EDWIN s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 031 392942 966895 664809 996539 996
Bežná likvidita III. stupeň 3,903,201,592,008,49
Časové rozlíšenie aktív 34 4315 2434 3422 99316 068
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3114-0,2828-0,78860,11710,0024
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,87800,55890,2698-0,1164-0,0184
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,40610,66173,731,040,1614
Celkové tržby 1 600 1171 773 5521 079 5181 254 9541 060 280
Celkový dlh 297 889375 501706 397413 40375 052
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -134 272-362 714-202 245-52 997-99 424
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 134 272362 714202 24552 99799 424
Čistý cash flow -228 442160 469149 248-46 427-1 125
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 710 414711 070229 826496 328583 872
Čistý zisk 559 248557 636179 438386 764455 115
Čistý zisk v minulom roku 557 636179 438386 764455 115465 511
Cudzie zdroje -733 503-567 465-189 267-396 593-464 944
Daň z príjmov 149 813149 11049 935109 564128 757
Daň z príjmov v minulom roku 149 11049 935109 564128 757132 164
Daň z príjmov z bežnej činnosti 149 813149 11049 935109 564128 757
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 193,26113,78229,67216,45147,82
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 192,00113,78210,97211,86146,58
Doba obratu aktív 235,38194,56306,36235,73197,24
Doba obratu pohľadávok 193,26113,78229,67216,45147,82
Doba splácania záväzkov 2 155486,987 4980,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 59,3859,24189,23116,0922,37
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 202,3138,85108,270,00000,0000
EBIT v minulom roku 711 070229 826496 328583 872597 725
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 710 414711 070229 826496 328583 872
EBITDA 732 999746 862243 099523 083611 544
EBITDA marža 0,45810,42110,22520,41680,5768
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 732 999746 862243 099523 083611 544
Finančná páka 1,411,664,732,041,16
Finančné účty 134 272362 714202 24552 99799 424
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7112-0,6018-0,2113-0,4896-0,8610
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71120,60180,21130,48960,8610
Hrubá marža 0,78860,70200,68070,70400,7631
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 732 404742 749252 087522 214613 431
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,25230,30450,61770,49250,1134
Krátkodobé pohľadávky 846 855551 474671 436743 750404 698
Krátkodobé záväzky 260 190287 116553 207398 90461 246
Krytie dlhovej služby 541,76172,72536,640,00000,0000
Nákladové úroky 1 3534 324453,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 4 324453,000,00000,000050,00
Náklady na predaný tovar 337 552524 002332 313370 638190 160
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 44 075215 19926 9300,00000,0000
Neobežný majetok 15 83423 53517 64110 25619 806
Obežný majetok 981 127914 188873 681796 747504 122
Obrat aktív 1,551,881,191,551,85
Obrat neobežného majetku 101,0175,1760,49122,2950,45
Obrat obežného majetku 1,631,941,221,571,98
Odpisy 21 85025 01013 46023 60028 260
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 10 92512 5056 73011 80014 130
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 10 92512 5056 73011 80014 130
Osobné náklady 521 891482 258486 630363 855268 076
Ostatné náklady na finančnú činnosť 595,004 1133 012869,00327,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00002 214
Ostatné záväzky z obchodného styku 24 43022 9077 98857 76023 135
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 581 098582 646192 898410 364483 375
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,76240,98270,94810,97520,9789
Podiel EBIT k aktívam 0,68880,75410,25660,61281,08
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,68880,75410,25660,61281,08
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,92121,080,67111,211,22
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,41360,38730,66230,41180,3313
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 28,635,7927,280,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,422,581,512,433,02
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,322,451,472,282,73
Pohľadávky z obchodného styku 841 301551 474616 789727 965401 290
Pohotová likvidita II. stupeň 3,903,201,592,008,49
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,21-3,54-1,278,54413,28
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -168,8437,11329,470,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,28880,39820,78870,51040,1390
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,40610,66173,731,040,1614
Pridaná hodnota 1 261 8331 245 034734 774883 549809 109
Rentabilita aktív, ROA 0,54220,59140,20030,47750,8428
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,76240,98270,94810,97520,9789
Rýchla likvidita I. stupeň 0,51611,260,36560,13291,62
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,40640,50282,910,79030,1227
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,40640,50282,910,79030,1227
Služby 275 056289 168286 678337 307161 413
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 031 392942 966895 664809 996539 996
Spotreba materiálu… 18 42119 63518 70533 33128 747
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 599 3851 769 0361 073 0871 254 187999 269
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00006 0000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 45 800224 2310,0000167,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 553 5851 544 8051 067 0871 254 020999 269
Účtovný cash flow -228 442160 469149 248-46 427-1 125
Úrokové krytie 525,07164,45507,340,00000,0000
Vlastné imanie 733 503567 465189 267396 593464 944
Všetky záväzky 297 889375 501706 397413 40375 052
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,76240,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 711 149721 852232 171499 483583 284
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 711 149721 852232 171499 483583 284
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 559 248557 636179 438386 764455 115
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 557 636179 438386 764455 115465 511
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 709 061706 746229 373496 328583 872
Záväzky 297 889375 501706 397413 40375 052
Záväzky z obchodného styku 24 43022 9077 98857 76023 135
Zisk pred zdanením 709 061706 746229 373496 328583 872
Zmena EBIT 0,99913,090,46310,85010,9768
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00003 4680,00000,0000