SENES, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 609 395557 615528 000610 750521 774
Aktivácia 424,00444,00687,00741,00750,00
Bežná likvidita III. stupeň 2,252,253,222,994,32
Časové rozlíšenie aktív 3 4453 0913 0773 0843 341
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,05020,27820,0146-0,86320,6083
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,67500,85830,51220,62300,4553
Celkové tržby 1 977 3721 939 3641 856 4201 946 8011 664 883
Celkový dlh 245 575257 552178 840234 435163 230
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -89 520-99 653-40 159-38 242-197 029
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 89 52099 65340 15938 242197 029
Čistý cash flow -10 13359 4941 917-158 78763 865
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 327 058259 651306 344334 749331 435
Čistý zisk 255 483191 726240 822267 977250 206
Čistý zisk v minulom roku 191 726240 822267 977250 206239 578
Cudzie zdroje -363 820-300 063-349 160-376 315-358 544
Daň z príjmov 71 57567 92565 52266 77281 229
Daň z príjmov v minulom roku 67 92565 52266 77281 22970 665
Daň z príjmov z bežnej činnosti 71 57567 92565 52266 77281 229
Dlhodobé pohľadávky 3 8273 3724 1144 9910,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 60,9066,8270,0089,5449,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 60,7266,6869,6986,8748,85
Doba obratu aktív 112,92105,19103,94114,67114,54
Doba obratu pohľadávok 61,6167,4570,8190,4749,16
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,4040,3525,8434,5423,05
EBIT v minulom roku 259 651306 344334 749331 435310 243
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 327 058259 651306 344334 749331 435
EBITDA 395 301319 682368 164390 418419 392
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 395 301319 682368 164390 418419 392
Finančná páka 1,671,861,511,621,46
Finančné účty 89 52099 65340 15938 242197 029
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5970-0,5381-0,6613-0,6162-0,6872
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,59700,53810,66130,61620,6872
Hrubá marža 0,55480,56560,62570,65100,6322
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 404 146318 769370 218388 927417 805
Krátkodobé pohľadávky 328 635354 183355 572476 879223 953
Krátkodobé záväzky 201 860213 886131 274183 947104 993
Materiál 32 41225 36923 57332 34229 389
Náklady na predaný tovar 872 814837 839692 560676 556610 167
Neobežný majetok 151 55671 947101 50555 21268 062
Obežný majetok 454 394482 577423 418552 454450 371
Obrat aktív 3,233,473,513,183,19
Obrat neobežného majetku 13,0026,8918,2735,2124,43
Obrat obežného majetku 4,334,014,383,523,69
Odpisy 72 23859 11862 39454 18686 382
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 36 11929 55931 19727 09343 191
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 36 11929 55931 19727 09343 191
Osobné náklady 723 406791 393811 870892 525663 225
Ostatné náklady na finančnú činnosť 855,00913,00906,001 4911 587
Ostatné záväzky z obchodného styku 45 45859 20644 42843 05031 894
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 327 721250 844303 216322 163336 588
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,70220,63900,68970,71210,6978
Podiel EBIT k aktívam 0,53670,46560,58020,54810,6352
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,53670,46560,58020,54810,6352
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,80250,75540,77220,78430,7952
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,65950,72140,69900,70420,6301
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,521,391,431,421,59
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,381,291,331,341,40
Pohľadávky z obchodného styku 327 695353 454353 985462 688222 551
Pohotová likvidita II. stupeň 2,092,143,042,824,04
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 35,90-5,04-182,142,37-5,61
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,67500,85830,51220,62300,4553
Pridaná hodnota 1 096 9511 096 9651 161 5401 267 4401 052 542
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,70220,63900,68970,71210,6978
Rýchla likvidita I. stupeň 0,44350,46590,30590,20791,88
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,62120,80570,48580,60050,3892
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,62120,80570,48580,60050,3892
Služby 609 239604 079487 622477 573432 408
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 609 395557 615528 000610 750521 774
Spotreba materiálu… 263 999234 204205 625199 724178 509
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 424,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 974 6151 934 8041 855 5801 943 9961 662 709
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 8500,00001 4800,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 969 7651 934 8041 854 1001 943 9961 662 709
Účtovný cash flow -10 13359 4941 917-158 78763 865
Vlastné imanie 363 820300 063349 160376 315358 544
Všetky záväzky 245 575257 552178 840234 435163 230
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,70220,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 327 913260 564307 250336 232333 010
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 327 913260 564307 250336 232333 010
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 255 483191 726240 822267 977250 206
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 191 726240 822267 977250 206239 578
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 327 058259 651306 344334 749331 435
Zásoby 32 41225 36923 57332 34229 389
Záväzky 245 575257 552178 840234 435163 230
Záväzky z obchodného styku 45 45859 20644 42843 05031 894
Zisk pred zdanením 327 058259 651306 344334 749331 435
Zmena EBIT 1,260,84760,91511,011,07