VIVANT, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 9494 3246 1347 1118 125
Bežná likvidita III. stupeň 5,240,00007,208,109,25
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -5,380,0000-1,15-1,15-1,15
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00-1,01-1,01-1,02-1,02
Celkový dlh 470 288469 416470 268470 294470 293
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 949-3 952-6 134-7 111-8 125
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 9493 9526 1347 1118 125
Čistý cash flow -2 003-2 182-977,00-1 014-1 009
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 248-959,00-471,00-534,00-927,00
Čistý zisk -3 248-959,00-951,00-1 014-1 407
Čistý zisk v minulom roku -959,00-951,00-1 014-1 407-611,00
Cudzie zdroje 468 339465 092464 134463 183462 168
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
EBIT v minulom roku -959,00-471,00-534,00-927,00-131,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 248-959,00-471,00-534,00-927,00
EBITDA -1 244-875,00-379,00-402,00-796,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 244-875,00-379,00-402,00-796,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-1,02-0,8989-0,5178
Finančné účty 1 9493 9526 1347 1118 125
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 240,30107,5675,6765,1456,88
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -240,30-107,56-75,67-65,14-56,88
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -3 248-959,00-471,00-534,00-928,00
Krátkodobé pohľadávky 0,0000372,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 372,000,0000852,00878,00878,00
Náklady na predaný tovar 1 244809,00379,00402,00796,00
Obežný majetok 1 9494 3246 1347 1118 125
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 00484,0092,00132,00132,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 372,000,0000372,00398,00398,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -3 248-959,00-951,00-1 014-1 407
Podiel EBIT k aktívam -1,67-0,2218-0,0768-0,0751-0,1141
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,67-0,2218-0,0768-0,0751-0,1141
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -2,06-0,2218-0,0892-0,0857-0,1279
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,91401,00001,00001,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,0000372,000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 5,240,00007,208,109,25
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -233,82-213,15-475,06-456,79-458,05
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 241,30108,5676,6766,1457,88
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00-1,01-1,01-1,02-1,02
Pridaná hodnota -1 244-809,00-379,00-402,00-796,00
Rentabilita aktív, ROA -1,67-0,2218-0,1550-0,1426-0,1732
Rýchla likvidita I. stupeň 5,240,00007,208,109,25
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -378,05-536,48-1 241-1 170-590,82
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -378,05-536,48-1 241-1 170-590,82
Služby 1 244809,00379,00402,00796,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 9494 3246 1347 1118 125
Účtovný cash flow -2 003-2 182-977,00-1 014-1 009
Vlastné imanie -468 339-465 092-464 134-463 183-462 168
Všetky záväzky 470 288469 416470 268470 294470 293
Výsledok hospodárenia -1 244-875,00-379,00-402,00-796,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 244-875,00-379,00-402,00-796,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 248-959,00-951,00-1 014-1 407
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -959,00-951,00-1 014-1 407-611,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 248-959,00-471,00-534,00-927,00
Záväzky 470 288469 416470 268470 294470 293
Záväzky z obchodného styku 372,000,0000372,00398,00398,00
Zisk pred zdanením -3 248-959,00-471,00-534,00-927,00
Zmena EBIT 3,392,040,88200,57617,08