HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 143 199 289120 511 89496 253 02588 054 449101 803 735
Bankové úvery 55 001 10336 271 0369 827 15712 214 37314 564 940
Bežná likvidita III. stupeň 2,271,633,043,902,29
Bežné bankové úvery 1 10320 001 739754,001 881 0291 883 116
Časové rozlíšenie aktív 2 514 798486 51479 214420 9022 583 176
Časové rozlíšenie pasív 1 161 027994 990812 623786 2025 383 952
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0008-0,0004-4,172,570,2191
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0004-0,0001-0,63220,88310,0668
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,48-12,38-24,05-14,19-12,30
Celkové tržby 129 689 09593 576 89059 957 4716 974 25399 717 538
Celkový dlh 123 039 369130 015 17599 580 12593 883 449104 951 674
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 83 589 93697 845 41371 397 17956 539 29474 266 317
Čistá hodnota zákazky 12 416 01711 920 05414 720 5324 360 13910 366 196
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 511 167525 623529 97817 775 0792 398 623
Čistý cash flow -14 456-4 355-17 245 10116 980 9981 868 931
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 042 9643 393 5311 345 4221 114 38111 983 409
Čistý zisk -6 074 259-6 358 548-7 395 082263 2332 202 025
Čistý zisk v minulom roku -6 358 548-7 395 082263 2331 653 4562 463 957
Cudzie zdroje -18 998 89310 498 2714 139 7236 615 2028 531 891
Daň z príjmov 2,00405 9022 88078 600-129 703
Daň z príjmov v minulom roku 405 9022 88078 60011 293-8 621
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2,00405 9022 88078 600-129 703
Dlhodobé bankové úvery 55 000 00016 269 2979 826 40310 333 34412 681 824
Dlhodobé pohľadávky 6 1786 1786 1786 17886 773
Dlhodobý dlh 84 100 00078 369 29771 926 40372 433 34474 781 824
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 228,71319,94530,633 513277,06
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 102,50107,43167,74857,63194,04
Doba obratu aktív 403,32470,20602,684 610372,71
Doba obratu pohľadávok 228,73319,96530,663 513277,37
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 101,06116,82170,791 007102,43
EBIT v minulom roku 3 393 5311 345 4221 114 38110 797 45413 836 390
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 042 9643 393 5311 345 4221 114 38111 983 409
EBITDA -536 2512 435 5841 165 5541 086 8969 151 776
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -536 2512 435 5841 165 5541 086 8969 151 776
Finančná páka 7,54-11,48-23,25-13,31-11,93
Finančné účty 511 167525 623529 97817 775 0792 398 623
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -633 0132 258 1124 311 3871 086 2179 147 172
Krátkodobé pohľadávky 81 205 62781 998 90184 745 19467 095 30675 676 597
Krátkodobé záväzky 35 881 06529 941 92127 277 02019 229 50527 979 517
Krytie dlhovej služby -0,06120,24270,12300,69730,7890
Nákladové úroky 8 117 2219 346 1778 737 624772 5489 911 087
Nákladové úroky v minulom roku 9 346 1778 737 624772 5489 132 70511 381 054
Náklady na predaný tovar 124 948 84586 178 80853 348 5995 623 41487 453 614
Neobežný majetok 58 961 51937 494 67810 892 4612 756 98421 058 566
Obežný majetok 81 722 97282 530 70285 281 35084 876 56378 161 993
Obrat aktív 0,90500,77630,60560,07920,9793
Obrat neobežného majetku 2,202,495,352,534,73
Obrat obežného majetku 1,591,130,68350,08211,28
Odpisy 249 526182 9848 960746,0012 864
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 136 01291 4924 480373,006 432
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 113 51491 4924 480373,006 432
Osobné náklady 5 232 8454 751 2053 775 665263 9522 944 948
Ostatné náklady na finančnú činnosť 96 762177 472160 943679,0011 270
Ostatné záväzky z obchodného styku 20 947 25113 229 1007 307 2829 856 73816 842 454
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 824 733-6 175 564-7 386 122263 9792 214 889
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,130,64470,76350,19580,2405
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,0001-0,0000-0,28762,430,0187
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,88771,551,315,114,16
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,84731,491,315,094,14
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,0001-0,0000-0,29582,440,0187
Pohľadávky z obchodného styku 36 393 09327 533 04826 789 60416 379 97153 001 126
Pohotová likvidita II. stupeň 2,271,633,043,902,29
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1 314-2 411-0,24010,38964,57
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,0018-0,0005-1,9721,980,1886
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,85921,081,031,071,03
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,48-12,38-24,05-14,19-12,30
Pridaná hodnota 4 645 2437 369 9884 944 9131 347 77412 244 443
Primárna platobná neschopnosť 0,91710,91450,84590,88640,5145
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,31970,60571,79-0,0398-0,2581
Rýchla likvidita I. stupeň 0,01380,01030,01890,81180,0681
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -229,4453,3885,4486,3811,47
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -229,4453,3885,4486,3811,47
Služby 121 986 62784 228 73350 742 9005 293 29385 165 008
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 143 199 289120 511 89496 253 02588 054 449101 803 735
Spotreba materiálu… 2 962 2181 950 0752 605 699330 1212 288 606
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 84 101 10398 371 03671 927 15774 314 37376 664 940
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 129 594 08893 548 79659 946 9006 971 18899 701 390
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00001 653 3880,00003 333
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 129 594 08893 548 79658 293 5126 971 18899 698 057
Účtovný cash flow -14 456-4 355-17 245 10116 980 9981 868 931
Úročený dlh 84 101 10398 371 03671 927 15774 314 37376 664 940
Úrokové krytie 0,25170,36310,15401,441,21
Vlastné imanie 18 998 893-10 498 271-4 139 723-6 615 202-8 531 891
Všetky záväzky 123 039 369130 015 17599 580 12593 883 449104 951 674
Vydané dlhopisy 29 100 00062 100 00062 100 00062 100 00062 100 000
Výnosy budúcich období dlhodobé 594 239642 680689 321737 762790 249
Výnosy budúcich období krátkodobé 50 24148 44048 44048 440897 605
Výsledok hospodárenia -785 7772 252 6001 156 5941 086 1509 142 245
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -785 7772 252 6001 156 5941 086 1509 142 245
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 074 259-6 358 548-7 395 082263 2332 202 025
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 358 548-7 395 082263 2331 653 4562 463 957
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 074 257-5 952 646-7 392 202341 8332 072 322
Záväzky 123 039 369130 015 17599 580 12593 883 449104 951 674
Záväzky z obchodného styku 33 375 09125 179 58722 661 29314 518 84327 269 691
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 11 82330 433633 479301 96661 041
Zisk pred zdanením -6 074 257-5 952 646-7 392 202341 8332 072 322
Zmena EBIT 0,60202,521,210,10320,8661
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00001 653 3880,00000,0000
Účtovné závierky