VONEX s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 68 14772 14581 79494 175107 297
Bankové úvery 0,00000,00000,00001 7564 432
Bežná likvidita III. stupeň 0,86750,82390,74600,57710,4507
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00001 7564 432
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00001 2181 2311 234
Celkové tržby 10 16812 61514 95518 18422 622
Celkový dlh 15 25915 69316 32718 72520 889
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -11 810-12 060-12 251-8 750-4 604
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,3505-0,6182-0,6667-0,6025-0,5410
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 11 81012 06012 25110 5069 036
Čistý cash flow -250,00-191,001 7451 470-2 639
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 564-7 798-8 935-9 622-10 594
Čistý zisk -3 564-7 798-9 970-10 956-12 239
Čistý zisk v minulom roku -7 798-9 970-10 955-12 2392 243
Cudzie zdroje -52 888-56 452-64 249-74 219-85 174
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,001 315
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Dlhodobé pohľadávky 2 4052 2222 2092 2472 248
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 38,6116,1513,0815,588,65
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,6116,1513,0815,588,65
Doba obratu aktív 2 4462 1731 9961 8901 731
Doba obratu pohľadávok 124,9283,0966,9960,6844,92
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000581 1530,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 533,06460,56388,55332,46251,24
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00003 6500,00000,0000
EBIT v minulom roku -7 798-8 935-9 621-10 5943 811
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 564-7 798-8 935-9 622-10 594
EBITDA 6 32511 98519 30821 05422 093
EBITDA marža 0,62210,95011,291,160,9766
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 32511 98519 30821 05422 093
Finančná páka 1,291,281,271,271,26
Finančné účty 11 81012 06012 25110 5069 036
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7761-0,7825-0,7855-0,7881-0,7938
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,77610,78250,78550,78810,7938
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 37811 14618 76820 16121 100
Krátkodobé pohľadávky 1 076536,00536,00776,00536,00
Krátkodobé záväzky 14 85415 28815 92216 56415 570
Krytie dlhovej služby 0,00000,000014,9313,1211,51
Nákladové úroky 0,00000,000075,00374,00685,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,000075,00374,00685,00253,00
Náklady na predaný tovar 8 1649 9549 35211 79216 084
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,000010,000,00000,0000
Neobežný majetok 52 85657 32766 79880 64695 477
Obežný majetok 15 29114 81814 99613 52911 820
Obrat obežného majetku 0,66520,81770,99741,341,91
Odpisy 8 94218 94427 69429 69431 694
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 4719 47213 84714 84715 847
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4 4719 47213 84714 84715 847
Ostatné náklady na finančnú činnosť 977,00839,00540,001 000,00993,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 30,000,00000,0000107,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 299,00658,00100,001 267157,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 37811 14617 72418 73819 455
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,0000560,500,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 076536,00536,00776,00536,00
Pohotová likvidita II. stupeň 0,86750,82390,74600,57710,4507
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 211,55295,56-36,82-50,4932,28
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000023,273,93-3,85
Pridaná hodnota 2 0072 1625 6056 3936 536
Primárna platobná neschopnosť 0,27791,230,18661,630,2929
Rýchla likvidita I. stupeň 0,79510,78890,71480,53740,4255
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,411,310,84560,88940,9455
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,411,310,84560,88940,9455
Služby 5 1458 0097 4408 9719 298
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 68 14772 14581 79494 175107 297
Spotreba materiálu… 3 0191 9451 9022 8216 786
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00001 7564 432
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 10 17112 11614 95718 18522 620
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 17112 11614 95718 18522 620
Účtovný cash flow -250,00-191,001 7451 470-2 639
Úročený dlh 0,00000,00000,00001 7564 432
Úrokové krytie 0,00000,0000-119,13-25,73-15,47
Vlastné imanie 52 88856 45264 24974 21985 174
Všetky záväzky 15 25915 69316 32718 72520 889
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00001 2181 2311 234
Výsledok hospodárenia -2 617-6 959-8 386-8 640-9 601
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 617-6 959-8 386-8 640-9 601
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 564-7 798-9 970-10 956-12 239
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 798-9 970-10 955-12 2392 243
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 564-7 798-9 010-9 996-11 279
Záväzky 15 25915 69316 32718 72520 889
Záväzky z obchodného styku 299,00658,00100,001 267157,00
Zisk pred zdanením -3 564-7 798-9 010-9 996-11 279
Zmena EBIT 0,45700,87270,92870,9083-2,78