ATELIER ART, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 84 51451 139118 55440 35825 954
Bežná likvidita III. stupeň 2,063,241,880,68400,6787
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,70-0,7785-1,562,458,96
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,991,981,500,52740,5168
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,85560,40881,05-4,67-17,34
Celkové tržby 81 29669 993214 29529 96416 857
Celkový dlh 38 96814 84060 70951 35627 542
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -77 337-28 257-90 448-26 997-14 224
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,11370,04940,3213-0,3140-3,55
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 77 33728 25790 44826 99714 224
Čistý cash flow 77 33728 25790 44826 99714 224
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 10 6843 45580 139-8 450-58 807
Čistý zisk 9 2463 45568 843-9 410-59 767
Čistý zisk v minulom roku 3 45568 843-9 410-59 767-4 919
Cudzie zdroje -45 546-36 299-57 84510 9981 588
Daň z príjmov 1 4380,000011 296960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,000011 296960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 4380,000011 296960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12,95104,9039,04103,15104,36
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,83104,7135,67101,8688,80
Doba obratu aktív 433,65298,06201,96522,59615,58
Doba obratu pohľadávok 12,95104,9039,04103,15104,36
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 199,1883,33103,04662,87652,77
EBIT v minulom roku 3 45580 139-8 450-58 807-3 536
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 10 6843 45580 139-8 450-58 807
EBITDA 11 0763 83880 514-6 437-45 062
EBITDA marža 0,13620,05480,3757-0,2148-2,67
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 11 0763 83880 514-6 437-45 062
Finančná páka 1,861,412,05-3,67-16,34
Finančné účty 77 33728 25790 44826 99714 224
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5389-0,7098-0,48790,27250,0612
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,53890,70980,4879-0,2725-0,0612
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 10 9243 69580 379-6 520-45 148
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,45930,27960,51021,271,06
Krátkodobé pohľadávky 2 52417 99822 9177 9664 400
Krátkodobé záväzky 38 81814 29860 48951 19227 522
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 14 0232 82619 39522 8431 508
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000423,00
Náklady na predaný tovar 67 74558 376132 28131 28814 690
Neobežný majetok 4 6224 8625 1035 3427 274
Obežný majetok 79 89246 277113 45135 01618 680
Obrat aktív 0,84171,221,810,69840,5929
Obrat neobežného majetku 15,3912,8841,995,282,12
Obrat obežného majetku 0,89041,351,890,80500,8238
Odpisy 240,00240,00240,001 93113 660
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 240,00240,00240,001 93113 660
Ostatné náklady na finančnú činnosť 152,00143,00135,0083,0086,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 9 4863 69569 083-7 479-46 107
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,20300,09521,190,855637,64
Podiel EBIT k aktívam 0,12640,06760,6760-0,2094-2,27
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,12640,06760,6760-0,2094-2,27
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,23380,09381,380,780037,50
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,91510,55260,76290,66890,5480
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,95130,40370,42210,90100,8438
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 14,1217,70341,59-1,610,0512
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,090,45120,42210,95770,9243
Pohľadávky z obchodného styku 2 11117 96520 9397 8663 744
Pohotová likvidita II. stupeň 2,063,241,870,68300,6767
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,5889-1,28-0,63950,40740,1116
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,46110,29020,51211,271,06
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,85560,40881,05-4,67-17,34
Pridaná hodnota 3 3894 24981 982-3 100699,00
Primárna platobná neschopnosť 6,640,15730,92632,900,4028
Rentabilita aktív, ROA 0,10940,06760,5807-0,2332-2,30
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,20300,09521,190,855637,64
Rýchla likvidita I. stupeň 1,991,981,500,52740,5168
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,523,870,7540-7,98-0,6112
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,523,870,7540-7,98-0,6112
Služby 60 66451 126124 08124 3727 199
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 84 51451 139118 55440 35825 954
Spotreba materiálu… 7 0817 2508 2006 9167 491
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 71 13462 625214 26328 18815 389
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 71 13462 625214 26328 18815 389
Účtovný cash flow 77 33728 25790 44826 99714 224
Vlastné imanie 45 54636 29957 845-10 998-1 588
Všetky záväzky 38 96814 84060 70951 35627 542
Výsledok hospodárenia 10 8363 59880 274-8 368-58 722
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 10 8363 59880 274-8 368-58 722
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 2463 45568 843-9 410-59 767
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 45568 843-9 410-59 767-4 919
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 10 6843 45580 139-8 450-58 807
Zásoby 31,0022,0086,0053,0056,00
Záväzky 38 96814 84060 70951 35627 542
Záväzky z obchodného styku 14 0232 82619 39522 8431 508
Zisk pred zdanením 10 6843 45580 139-8 450-58 807
Zmena EBIT 3,090,0431-9,480,143716,63