Terraprojekt a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 526 7401 239 8171 517 1071 579 8761 439 734
Bežná likvidita III. stupeň 74,302,973,205,433,32
Časové rozlíšenie aktív 158,0010 36412 43711 21622 844
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -6,280,1281-0,3172-0,73620,3150
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,03143,541,700,92340,4644
Celkové tržby -114 608500 031488 5431 010 5161 450 422
Celkový dlh 16 055966 568955 141758 462456 560
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -13 860-58 391-4 976-149 545-357 071
Čistá marža, Zisková marža, ROS 4,22-0,5774-0,5311-0,15020,0902
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 86058 3914 976149 545357 071
Čistý cash flow -44 53153 415-144 569-207 526134 830
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -483 686-287 029-250 255-148 878133 912
Čistý zisk -483 686-288 717-259 448-151 760130 817
Čistý zisk v minulom roku -288 717-259 448-151 760130 817154 322
Cudzie zdroje -510 685-273 249-561 966-821 414-983 174
Daň z príjmov 0,00000,0000960,002 8823 095
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,002 8823 09521 326
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,002 8823 095
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000057 05344 78813 570
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -1 4581 2911 076510,61261,92
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -1 425763,29201,00123,7737,71
Doba obratu aktív -1 4981 3671 133588,54362,45
Doba obratu pohľadávok -1 4581 2911 118527,29265,33
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám -20,16459,92340,52105,01107,77
EBIT v minulom roku -287 029-250 255-148 878133 912175 648
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -483 686-287 029-250 255-148 878133 912
EBITDA -492 569-285 242-248 883-144 174151 827
EBITDA marža 4,30-0,5704-0,5094-0,14270,1047
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -492 569-285 242-248 883-144 174151 827
Finančná páka 1,034,542,701,921,46
Finančné účty 13 86058 3914 976149 545357 071
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9695-0,2204-0,3704-0,5199-0,6829
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96950,22040,37040,51990,6829
Hrubá marža 2,95-0,48800,20910,27140,4249
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -472 537-285 464-249 121-144 461151 678
Krátkodobé pohľadávky 512 7221 170 5471 439 5471 370 6671 040 388
Krátkodobé záväzky 7 089416 989455 775281 880428 068
Krytie dlhovej služby 0,0000-168,98-30,230,00000,0000
Nákladové úroky 0,00001 6888 2330,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 6888 2330,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 209 578574 963386 396705 562833 588
Neobežný majetok 0,0000515,003 0943 6605 861
Obežný majetok 526 5821 228 9381 501 5761 565 0001 411 029
Obrat aktív -0,24370,26690,32200,62021,01
Obrat neobežného majetku 0,0000642,58157,90267,70247,37
Obrat obežného majetku -0,24380,26930,32540,62611,03
Odpisy 1 030312,001 1344 40217 826
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 515,00156,00567,002 2018 913
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 515,00156,00567,002 2018 913
Osobné náklady 156 342306 435346 590396 016464 445
Ostatné náklady na finančnú činnosť 206,00222,00238,00287,00149,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 017395 762261 382237 012394 269
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -482 656-288 405-258 314-147 358148 643
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,9471-1,06-0,4617-0,18480,1331
Podiel EBIT k aktívam -0,9183-0,2315-0,1650-0,09420,0930
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,9183-0,2315-0,1650-0,09420,0930
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,9308-0,3488-0,2358-0,11470,1324
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,4626-1,263,391,440,7536
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -2,16-0,79640,29470,69251,33
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -2,15-0,79560,29380,68491,28
Pohľadávky z obchodného styku 500 965692 045269 034332 242149 787
Pohotová likvidita II. stupeň 74,302,973,205,433,32
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 11,47-5,123,893,96-7,29
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000031,64-17,560,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,03050,77960,62960,48010,3171
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,03143,541,700,92340,4644
Pridaná hodnota -337 934-244 034102 147274 237616 273
Primárna platobná neschopnosť 0,01400,57190,97160,71342,63
Rentabilita aktív, ROA -0,9183-0,2329-0,1710-0,09610,0909
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,9471-1,06-0,4617-0,18480,1331
Rýchla likvidita I. stupeň 1,960,14000,01090,53050,8341
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,0326-3,39-3,84-5,263,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,0326-3,39-3,84-5,263,01
Služby 202 531557 310364 402672 959805 348
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 526 7401 239 8171 517 1071 579 8761 439 734
Spotreba materiálu… 7 04717 65321 99432 60328 240
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov -118 237332 099488 543979 7991 449 861
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00001 1700,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10 1190,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb -128 356330 929488 543979 7991 449 861
Účtovný cash flow -44 53153 415-144 569-207 526134 830
Úrokové krytie 0,0000-170,04-30,400,00000,0000
Vlastné imanie 510 685273 249561 966821 414983 174
Všetky záväzky 16 055966 568955 141758 462456 560
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -0,94710,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -483 480-285 554-250 017-148 576134 001
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -483 480-285 554-250 017-148 576134 001
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -483 686-288 717-259 448-151 760130 817
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -288 717-259 448-151 760130 817154 322
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -483 686-288 717-258 488-148 878133 912
Záväzky 16 055966 568955 141758 462456 560
Záväzky z obchodného styku 7 017395 762261 382237 012394 269
Zisk pred zdanením -483 686-288 717-258 488-148 878133 912
Zmena EBIT 1,691,151,68-1,110,7624