FOREN, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 17 52921 68628 50946 13758 935
Bežná likvidita III. stupeň 1,420,86560,63581,060,3221
Časové rozlíšenie aktív 1 0021 1981 4301 223534,00
Časové rozlíšenie pasív 1 6901 6901 6901 6901 690
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1456-0,08170,6399-0,50250,3547
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,030,6594-3,461,06-0,7935
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,14170,13230,40470,81830,8385
Celkové tržby 21 17521 29821 31793 41047 265
Celkový dlh 1 9662 3377 72620 00326 109
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 017-1 997-555,00-12 772-490,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 0171 997555,0012 772490,00
Čistý cash flow 2 0201 442-12 21712 282-11 045
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 785-1 322-4 04225 5346 986
Čistý zisk -3 785-1 434-5 35117 1415 971
Čistý zisk v minulom roku -1 434-5 35117 1415 9714 611
Cudzie zdroje -13 873-17 659-19 093-24 444-31 136
Daň z príjmov 0,00000,0000960,007 819960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,007 819960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,007 819960,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,000015 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000021,690,000030,77
Doba obratu aktív 315,49390,31513,11181,31460,21
Doba obratu pohľadávok 0,00000,000021,690,0000147,90
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 35,3839,3663,5745,74108,70
EBIT v minulom roku -1 322-4 04225 5346 9865 572
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 785-1 322-4 04225 5346 986
EBITDA 8 29712 5169 80139 35111 715
EBITDA marža 0,39180,58770,45980,42130,2479
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 8 29712 5169 80139 35111 715
Finančná páka 1,261,231,491,891,89
Finančné účty 4 0171 997555,0012 772490,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7914-0,8143-0,6697-0,5298-0,5283
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,79140,81430,66970,52980,5283
Hrubá marža 0,22820,29170,17340,72610,2587
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 8 16512 3969 67639 25112 328
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00001 2050,00003 940
Krátkodobé záväzky 1 9662 1873 53211 64013 920
Krytie dlhovej služby 4,916,954,8117,386,71
Materiál 155,00161,00130,0094,0064,00
Nákladové úroky 0,0000112,00349,00574,0055,00
Nákladové úroky v minulom roku 112,00349,00574,0055,001,0000
Náklady na predaný tovar 15 44714 06716 58325 05734 513
Neobežný majetok 12 35518 33025 18932 04838 907
Obežný majetok 4 1722 1581 89012 86619 494
Obrat aktív 1,160,93520,71142,010,7931
Obrat neobežného majetku 1,641,110,80512,901,20
Obrat obežného majetku 4,869,4010,737,222,40
Odpisy 11 95013 71813 71813 7184 924
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 9756 8596 8596 8592 462
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 9756 8596 8596 8592 462
Ostatné náklady na finančnú činnosť 132,00120,00125,00100,00221,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 8701 8702 0051 8731 690
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 8 16512 2848 36730 85910 895
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,2728-0,0812-0,28030,70120,1918
Podiel EBIT k aktívam -0,2159-0,0610-0,14180,55340,1185
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,2390-0,0661-0,15070,57450,1220
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,2728-0,0742-0,17360,77830,1612
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,09540,0677-0,57310,1315-0,2337
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,40440,45290,26954,942,48
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,09960,0711-0,60240,1322-0,2363
Pohotová likvidita II. stupeň 1,370,82410,61091,050,3180
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,87-12,251,56-1,992,82
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000012,88-35,0121,40-200,82
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,14170,13230,40470,81830,8385
Pridaná hodnota 4 8336 2133 69767 82312 229
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,2728-0,0812-0,28030,70120,1918
Rýchla likvidita I. stupeň 1,100,51510,10630,95810,0314
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,23700,18670,78830,50832,23
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,23700,18670,78830,50832,23
Služby 12 28511 32414 99221 15629 797
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 52921 68628 50946 13758 935
Spotreba materiálu… 3 1622 7431 5913 9014 716
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 20 28020 28020 28092 88047 159
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00000,0000417,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 20 28020 28020 28092 88046 742
Účtovný cash flow 2 0201 442-12 21712 282-11 045
Úrokové krytie 0,0000-11,80-11,5844,48127,02
Vlastné imanie 13 87317 65919 09324 44431 136
Všetky záväzky 1 9662 3377 72620 00326 109
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 6901 6901 6901 6901 690
Výsledok hospodárenia -3 653-1 202-3 91725 6337 208
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 653-1 202-3 91725 6337 208
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 785-1 434-5 35117 1415 971
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -1 434-5 35117 1415 9714 611
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 785-1 434-4 39124 9606 931
Zásoby 155,00161,00130,0094,0064,00
Záväzky 1 9662 3377 72620 00326 109
Záväzky z obchodného styku 1 8701 8702 0051 8731 690
Zisk pred zdanením -3 785-1 434-4 39124 9606 931
Zmena EBIT 2,860,3271-0,15833,661,25