AUDITEX s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 40 30534 69134 69147 08156 602
Bežná likvidita III. stupeň 5,936,516,514,962,06
Časové rozlíšenie aktív 1 422551,00551,00961,001 632
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000196,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,37850,0000-0,97770,25990,4504
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,16240,19130,19130,23050,6915
Celkové tržby 51 80367 17967 17998 17094 345
Celkový dlh 5 6325 5715 5718 81923 060
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 069-18 938-18 938-23 536-21 541
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 06918 93818 93823 53621 541
Čistý cash flow 2 0660,0000-4 5981 99510 093
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 482877,00877,006 155831,00
Čistý zisk 797,00-83,00-83,005 195-129,00
Čistý zisk v minulom roku 5 032-83,005 195-129,003 133
Cudzie zdroje -34 673-29 120-29 120-38 262-33 346
Daň z príjmov 685,00960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,001 185
Daň z príjmov z bežnej činnosti 685,00960,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 26,9641,8741,8739,5769,63
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16,3941,8741,8739,5769,63
Doba obratu aktív 284,12188,48188,48190,08219,41
Doba obratu pohľadávok 26,9641,8741,8739,5769,63
Doba obratu zásob 7 079643,22643,22241,95973,15
Doba splácania záväzkov 6 407885,30885,30489,324 100
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 38,4825,5525,5530,9986,86
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 76535,0135,015,74222,48
EBIT v minulom roku 5 992877,006 155831,004 318
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 482877,00877,006 155831,00
EBITDA 8 22410 86710 86712 7517 564
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 22410 86710 86712 7517 564
Efektívna daňová sadzba 0,46221,091,090,15601,16
Finančná páka 1,161,191,191,231,70
Finančné účty 21 06918 93818 93823 53621 541
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8603-0,8394-0,8394-0,8127-0,5891
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,86030,83940,83940,81270,5891
Hrubá marža 0,70090,68040,68040,56720,6554
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 09010 69510 69512 6027 429
Krátkodobé pohľadávky 3 8257 7077 7079 80117 964
Krátkodobé záväzky 5 4594 7034 7037 67522 408
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000038,59
Náklady na predaný tovar 15 46921 47021 47034 72232 328
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 311,001 9391 9395 7251 995
Neobežný majetok 7 9574 0784 0788 98810 146
Obežný majetok 30 92630 06230 06237 13244 824
Obrat aktív 1,281,941,941,921,66
Obrat neobežného majetku 6,5116,4716,4710,069,28
Obrat obežného majetku 1,672,232,232,432,10
Obrat zásob 0,05160,56750,56751,510,3751
Odpisy 6 6089 8189 8186 4486 600
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 3044 9094 9093 2243 300
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 3044 9094 9093 2243 300
Osobné náklady 29 41838 60738 60751 57255 477
Ostatné náklady na finančnú činnosť 134,00172,00172,00149,00135,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00001 216
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 4059 7359 73511 6436 471
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,52270,54590,54590,49990,3806
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,81020,84460,84460,92620,8972
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 116,7523,5723,579,7330,99
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,231,181,181,081,11
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,010,94390,94390,95970,9961
Pohľadávky z obchodného styku 2 3257 7077 7079 80117 964
Pohotová likvidita II. stupeň 4,825,785,784,471,82
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -16,780,00006,33-19,18-3,30
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,16240,19130,19130,23050,6915
Pridaná hodnota 36 30945 70945 70955 68461 834
Primárna platobná neschopnosť 1,010,02410,02410,00920,0677
Rýchla likvidita I. stupeň 3,864,034,033,070,9530
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,68480,51270,51270,69163,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,68480,51270,51270,69163,05
Služby 9 95414 15714 15723 16523 488
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 40 30534 69134 69147 08156 602
Spotreba materiálu… 5 2045 3745 3745 8326 845
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 51 77867 17967 17990 40694 162
Tržby z predaja tovaru 607,002 2812 2817 1732 817
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 51 17164 89864 89883 23391 345
Účtovný cash flow 2 0660,0000-4 5981 99510 093
Vlastné imanie 34 67329 12029 12038 26233 346
Všetky záväzky 5 6325 5715 5718 81923 060
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,0000196,00
Výsledok hospodárenia 1 6161 0491 0496 303964,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 6161 0491 0496 303964,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 797,00-83,00-83,005 195-129,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 032-83,005 195-129,003 133
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 482877,00877,006 155831,00
Zásoby 6 0323 4173 4173 7955 319
Záväzky 5 6325 5715 5718 81923 060
Záväzky z obchodného styku 2 356186,00186,0090,001 216
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 2 356186,00186,0090,000,0000
Zisk pred zdanením 1 482877,00877,006 155831,00
Zmena EBIT 0,24731,00000,14257,410,1925