ATI, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 11 4044 52520 702265 005615 261
Bankové úvery 0,00000,00000,00007 48612 490
Bežná likvidita III. stupeň 0,92410,20500,85511,050,9492
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -63,100,1034-4,88-4,520,3990
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,85840,02810,71670,20360,0272
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 75,03-3,796,8722,90-14,94
Celkové tržby 11 927154,0082 34990 885497 612
Celkový dlh 11 2546 14918 072253 919659 389
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 465-168,00-12 840-42 663-5 116
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,1487-99,750,48020,0794-0,0685
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 465168,0012 84050 14917 606
Čistý cash flow 9 465168,0012 84050 14917 606
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 773-15 36246 4549 003-31 904
Čistý zisk 1 773-15 36239 5447 213-34 100
Čistý zisk v minulom roku -15 36239 5447 213-34 100-6 168
Cudzie zdroje -150,001 624-2 630-11 08644 128
Daň z príjmov 0,00000,00006 513960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,00006 513960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00006 513960,00960,00
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,00007 48612 490
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,00007 48612 490
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 22,160,00003,151,940,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 15,300,00000,63570,00000,0000
Doba obratu aktív 349,050,000026,32232,870,0000
Doba obratu pohľadávok 22,160,00003,151,940,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 337,480,000022,78216,410,0000
EBIT v minulom roku -15 36246 4549 003-31 904-2 857
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 773-15 36246 4549 003-31 904
EBITDA 3 963-13 18448 98811 347-31 579
EBITDA marža 0,3323-85,610,59490,1249-0,0635
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 963-13 18448 98811 347-31 579
Finančná páka 76,03-2,797,8723,90-13,94
Finančné účty 9 465168,0012 84050 14917 606
Hrubá marža 0,5716-55,580,62960,3266-0,0150
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 856-13 27948 53711 575-31 911
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,96691,320,86540,92931,05
Krátkodobé pohľadávky 724,001 0592 4802 21362 992
Krátkodobé záväzky 11 0265 98617 916246 276646 654
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 2583 4953 250223 029624 766
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000123,4013,67-25,55
Nákladové úroky 0,00000,0000397,00830,001 236
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000397,00830,001 2362 351
Náklady na predaný tovar 5 1088 55930 04257 656505 017
Neobežný majetok 1 2153 2985 3827 4651 456
Obežný majetok 10 1891 22715 320257 540613 805
Obrat aktív 1,050,000013,871,570,0000
Obrat neobežného majetku 9,810,000053,3455,640,0000
Obrat obežného majetku 1,170,000018,741,610,0000
Odpisy 2 0832 0832 0832 3231 459
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 0832 0832 0832 3231 459
Osobné náklady 1 6851 5371 074884,00831,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 107,0095,00451,00272,00332,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 856-13 27941 6279 536-32 641
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 11,829,4615,040,38841,08
Podiel EBIT k aktívam 0,1555-3,392,240,0340-0,0519
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,1555-3,392,240,0340-0,0519
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 4,6910,5116,670,48071,02
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,83000,03710,62020,18920,0286
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,79361,090,15590,55180,0354
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,05-5,5748,2733,58-8,99
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,81-2,3616,429,26-3,26
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,79370,00000,04470,12070,0000
Pohľadávky z obchodného styku 500,00500,00500,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,92410,20500,85510,21260,1246
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,01589,67-0,2048-0,22112,51
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000032,3460,4214,24
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98681,360,87300,95821,07
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 75,03-3,796,8722,90-14,94
Pridaná hodnota 6 817-8 55951 84729 686-7 467
Primárna platobná neschopnosť 6,526,996,500,00000,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,1555-3,391,910,0272-0,0554
Rentabilita vlastného imania, ROE 11,829,4615,040,65060,7728
Rýchla likvidita I. stupeň 0,85840,02810,71670,20360,0272
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,84-0,46640,368922,38-20,88
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,84-0,46640,368922,38-20,88
Služby 3 2005 14111 74547 394501 317
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 4044 52520 702265 005615 261
Spotreba materiálu… 1 9083 41818 29710 2623 700
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00007 48612 490
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 9250,0000287 067415 6221 500
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,00001 500
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000250,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 9250,0000287 067415 3720,0000
Účtovný cash flow 9 465168,0012 84050 14917 606
Úročený dlh 0,00000,00000,00007 48612 490
Úrokové krytie 0,00000,0000117,0110,85-25,81
Vlastné imanie 150,00-1 6242 63011 086-44 128
Všetky záväzky 11 2546 14918 072253 919659 389
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 11,820,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 1 880-15 26746 9059 274-33 038
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 880-15 26746 9059 274-33 038
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 773-15 36239 5447 213-34 100
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -15 36239 5447 213-34 100-6 168
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 773-15 36246 0578 173-33 140
Zásoby 0,00000,00000,0000205 178533 207
Záväzky 11 2546 14918 072253 919659 389
Záväzky z obchodného styku 3 2583 4953 250223 029624 766
Zisk pred zdanením 1 773-15 36246 0578 173-33 140
Zmena EBIT -0,1154-0,33075,16-0,282211,17