SALESIANER MIETTEX s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 12 264 6030,000012 592 63812 619 8954 483 886
Bankové úvery 7 1450,00009 2324 1131 866
Bežná likvidita III. stupeň 0,53970,00000,35121,192,85
Bežné bankové úvery 7 1450,00009 2324 1131 866
Časové rozlíšenie aktív 79 5550,000044 55946 33666 132
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,37950,00001,04-0,63160,1096
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,16510,0000-0,28960,6862-0,6471
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,030,00008,913,840,4458
Celkové tržby 7 629 0370,00005 230 2414 210 8924 092 018
Celkový dlh 10 737 5530,000011 321 38610 012 1131 382 591
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -603 4160,0000-660 019-1 992 635-347 713
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 610 5610,0000669 2511 996 748349 579
Čistý cash flow 579 4510,0000-1 327 4971 647 169-339 932
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 156 9990,0000-1 046 782-390 361319 351
Čistý zisk -224 5760,0000-1 336 530-493 513245 275
Čistý zisk v minulom roku -2 519 6320,0000-493 513245 275569 694
Cudzie zdroje -1 527 0500,0000-1 271 252-2 607 782-3 101 295
Daň z príjmov 0,00000,0000-62 961-107 77171 621
Daň z príjmov v minulom roku 265 9080,0000-107 77171 621178 502
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000-62 961-107 77171 621
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,0000263 028248 184134 476
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 62,910,000064,4472,92104,38
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 53,960,000062,1959,4068,67
Doba obratu aktív 650,170,0000917,531 153434,43
Doba obratu pohľadávok 62,910,000083,6195,58117,41
Doba obratu zásob 163,450,000076,7799,3879,37
Doba splácania záväzkov 26 8420,000023 31114 7613 553
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 186,070,0000334,01219,2350,90
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 12 8580,000013 87011 3873 032
EBIT v minulom roku -1 821 9580,0000-390 361319 351748 196
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 156 9990,0000-1 046 782-390 361319 351
EBITDA 3 137 8710,00001 592 4251 482 0561 815 782
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 137 8710,00001 592 4251 482 0561 815 782
Finančná páka 8,030,00009,914,841,45
Finančné účty 610 5610,0000669 2511 996 748349 579
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,12450,0000-0,1010-0,2066-0,6917
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,12450,00000,10100,20660,6917
Hrubá marža 0,52290,00000,45100,36450,4120
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 146 1470,00001 612 5771 567 3022 112 114
Krátkodobé pohľadávky 1 186 6870,0000884 468798 3851 077 369
Krátkodobé záväzky 3 510 0090,00004 584 0792 400 487525 337
Krytie dlhovej služby 8,220,00004,517,03739,63
Materiál 2 5340,0000624,00379,001 187
Nákladové úroky 381 5750,0000352 709210 9232 455
Nákladové úroky v minulom roku 431 7660,0000210 9232 4550,0000
Náklady na predaný tovar 2 896 1080,00002 650 4682 461 8072 081 677
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 47 7300,000071 77859 35653 966
Neobežný majetok 10 366 4260,000010 716 2369 514 0812 844 595
Obežný majetok 1 818 6220,00001 831 8433 059 4781 573 159
Obrat aktív 0,56140,00000,39780,31670,8402
Obrat neobežného majetku 0,66420,00000,46750,42011,32
Obrat obežného majetku 3,790,00002,731,312,39
Obrat zásob 2,230,00004,753,674,60
Odpisy 3 482 8900,00002 643 7481 910 9231 645 604
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 741 4450,00001 321 8741 059 080822 802
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 741 4450,00001 321 874851 843822 802
Osobné náklady 2 658 4540,00001 654 688976 647831 985
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 2480,00003 4802 8002 700
Ostatné záväzky z obchodného styku 330 7820,0000805 2361 851 718448 337
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 258 3140,00001 307 2181 417 4101 890 879
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,14640,0000-1,04-0,18890,0790
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,66640,00000,70140,63640,4936
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 83,580,000032,8625,8631,24
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,500,00001,431,572,03
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,64950,00000,54880,53150,6804
Pohľadávky z obchodného styku 1 017 9600,0000853 554650 378708 737
Pohotová likvidita II. stupeň 0,53360,00000,34801,182,83
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,640,00000,9576-1,589,12
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,520,0000-3,767,81-138,47
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,87550,00000,89900,79340,3083
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,030,00008,913,840,4458
Pridaná hodnota 3 989 0950,00002 358 9591 534 7651 685 714
Primárna platobná neschopnosť 1,650,00003,202,850,6326
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,14710,0000-1,05-0,18920,0791
Rýchla likvidita I. stupeň 0,17360,00000,14570,83040,6631
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,420,00007,116,760,7614
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,420,00007,116,760,7614
Služby 1 865 1040,00001 981 6492 002 9071 611 645
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 264 6030,000012 592 63812 619 8954 483 886
Spotreba materiálu… 983 2740,0000597 041399 544416 066
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 7 1450,00009 2324 1131 866
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 391 4650,00005 021 2434 040 5953 916 768
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 506 2620,000011 81644 023149 516
Tržby z predaja tovaru 164 5400,0000146 005138 319137 111
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 720 6630,00004 863 4223 858 2533 630 141
Účtovný cash flow 579 4510,0000-1 327 4971 647 169-339 932
Úročený dlh 7 1450,00009 2324 1131 866
Úrokové krytie 0,41150,0000-2,97-1,85130,08
Vlastné imanie 1 527 0500,00001 271 2522 607 7823 101 295
Všetky záväzky 10 737 5530,000011 321 38610 012 1131 382 591
Výsledok hospodárenia 161 2430,0000-1 043 190-388 307319 694
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 161 2430,0000-1 043 190-388 307319 694
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -224 5760,0000-1 336 530-493 513245 275
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -2 519 6320,0000-493 513245 275569 694
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -224 5760,0000-1 399 491-601 284316 896
Zásoby 21 3740,000015 09616 16111 735
Záväzky 10 737 5530,000011 321 38610 012 1131 382 591
Záväzky z obchodného styku 1 681 4280,00002 727 6361 851 718448 337
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1 350 6460,00001 922 4000,00000,0000
Zisk pred zdanením -224 5760,0000-1 399 491-601 284316 896
Zmena EBIT -0,08620,00002,68-1,220,4268
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00003 6833 4630,0000
Účtovné závierky