SBDKREDIT, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 57 69182 7501 833 5454 304 2920,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,251,480,57320,75170,0000
Časové rozlíšenie aktív 323,00432,00886,002 1740,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000-18,00170,000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,15-0,8098-0,2215-0,01340,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,190,2343-0,0955-0,00310,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,824,58-2,34-4,650,0000
Celkové tržby 67 9851 969 0161 286 672351 1070,0000
Celkový dlh 42 58467 9193 206 7455 484 1470,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 2 880-18 478-6 468-310 6610,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 12018 4786 468310 6610,0000
Čistý cash flow -17 35812 010-304 193-15 8410,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 669,0078 767-192 197-32 9620,0000
Čistý zisk 275,0075 887-193 157-34 8410,0000
Čistý zisk v minulom roku 75 887-193 157-34 841-103 6130,0000
Cudzie zdroje -15 107-14 8311 373 1821 180 0250,0000
Daň z príjmov 0,00002 880960,001 8790,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 880960,001 879960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 880960,001 8790,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 216,3610,800,4648859,330,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 216,3610,800,5095859,280,0000
Doba obratu aktív 310,8115,67744,944 4750,0000
Doba obratu pohľadávok 216,3610,800,4648859,330,0000
Doba obratu zásob 0,00000,0101697,514 1420,0000
Doba splácania záväzkov 0,000010,331 2237 7810,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 78,329,701 2945 4000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00002,53342,193 4970,0000
EBIT v minulom roku 78 767-192 197-32 962-102 6530,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 669,0078 767-192 197-32 9620,0000
EBITDA 4 15885 248-176 8667 7980,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 15885 248-176 8667 7980,0000
Finančná páka 3,825,58-1,34-3,650,0000
Finančné účty 1 12018 4786 468310 6610,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2619-0,17920,74890,27420,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,26190,1792-0,7489-0,27420,0000
Hrubá marža 0,69140,0443-0,07090,17130,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 32084 628598 6167 3820,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,25200,61951,741,210,0000
Krátkodobé finančné výpomoci 4 0000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 40 16057 0401 144826 6260,0000
Krátkodobé záväzky 14 53851 2653 185 0875 194 3210,0000
Krytie dlhovej služby 10,550,00000,00000,00000,0000
Materiál 50,0050,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 394,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 20 7471 840 871989 641290 9650,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00001 811 459950 853243 6690,0000
Neobežný majetok 16 0386 7507 968399 5020,0000
Obežný majetok 41 33075 5681 824 6913 902 6160,0000
Obrat aktív 1,1723,300,49000,08160,0000
Obrat neobežného majetku 4,22285,64112,750,87890,0000
Obrat obežného majetku 1,6425,510,49240,09000,0000
Obrat zásob 0,000036 2290,52330,08810,0000
Odpisy 3 486240,0018 98240 3440,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 743120,009 49120 1720,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 743120,009 49120 1720,0000
Osobné náklady 41 50937 61754 31764 3480,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 168,00620,00926,00416,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 7 64712 558891 4312 334 8590,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 76176 127-174 1755 5030,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,01445,120,14070,02950,0000
Podiel EBIT k aktívam 0,01160,9519-0,1048-0,00770,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,01160,9519-0,1048-0,00770,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,01552,500,14220,03700,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,88310,4313-0,59521,070,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,132,32-1,680,93460,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,042,30-1,240,57450,0000
Pohľadávky z obchodného styku 40 16057 0401 254826 5770,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,241,480,00270,21940,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,8703-1,23-4,51-74,490,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -44,060,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,73810,82081,751,270,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,824,58-2,34-4,650,0000
Pridaná hodnota 47 00287 214-91 25360 1420,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,19040,2202710,872,820,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,00480,9171-0,1053-0,00810,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,01825,120,14070,02950,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,240,7967-18,13703,280,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,240,7967-18,13703,280,0000
Služby 13 51123 58432 08535 3470,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 57 69182 7501 833 5454 304 2920,0000
Spotreba materiálu… 7 2365 8286 70311 9490,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 4 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 67 9141 928 0851 286 592351 1070,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 165,000,0000388 2040,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00001 860 564811 080253 8920,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 67 74967 52187 30897 2150,0000
Účtovný cash flow -17 35812 010-304 193-15 8410,0000
Úročený dlh 4 0000,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 1,700,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 15 10714 831-1 373 182-1 180 0250,0000
Všetky záväzky 42 58467 9193 206 7455 484 1470,0000
Výsledok hospodárenia 837,0079 388-193 265-32 5460,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 837,0079 388-193 265-32 5460,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 275,0075 887-193 157-34 8410,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 75 887-193 157-34 841-103 6130,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 275,0078 767-192 197-32 9620,0000
Zásoby 50,0050,001 817 0792 765 3290,0000
Záväzky 42 58467 9193 206 7455 484 1470,0000
Záväzky z obchodného styku 7 64712 558891 4312 334 8590,0000
Zisk pred zdanením 275,0078 767-192 197-32 9620,0000
Zmena EBIT 0,0085-0,40985,830,32110,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00005 620385 6210,00000,0000