CHEMSTAR, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 6 014 1865 706 1105 868 5705 848 7753 093 563
Bežná likvidita III. stupeň 58,1393,8440,047,5533,16
Časové rozlíšenie aktív 3 1782 1181 9331 9682 600
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 8,80-0,87163,240,39871,51
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,442,913,734,842,52
Celkové tržby 813 438751 385765 669764 315331 156
Celkový dlh 4 266 6714 245 2734 628 3604 847 6642 215 343
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 633 755-2 231 366-2 252 231-2 069 033-1 959 372
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 633 7552 231 3662 252 2312 069 0331 959 372
Čistý cash flow 402 389-20 865183 198109 66189 287
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 364 234280 168303 542156 77230 464
Čistý zisk 286 678220 627239 099122 89123 583
Čistý zisk v minulom roku 220 627239 099122 89123 5839 183
Cudzie zdroje -1 747 515-1 460 837-1 240 210-1 001 111-878 220
Daň z príjmov 77 55659 54164 44333 8816 881
Daň z príjmov v minulom roku 59 54164 44333 8816 8813 085
Daň z príjmov z bežnej činnosti 77 55659 54164 44333 8816 881
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 9,746,293,432,431,04
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 9,743,893,432,431,04
Doba obratu aktív 2 7102 7722 8002 8023 477
Doba obratu pohľadávok 9,746,293,432,431,04
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 20,6111,6326,95131,7966,53
EBIT v minulom roku 280 168303 542156 77230 46412 268
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 364 234280 168303 542156 77230 464
EBITDA 671 349579 670635 153475 874162 085
EBITDA marža 0,82530,77150,82950,62260,4895
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 671 349579 670635 153475 874162 085
Finančná páka 3,443,914,735,843,52
Finančné účty 2 633 7552 231 3662 252 2312 069 0331 959 372
Hrubá marža 0,85500,82240,81890,82740,8334
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 671 813579 436634 915477 737171 734
Krátkodobé pohľadávky 21 61912 9567 1905 073924,00
Krátkodobé záväzky 45 73723 93856 482275 07659 201
Náklady na predaný tovar 114 468133 444138 084129 46648 779
Neobežný majetok 3 355 6343 459 6703 607 2163 772 7011 130 667
Obežný majetok 2 655 3742 244 3222 259 4212 074 1061 960 296
Odpisy 307 392299 442330 970321 096132 064
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 153 696149 721165 485160 54866 032
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 153 696149 721165 485160 54866 032
Osobné náklady 149 177158 886128 500299 327163 749
Ostatné náklady na finančnú činnosť 272,00234,00238,00129,00251,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00001 9920,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 5 8994 5329 3259 1622 101
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 594 070520 069570 069443 987155 647
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,43790,39100,38380,35380,6334
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,21450,25710,20490,47340,5933
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,663,894,882,111,69
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,521,351,361,020,9330
Pohľadávky z obchodného styku 21 6198 0097 1905 073924,00
Pohotová likvidita II. stupeň 58,1393,8440,047,5533,16
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,3470,01-6,77-9,13-9,84
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,70940,74400,78870,82880,7161
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,442,913,734,842,52
Pridaná hodnota 695 518617 924627 016632 356275 991
Primárna platobná neschopnosť 0,27290,56591,301,812,27
Rýchla likvidita I. stupeň 57,5893,2139,887,5233,10
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,367,327,2910,1913,67
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,367,327,2910,1913,67
Služby 42 52053 52649 88142 73816 172
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 014 1865 706 1105 868 5705 848 7753 093 563
Spotreba materiálu… 71 94879 91888 20386 72832 607
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 810 354751 368765 100761 822329 720
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 368,000,00000,00000,00004 950
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 809 986751 368765 100761 822324 770
Účtovný cash flow 402 389-20 865183 198109 66189 287
Vlastné imanie 1 747 5151 460 8371 240 2101 001 111878 220
Všetky záväzky 4 266 6714 245 2734 628 3604 847 6642 215 343
Výsledok hospodárenia 364 325280 228304 183154 77830 021
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 364 325280 228304 183154 77830 021
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 286 678220 627239 099122 89123 583
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 220 627239 099122 89123 5839 183
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 364 234280 168303 542156 77230 464
Záväzky 4 266 6714 245 2734 628 3604 847 6642 215 343
Záväzky z obchodného styku 5 8994 5329 3259 1622 101
Zisk pred zdanením 364 234280 168303 542156 77230 464
Zmena EBIT 1,300,92301,945,152,48
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,00004 950