DOMINANZ spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 706 232685 457668 253632 552533 936
Bežná likvidita III. stupeň 3,641,865,666,045,28
Časové rozlíšenie aktív 20 35218 95624 55224 84545 313
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,000039,004 205314,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5327-1,010,15532,07-0,2563
Celkové tržby 1 320 2191 513 777988 602850 293650 322
Celkový dlh 132 132206 916119 81695 24892 690
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -355 495-296 903-472 898-458 815-301 747
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 355 495296 903472 898458 815301 747
Čistý cash flow 58 592-175 99514 083157 068-16 734
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 314 928463 650203 672274 914232 123
Čistý zisk 246 764364 962159 579213 712180 833
Čistý zisk v minulom roku 364 962159 579213 712180 833136 254
Cudzie zdroje -574 100-478 541-548 398-533 099-440 932
Daň z príjmov 67 55898 23543 07160 85751 221
Daň z príjmov v minulom roku 98 23543 07160 85751 22138 522
Daň z príjmov z bežnej činnosti 67 55898 23543 07160 85751 221
Dlhodobé pohľadávky 250 316306 415104 583115 719144 314
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,941,716,100,03620,0000
Doba obratu aktív 195,70165,34247,41272,56300,65
Doba obratu pohľadávok 77,3075,6244,8249,9081,26
Doba obratu zásob 0,00000,00000,0000-100,68-83,58
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00009 5246 441
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 30,4841,8633,5832,6536,76
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00003 6403 030
EBIT v minulom roku 463 650203 672274 914232 123174 780
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 314 928463 650203 672274 914232 123
EBITDA 370 626510 344232 450316 286260 400
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 370 626510 344232 450316 286260 400
Finančná páka 1,231,431,221,191,21
Finančné účty 355 495296 903472 898458 815301 747
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8129-0,6981-0,8206-0,8428-0,8258
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81290,69810,82060,84280,8258
Hrubá marža 0,45580,47900,44820,61800,5702
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 368 281505 770231 239313 820259 132
Krátkodobé pohľadávky 28 6547 07916 48384,000,0000
Krátkodobé záväzky 109 994173 55990 69775 77865 279
Krytie dlhovej služby 611,591 127219,09593,413 774
Materiál 0,0000280,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 606,00453,001 022345,0069,00
Nákladové úroky v minulom roku 453,001 022345,0069,004,00
Náklady na predaný tovar 715 421788 077542 730321 582277 418
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00002 9043 699
Neobežný majetok 55 84756 53650 45633 89043 409
Obežný majetok 630 033609 965593 245573 817445 214
Obrat aktív 1,872,211,481,341,21
Obrat neobežného majetku 23,5926,7719,5425,0014,93
Obrat obežného majetku 2,092,481,661,481,46
Obrat zásob 0,00000,00000,0000-3,63-4,37
Odpisy 50 26042 97426 39839 13227 988
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 25 13021 48713 19919 56613 994
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 13021 48713 19919 56613 994
Osobné náklady 251 413234 412223 326229 687123 615
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 7014 5744 5454 1323 790
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 22,000,00000,00000,000022,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 80 04397 63068 70328 96330 707
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 297 024407 936185 977252 844208 821
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,42980,76270,29100,40090,4101
Podiel EBIT k aktívam 0,44590,67640,30480,43460,4347
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,44590,67640,30480,43750,4350
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,52820,90570,35270,49750,4956
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,50340,43310,70770,72530,5651
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,41780,32330,50400,43710,3334
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000180,96100,24
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,393,091,982,293,00
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,992,611,771,952,45
Pohotová likvidita II. stupeň 3,681,865,666,055,29
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,802,72-38,94-3,3926,35
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 96,69-388,5113,78455,27-242,52
Pridaná hodnota 601 791725 159443 129525 504370 796
Rentabilita aktív, ROA 0,34940,53240,23880,33790,3387
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,42980,76270,29100,40090,4101
Rýchla likvidita I. stupeň 3,231,715,215,744,60
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,35650,40540,51540,30110,3560
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,35650,40540,51540,30110,3560
Služby 694 897768 406507 160293 445258 069
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 706 232685 457668 253632 552533 936
Spotreba materiálu… 20 52419 67135 57025 23315 650
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 318 8791 513 236987 526847 919649 464
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 6670,00001 667833,001 250
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000992,0011 005
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 317 2121 513 236985 859846 094637 209
Účtovný cash flow 58 592-175 99514 083157 068-16 734
Úrokové krytie 519,681 024199,29796,853 364
Vlastné imanie 574 100478 541548 398533 099440 932
Všetky záväzky 132 132206 916119 81695 24892 690
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,000039,00188,000,0000
Výsledok hospodárenia 320 952467 370207 719277 987233 662
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 320 952467 370207 719277 987233 662
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 246 764364 962159 579213 712180 833
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 364 962159 579213 712180 833136 254
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 314 322463 197202 650274 569232 054
Zásoby -4 432-432,00-719,00-801,00-847,00
Záväzky 132 132206 916119 81695 24892 690
Záväzky z obchodného styku 80 04397 63068 70328 96330 707
Zisk pred zdanením 314 322463 197202 650274 569232 054
Zmena EBIT 0,67922,280,74091,181,33
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 0810,00000,00000,00000,0000