DOHODA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 281 968210 932274 731322 584355 244
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,14740,21400,49330,57611,78
Celkové tržby 61 90010 68712 78237 6688 321
Celkový dlh 36 21937 17890 751117 906227 383
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 879-2 034-2 718-2 531-3 229
Čistá marža, Zisková marža, ROS 1,16-6,54-4,66-1,03-13,91
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 8792 0342 7182 5313 229
Čistý cash flow 6 8792 0342 7182 5313 229
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 71 996-69 836-59 135-38 438-115 224
Čistý zisk 71 996-69 845-59 618-38 920-115 737
Čistý zisk v minulom roku -69 845-59 618-38 920-115 737-127 891
Cudzie zdroje -245 749-173 754-183 980-204 678-127 861
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00480,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 43,95500,121 033275,54518,48
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 39,59931,031 006267,95482,23
Doba obratu aktív 1 6637 2109 8473 17916 724
Doba obratu pohľadávok 43,95500,121 033275,54518,48
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 213,571 2713 2531 16210 705
EBIT v minulom roku -69 836-59 135-38 438-115 224-127 358
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 71 996-69 836-59 135-38 438-115 224
EBITDA 1 136-18 245-7 50513 133-63 626
EBITDA marža 0,0184-1,71-0,58720,3487-7,65
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 136-18 245-7 50513 133-63 626
Finančná páka 1,151,211,491,582,78
Finančné účty 6 8792 0342 7182 5313 229
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8715-0,8237-0,6697-0,6345-0,3599
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,87150,82370,66970,63450,3599
Hrubá marža 0,30430,12140,23890,7237-0,1613
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 372-20 924-10 22310 474-66 312
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,12850,17630,33030,36550,6401
Krátkodobé pohľadávky 7 45414 63128 83427 96211 013
Krátkodobé záväzky 36 21937 17890 751117 906227 383
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 016253,001 173539,002 160
Krytie dlhovej služby 0,0000-2 027-2 5026 567-1 928
Nákladové úroky 0,00009,003,002,0033,00
Nákladové úroky v minulom roku 9,003,002,0033,0053,00
Náklady na predaný tovar 43 0629 3817 1309 7829 095
Neobežný majetok 267 635194 267243 179292 091341 002
Obežný majetok 14 33316 66531 55230 49314 242
Obrat obežného majetku 4,320,64070,32281,210,5444
Odpisy -73 36848 91248 91248 91248 912
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku -73 36848 91248 91248 91248 912
Osobné náklady 0,00001 9658 86110 53210 727
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 5082 6792 7182 6592 686
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 372-20 933-10 7069 992-66 825
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,2930-0,4020-0,3240-0,1902-0,9052
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,2930-0,4019-0,3214-0,1878-0,9012
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00001,522,900,3864-7,99
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,66010,34472,59-0,1251
Pohľadávky z obchodného styku 6 71427 23728 06327 19210 243
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -35,72-85,42-67,69-80,87-39,60
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000226,00906,001 26697,85
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,12850,17630,33030,36550,6401
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,14740,21400,49330,57611,78
Pridaná hodnota 18 8381 2973 05427 259-1 342
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,2930-0,4020-0,3240-0,1902-0,9052
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 31,88-2,04-12,098,98-3,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 31,88-2,04-12,098,98-3,57
Služby 39 0255 2002 9454 6862 952
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 281 968210 932274 731322 584355 244
Spotreba materiálu… 4 0374 1814 1855 0966 143
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 61 90010 67810 18437 0417 753
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 61 90010 67810 18437 0417 753
Účtovný cash flow 6 8792 0342 7182 5313 229
Úrokové krytie 0,0000-7 760-19 712-19 219-3 492
Vlastné imanie 245 749173 754183 980204 678127 861
Všetky záväzky 36 21937 17890 751117 906227 383
Výsledok hospodárenia 74 504-67 157-56 417-35 779-112 538
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 74 504-67 157-56 417-35 779-112 538
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 71 996-69 845-59 618-38 920-115 737
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -69 845-59 618-38 920-115 737-127 891
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 71 996-69 845-59 138-38 440-115 257
Záväzky 36 21937 17890 751117 906227 383
Záväzky z obchodného styku 2 016253,001 173539,002 160
Zisk pred zdanením 71 996-69 845-59 138-38 440-115 257
Zmena EBIT -1,031,181,540,33360,9047