Gabion s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20162015201420132012
Aktíva 373 699385 428375 3710,00000,0000
Bankové úvery 19 012867,000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 7,807,308,020,00000,0000
Bežné bankové úvery 19 012867,000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 46,0046,0046,000,00000,0000
Celkové tržby 1 2642 0310,00000,00000,0000
Celkový dlh 46 66851 44845 5910,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 12 7503 306-853,000,00000,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -5,50-4,180,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 262-2 439853,000,00000,0000
Čistý cash flow 8 701-5 012853,000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 989-7 524-7 4060,00000,0000
Čistý zisk -6 949-8 484-7 4060,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku -8 48413 64424 8020,00000,0000
Cudzie zdroje -327 031-333 980-329 7800,00000,0000
Daň z príjmov 960,00960,000,00000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,000,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,00960,000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 57 47739 24419 0820,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 5 8326 9683 2760,00000,0000
Doba obratu aktív 107 91169 26733 0940,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 57 47739 24419 0820,00000,0000
Doba obratu zásob 52 2430,000017 2200,00000,0000
Doba splácania záväzkov 9 1190,00001 5580,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 7 9869 0904 0190,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 6380,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -7 52413 64424 8060,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 989-7 524-7 4060,00000,0000
EBITDA -5 983-7 514-7 3340,00000,0000
EBITDA marža -4,73-3,700,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 983-7 514-7 3340,00000,0000
Finančná páka 1,141,151,140,00000,0000
Finančné účty 6 262-2 439853,000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8751-0,8665-0,87850,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87510,86650,87850,00000,0000
Hrubá marža -4,49-3,440,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 988-7 524-7 3590,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 199 043218 366216 4350,00000,0000
Krátkodobé záväzky 27 65650 58145 5910,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00004,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 6 9419 01510 6800,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 1070,00003 1400,00000,0000
Neobežný majetok 9 9019 9019 9020,00000,0000
Obežný majetok 363 752375 481365 4230,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5,0010,0025,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 96827 6050,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -6 949-8 484-7 4060,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 6,88-2,470,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -5,130,0000-0,61240,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 6,88-2,470,20600,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 20 19638 77137 1550,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 4,404,204,770,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -37,5966,64-386,610,00000,0000
Pridaná hodnota -5 677-6 984-6 5400,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,24600,71200,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -7,80-6,85-6,220,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -7,80-6,85-6,220,00000,0000
Služby 2 6303 6963 7550,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 373 699385 428375 3710,00000,0000
Spotreba materiálu… 3 2045 3193 7850,00000,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 19 012867,000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 2642 0314 1400,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 1 1712 0314 1400,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 93,000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 8 701-5 012853,000,00000,0000
Úročený dlh 19 012867,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 327 031333 980329 7800,00000,0000
Všetky záväzky 46 66851 44845 5910,00000,0000
Výsledok hospodárenia -5 983-7 514-7 3340,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 983-7 514-7 3340,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 949-8 484-7 4060,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8 48413 64424 8020,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 989-7 524-7 4060,00000,0000
Zásoby 158 447159 554148 1350,00000,0000
Záväzky 46 66851 44845 5910,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 4 96827 6050,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -5 989-7 524-7 4060,00000,0000
Zmena EBIT 0,7960-0,5515-0,29860,00000,0000