613,045,755,59-0,4886
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -3,61-3,04-5,75-5,590,4886
Hrubá marža 0,73000,79930,32010,06350,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -15 61012 432-69 027-309 530-96 371
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 4,524,006,696,530,5026
Krátkodobé pohľadávky 14 43713 50620 07920 3873 908
Krátkodobé záväzky 289 729406 561369 564288 738255 893
Materiál 0,00000,00000,00000,0000147,00
Náklady na predaný tovar 28 56427 11959 34682 08264 415
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 88,006 597684,000,00002 670
Neobežný majetok 14 63410 5390,00000,0000530,00
Obežný majetok 32 35974 44938 79727 536490 864
Obrat aktív 1,671,341,581,400,1809
Obrat neobežného majetku 7,3112,880,00000,0000173,79
Obrat obežného majetku 3,311,822,252,250,1876
Odpisy 6 1802 4500,00000,00002 160
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 0901 2250,00000,00002 160
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 0901 2250,00000,00000,0000
Osobné náklady 97 00896 36495 93495 2010,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3,0040,0070,0027,00220,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 365,008 834852,001 5860,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -16 06011 323-70 187-343 887-85 586
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0963-0,02870,22101,39-0,3527
Podiel EBIT k aktívam -0,34730,0968-1,25-7,00-0,1723
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,34730,0968-1,25-7,00-0,1723
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0985-0,03220,22021,27-0,3465
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,27980,60000,33900,13750,1831
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,240,88713,4232,920,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,40030,31070,1442-1,310,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 891,5316,4741,010,00000,4299
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,80871,130,29240,03040,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,76031,100,29240,030412,82
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,40200,31110,1446-0,96131,01
Pohľadávky z obchodného styku 14 25013 30119 93220 1103 680
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,377,3125,13-4,16-2,67
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 4,614,046,756,590,5114
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,28-1,33-1,17-1,181,05
Pridaná hodnota 78 455108 62428 0492 89227 693
Primárna platobná neschopnosť 0,02560,66420,04270,07890,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,34730,0874-1,27-7,77-0,1723
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0963-0,02870,22101,39-0,3527
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -17,8733,71-5,37-0,9404-2,71
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -17,8733,71-5,37-0,9404-2,71
Služby 24 22710 44048 40954 44644 878
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 64 043101 57555 22044 230509 153
Spotreba materiálu… 4 24910 08210 25311 03916 867
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 107 469135 89387 59562 14692 108
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 450,00150,00200,00300,000,0000
Tržby z predaja tovaru 91,007 257342,000,00002 105
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 106 928128 48687 05361 84690 003
Účtovný cash flow -43 02142 22512 635-59 45493 250
Vlastné imanie -230 929-308 690-317 563-247 376248 782
Všetky záväzky 294 972410 265372 783291 606260 371
Výsledok hospodárenia -22 2379 872-69 157-309 803-98 311
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -22 2379 872-69 157-309 803-98 311
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -22 2408 873-70 187-343 887-87 746
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 873-70 187-343 887-152 271-85 634
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -22 2409 833-69 227-309 812-98 468
Zásoby 0,00000,00000,00001 066362 439
Záväzky 294 972410 265372 783291 606260 371
Záväzky z obchodného styku 365,008 834852,001 5860,0000
Zisk pred zdanením -22 2409 833-69 227-309 812-98 468
Zmena EBIT -2,26-0,14200,22342,021,02
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-16 5970,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-16 5970,0000