TRANSFER Slovensko, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 170 23857 988350 21366 93451 809
Bežná likvidita III. stupeň 0,85510,13200,97290,67241,35
Časové rozlíšenie aktív 1 6001 590135 0921 7501 014
Časové rozlíšenie pasív 17 9110,0000230 9830,000022 835
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,039518,33-4,635,85-0,3746
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0027-2,341,27-2,480,4081
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 14,518,143,712,611,19
Celkové tržby 98 844378 815408 9633 140 3350,0000
Celkový dlh 142 50851 64593 90848 38915 768
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 371-3 983-120 229-3 022-4 947
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 3713 983120 2293 0224 947
Čistý cash flow 388,00-116 246117 207-108 4754 947
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 476-18 0197 7377 493-15 014
Čistý zisk 3 476-18 9796 7773 025-15 014
Čistý zisk v minulom roku -18 9796 7773 0252 3145 647
Cudzie zdroje -9 819-6 343-25 322-18 545-13 206
Daň z príjmov 0,0000960,00960,002 8820,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,002 8822 8800,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,002 8820,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 509,960,96384,022,89257,31
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 84,550,08743,910,476024,00
Doba obratu aktív 665,4456,28333,697,85323,42
Doba obratu pohľadávok 509,960,96384,022,89257,31
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000048,3466,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 553,6448,2888,005,1275,67
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000040,560,0000
EBIT v minulom roku -18 0197 7377 4935 1945 959
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 476-18 0197 7377 493-15 014
EBITDA 41 8228 21331 43823 39411 050
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 41 8228 21331 43823 39411 050
Finančná páka 17,349,1413,833,613,92
Finančné účty 4 3713 983120 2293 0224 947
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 38 7086 25382 79131 0359 472
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,83200,85770,26370,65230,2340
Krátkodobé pohľadávky 130 461993,004 21924 58641 218
Krátkodobé záväzky 141 63749 73992 35443 66112 121
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,136114,750,4839
Materiál 0,00000,000055 0310,00000,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,00001 5860,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00001 5860,0000312,00
Náklady na predaný tovar 62 611334 344316 8933 031 04766 166
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000329 6760,0000
Neobežný majetok 33 80651 42235 64237 5764 630
Obežný majetok 134 8324 976179 47927 60846 165
Obrat aktív 0,54856,491,0946,471,13
Obrat neobežného majetku 2,767,3110,7582,7712,63
Obrat obežného majetku 0,692575,572,13112,661,27
Odpisy 35 23224 10829 94019 4965 622
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 61612 05414 9709 7485 622
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 17 61612 05414 9709 7480,0000
Osobné náklady 9 28145 34747 14089 3370,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 1141 960313,00359,001 578
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 023637,0022 37536 6340,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 38 7085 12936 71722 521-9 392
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,3540-2,990,26760,1631-1,14
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0228-0,31070,06490,1119-0,5182
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,3252-2,180,28790,3220-0,8909
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,30171,090,71231,130,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,310,91991,400,88660,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,69120,60060,85860,7277-1,37
Pohľadávky z obchodného styku 21 63090,004 0994 0563 844
Pohotová likvidita II. stupeň 0,85510,13200,80270,67241,35
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -25,310,0546-0,21600,1710-2,67
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000-68,400,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,83710,89060,26810,72290,3043
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 14,518,143,712,611,19
Pridaná hodnota 30 76641 71566 18479 203-7 697
Primárna platobná neschopnosť 0,04737,085,469,030,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,3540-2,990,26760,1631-1,14
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,416,292,992,071,43
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,416,292,992,071,43
Služby 57 975219 688247 5771 646 56562 321
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 170 23857 988350 21366 93451 809
Spotreba materiálu… 4 636114 65669 3161 054 8063 845
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 93 377376 059408 9103 114 25058 469
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000025 8334 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000405 2160,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 93 377376 059383 0772 705 03458 469
Účtovný cash flow 388,00-116 246117 207-108 4754 947
Úrokové krytie 0,00000,00000,00004,720,0000
Vlastné imanie 9 8196 34325 32218 54513 206
Všetky záväzky 142 50851 64593 90848 38915 768
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,0000230 9830,000022 835
Výsledok hospodárenia 6 590-15 8958 0607 898-13 437
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 590-15 8958 0607 898-13 437
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 476-18 9796 7773 025-15 014
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -18 9796 7773 0252 3145 647
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 476-18 0197 7375 907-15 014
Zásoby 0,00000,000055 0310,00000,0000
Záväzky 142 50851 64593 90848 38915 768
Záväzky z obchodného styku 1 023637,0022 37536 6340,0000
Zisk pred zdanením 3 476-18 0197 7375 907-15 014
Zmena EBIT -0,1929-2,331,031,44-2,52
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000019 2710,000018 865