Národný holdingový fond s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 38 025 04143 232 04546 018 35440 553 4170,0000
Bankové úvery 0,00000,0000331,00209,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,011,581,6320,280,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,0000331,00209,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 465,00812,001 2151 1420,0000
Časové rozlíšenie pasív 745,00745,00745,00745,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00490,1240-0,19238,040,0000
Celkové tržby 183 506170 49525 2430,00000,0000
Celkový dlh 1 383 6541 088 010875 804127 5360,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 298 473-1 291 747-1 157 609-972 6510,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -28,450,4350-13,910,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 298 4731 291 7471 157 940972 8600,0000
Čistý cash flow 6 726133 807-166 780972 8600,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 219 23775 143-350 097-289 9510,0000
Čistý zisk -5 220 20274 169-351 110-289 9510,0000
Čistý zisk v minulom roku 74 169-351 110-458 940-3 740 7880,0000
Cudzie zdroje -36 640 642-42 143 290-45 141 805-40 425 1360,0000
Daň z príjmov 965,00974,00987,000,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 974,00987,0023 3740,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 965,00974,00987,000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000022 7360,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 213,37661,794 195640 3940,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 106,3712,120,145621 1670,0000
Doba obratu aktív 84 239108 323744 43617 332 5490,0000
Doba obratu pohľadávok 213,37661,794 195650 1120,0000
Doba obratu zásob 0,0000365,000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 3 3482 6260,0000330,170,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 0482 70414 02951 6860,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 212,10234,360,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 75 143-350 097-435 564-3 740 7880,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 219 23775 143-350 097-289 9510,0000
EBITDA -460 37953 807-393 586-486 7300,0000
EBITDA marža -2,510,3156-15,590,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -460 37953 807-393 586-486 7300,0000
Finančná páka 1,041,031,021,000,0000
Finančné účty 1 298 4731 291 7471 157 940972 8600,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9636-0,9748-0,9810-0,99680,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,96360,97480,98100,99680,0000
Hrubá marža -0,5275-0,8541-4,070,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -497 04048 421-396 757-608 0890,0000
Krátkodobé pohľadávky 96 315264 121259 2911 498 3470,0000
Krátkodobé záväzky 1 375 7331 079 275867 204120 9310,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000-15 1380,00000,0000
Nákladové úroky 0,00000,000026,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,000026,002,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 261 554291 295125 267133 6880,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 150 000150 0000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 36 629 78841 525 36544 599 90838 058 3320,0000
Obežný majetok 1 394 7881 705 8681 417 2312 493 9430,0000
Obrat zásob 0,00001,00000,00000,00000,0000
Odpisy 3 7103 7183 7188 8010,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 8551 8591 8598 8010,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 8551 8591 8590,00000,0000
Osobné náklady 207 563242 635242 0290,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 36 66114 1323 171121 3590,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 87 16496 31397 5420,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 216 49277 887-347 392-281 1500,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -2,14-1,67-2,360,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,03670,7848-6,610,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,6453-0,97080,0000-0,99360,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,4663-0,6002-0,42430,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,4581-0,5911-0,4179-15,090,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,04080,9186-7,391 1390,0000
Pohľadávky z obchodného styku 48 0134 8399,0049 5240,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,011,441,6320,280,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5 448-314,96270,67-41,550,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,0000-6 4150,00000,0000
Pridaná hodnota -96 794-145 623-102 704-132 8340,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,8219,9010 8380,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,94331,201,337,980,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,0120,22-2,23-0,26200,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,0120,22-2,23-0,26200,0000
Služby 108 838135 090117 263126 6540,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 38 025 04143 232 04546 018 35440 553 4170,0000
Spotreba materiálu… 2 7166 2058 0047 0340,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,0000331,00209,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 164 760150 04585 563654 8030,0000
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,000063 000653 9490,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00004 3730,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 150 000120 3330,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 14 76025 33922 563854,000,0000
Účtovný cash flow 6 726133 807-166 780972 8600,0000
Úročený dlh 0,00000,0000331,00209,000,0000
Úrokové krytie 0,00000,0000-13 4650,00000,0000
Vlastné imanie 36 640 64242 143 29045 141 80540 425 1360,0000
Všetky záväzky 1 383 6541 088 010875 804127 5360,0000
Výsledok hospodárenia -464 08954 462-397 304-495 5310,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -464 08954 462-397 304-495 5310,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 220 20274 169-351 110-289 9510,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 74 169-351 110-458 940-3 740 7880,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 219 23775 143-350 123-287 3160,0000
Zásoby 0,0000150 0000,00000,00000,0000
Záväzky 1 383 6541 088 010875 804127 5360,0000
Záväzky z obchodného styku 87 16496 31397 5420,00000,0000
Zisk pred zdanením -5 219 23775 143-350 123-287 3160,0000
Zmena EBIT -69,46-0,21460,80380,07750,0000