SKELET BRATISLAVA, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 168 873178 925106 427108 646128 959
Bežná likvidita III. stupeň 6,3434,052,963,3110,04
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00001 1911 191
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,3544-1,35-1,26-0,42370,8932
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,12512,641,390,9672-3,54
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 17,3016,771,770,49321,53
Celkové tržby 53 189102 324237 653175 51214 095
Celkový dlh 159 645168 85668 06935 88777 998
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 270-13 628-48 414-41 761-10 931
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,0158-0,2765-0,05600,1242-5,54
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 27013 62848 41441 76110 931
Čistý cash flow 3 27013 62848 41430 830-45 517
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 20,00-27 593-12 34123 185-76 072
Čistý zisk -842,00-28 289-13 30121 798-78 121
Čistý zisk v minulom roku -28 289-13 30121 798-78 121-23 195
Cudzie zdroje -9 228-10 069-38 358-72 759-50 961
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00961,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 114593,9385,13136,97638,45
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 103578,1083,28136,97631,90
Doba obratu aktív 1 159655,75165,42238,27704,69
Doba obratu pohľadávok 1 114593,9385,13136,97638,45
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 179,4018,9154,1769,9070,21
EBIT v minulom roku -27 593-12 34123 185-76 072-20 134
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 20,00-27 593-12 34123 185-76 072
EBITDA 110,00-27 423-14 24711 829-75 895
EBITDA marža 0,0021-0,2680-0,05990,0674-5,38
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 110,00-27 423-14 24711 829-75 895
Finančná páka 18,3017,772,771,492,53
Finančné účty 3 27013 62848 41441 76110 931
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0546-0,0563-0,3604-0,6697-0,3952
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,05460,05630,36040,66970,3952
Hrubá marža 0,07500,11220,37600,4364-5,66
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 20,00-27 593-14 40811 633-76 074
Krátkodobé pohľadávky 162 363162 05754 77362 454116 837
Krátkodobé záväzky 26 1435 16034 85231 87412 848
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 20 7125 10824 9730,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,1276-39,400,000027,70-69,69
Nákladové úroky 862,00696,000,0000427,001 089
Nákladové úroky v minulom roku 696,000,0000427,001 0892 100
Náklady na predaný tovar 49 19988 111145 47989 841146 507
Neobežný majetok 3 2403 2403 2403 2400,0000
Obežný majetok 165 633175 685103 187104 215127 768
Obrat aktív 0,31500,55662,211,530,5180
Obrat neobežného majetku 16,4230,7472,4851,370,0000
Obrat obežného majetku 0,32110,56692,281,600,5228
Osobné náklady 0,000039 287101 12362 0270,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 90,00170,00161,00196,00179,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000016 18611 888
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -842,00-28 289-13 30121 798-78 121
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0912-2,81-0,34680,2996-1,53
Podiel EBIT k aktívam 0,0001-0,1542-0,11600,2134-0,5899
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0001-0,1542-0,11600,2134-0,5899
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0001-0,1588-0,17240,3020-0,6552
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,00003,421,130,80980,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,06150,13320,20370,1757-3,23
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,29220,88361,230,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,29220,88361,230,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,06150,13680,20620,1852-0,6814
Pohľadávky z obchodného styku 160 768157 73853 58262 454115 638
Pohotová likvidita II. stupeň 6,3434,052,963,3110,04
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,82-0,7388-0,7923-2,361,12
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,7919,580,000072,20-41,80
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,94540,94370,63960,33030,6048
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 17,3016,771,770,49321,53
Pridaná hodnota 3 99011 48189 35276 592-79 712
Rentabilita aktív, ROA -0,0050-0,1581-0,12500,2006-0,6058
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0912-2,81-0,34680,2996-1,53
Rýchla likvidita I. stupeň 0,12512,641,391,310,8508
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1 451-6,16-4,783,03-1,03
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1 451-6,16-4,783,03-1,03
Služby 44 94884 811141 76686 08689 812
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 168 873178 925106 427108 646128 959
Spotreba materiálu… 4 2513 3003 7133 7553 991
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 53 18999 592234 831166 43366 795
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 53 18999 592234 831166 43366 795
Účtovný cash flow 3 27013 62848 41430 830-45 517
Úrokové krytie 0,0232-39,650,000054,30-69,85
Vlastné imanie 9 22810 06938 35872 75950 961
Všetky záväzky 159 645168 85668 06935 88777 998
Výsledok hospodárenia 110,00-27 423-14 24711 829-75 895
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 110,00-27 423-14 24711 829-75 895
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -842,00-28 289-13 30121 798-78 121
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -28 289-13 30121 798-78 121-23 195
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -842,00-28 289-12 34122 758-77 161
Záväzky 159 645168 85668 06935 88777 998
Záväzky z obchodného styku 20 7125 10824 97316 18611 888
Zisk pred zdanením -842,00-28 289-12 34122 758-77 161
Zmena EBIT -0,00072,24-0,5323-0,30483,78
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-52 704
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-52 704