GO travel Slovakia, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 485 145388 453439 947416 366478 271
Bankové úvery 9 4122 737722,00464,0014 563
Bežná likvidita III. stupeň 0,74700,86940,52080,46610,6049
Bežné bankové úvery 9 4122 737722,00464,0014 563
Časové rozlíšenie aktív 5 402870,00790,003 044996,00
Časové rozlíšenie pasív -604,00-496,00795,002 4781 927
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1025-0,20410,0365-0,0716-0,5040
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,07620,2095-0,02790,05970,5973
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,390,98891,311,200,9031
Celkové tržby 324 144272 610277 942267 6170,0000
Celkový dlh 282 861193 385249 274225 947226 050
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -138 139-124 014-86 124-93 307-111 591
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 147 551126 75186 84693 771126 154
Čistý cash flow 20 80039 905-6 92513 452126 154
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 9 8187 8682 899582,0024 712
Čistý zisk 7 3345 6851 938-390,002 826
Čistý zisk v minulom roku 5 6851 938-390,00993,004 208
Cudzie zdroje -202 888-195 564-189 878-187 941-250 294
Daň z príjmov 2 4842 183961,00962,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 183961,00962,00988,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 4842 183961,00962,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 64,6553,4656,2413,3515,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 63,7653,4648,389,7011,31
Doba obratu aktív 546,29520,10580,45576,95709,51
Doba obratu pohľadávok 64,6553,4656,2413,3515,72
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,000096 1291 237
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 307,20255,03327,98312,39313,33
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,000038 9510,0000
EBIT v minulom roku 7 8682 899582,0011 99537 540
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 9 8187 8682 899582,0024 712
EBITDA 49 52757 35053 54549 47763 970
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 49 52757 35053 54549 47763 970
Efektívna daňová sadzba 0,25300,27750,33151,680,0000
Finančná páka 2,391,992,322,221,91
Finančné účty 147 551126 75186 84693 771126 154
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4182-0,5034-0,4316-0,4514-0,5233
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,41820,50340,43160,45140,5233
Hrubá marža 0,51330,61560,58720,64260,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 41 40047 73242 74138 90252 903
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,56230,49030,56510,54150,4416
Krátkodobé pohľadávky 57 41639 93142 6309 63110 595
Krátkodobé záväzky 272 814190 475248 592225 442211 210
Krytie dlhovej služby 0,00000,000048,6822,392,92
Nákladové úroky 0,00000,00000,000010,0021 886
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,000010,0010 01433 332
Náklady na predaný tovar 157 775104 797113 43791 44062 338
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,0000856,000,0000
Neobežný majetok 271 924285 973305 904307 671340 526
Obežný majetok 207 819101 610133 253105 651136 749
Obrat aktív 0,66810,70180,62880,63260,5144
Obrat neobežného majetku 1,190,95330,90440,85610,7225
Obrat obežného majetku 1,562,682,082,491,80
Odpisy 31 58239 86439 84838 33026 689
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 79119 93219 92419 16526 689
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 15 79119 93219 92419 1650,0000
Osobné náklady 130 827128 379129 337140 1790,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 1279 61810 80410 57511 067
Ostatné záväzky z obchodného styku 149 70671 135103 33191 3470,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 38 91645 54941 78637 94029 515
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,78640,76500,79240,81510,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000200,902,95
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,271,311,261,230,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,020,99740,96470,96346,88
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,06420,1464-0,02500,05110,5127
Pohľadávky z obchodného styku 56 62439 93136 6696 9977 624
Pohotová likvidita II. stupeň 0,74700,86940,52080,46610,6049
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,75-4,9027,42-13,97-1,98
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00001 3455,76
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,58300,49780,56660,54270,4726
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,390,98891,311,200,9031
Pridaná hodnota 166 369167 813163 212171 970183 705
Primárna platobná neschopnosť 2,641,782,8213,060,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,52390,65770,34720,41060,5540
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,713,374,664,573,53
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,713,374,664,573,53
Služby 147 08994 85194 41472 84851 189
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 485 145388 453439 947416 366478 271
Spotreba materiálu… 10 6869 94619 02317 73611 149
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 9 4122 737722,00464,0014 563
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 324 144272 610276 649263 410246 043
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 324 144272 610276 649263 410246 043
Účtovný cash flow 20 80039 905-6 92513 452126 154
Úročený dlh 9 4122 737722,00464,0014 563
Úrokové krytie 0,00000,00000,000058,201,13
Vlastné imanie 202 888195 564189 878187 941250 294
Všetky záväzky 282 861193 385249 274225 947226 050
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00001 1002 2000,0000
Výsledok hospodárenia 17 94517 48613 69711 14737 281
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 94517 48613 69711 14737 281
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 3345 6851 938-390,002 826
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 5 6851 938-390,00993,004 208
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9 8187 8682 899572,004 337
Záväzky 282 861193 385249 274225 947226 050
Záväzky z obchodného styku 149 70671 135103 33191 3470,0000
Zisk pred zdanením 9 8187 8682 899572,004 337
Zmena EBIT 1,252,714,980,04850,6583