EBA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 13 144 33812 038 14817 630 50921 402 74814 580 253
Aktivácia 3 7724 73316 15913 9396 572
Bankové úvery 545 620916 0440,0000685 3670,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,581,271,121,101,69
Bežné bankové úvery 545 620916 0440,0000685 3670,0000
Časové rozlíšenie aktív 188 828437 311185 980292 57721 822
Časové rozlíšenie pasív 165 401183 712202 763220 770243 882
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,59300,57461,091,160,3800
Celkové tržby 22 222 98019 571 47323 282 82940 250 2840,0000
Celkový dlh 4 831 5494 325 6589 088 49111 370 3933 947 665
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 519 112836 103-869 911-693 577-33 914
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 50879 941869 9111 802 84533 914
Čistý cash flow -53 433-789 970-932 9341 714 18433 914
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 452 030508 0291 539 8652 719 629498 990
Čistý zisk 1 115 622316 4801 186 9881 984 901452 792
Čistý zisk v minulom roku 316 4801 186 9881 984 901884 878648 574
Cudzie zdroje -8 147 388-7 528 778-8 339 255-9 811 585-10 388 706
Daň z príjmov 305 191154 985315 756703 2840,0000
Daň z príjmov v minulom roku 154 985315 756703 284259 5340,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 305 191154 985315 756703 2840,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 66132 125106 942135 834191 635
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 79,2170,7998,9475,12151,23
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 65,1056,0771,4650,94127,59
Doba obratu aktív 216,43297,21277,38194,35491,62
Doba obratu pohľadávok 79,2371,58100,6276,35157,69
Doba obratu zásob 669,3381,8819,7586,64353,90
Doba splácania záväzkov 11 677846,72744,453 809135,37
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 42,3341,73102,7475,3086,71
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 8 237573,69487,783 2440,0000
EBIT v minulom roku 508 0291 539 8652 719 6291 429 379705 998
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 452 030508 0291 539 8652 719 629498 990
EBITDA 3 149 9732 674 4043 311 3568 525 2211 661 173
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 149 9732 674 4043 311 3568 525 2211 661 173
Finančná páka 1,611,602,112,181,40
Finančné účty 26 50879 941869 9111 802 84533 914
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6198-0,6254-0,4730-0,4584-0,7125
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,61980,62540,47300,45840,7125
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 172 2912 680 1723 377 0058 563 1641 653 917
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,0000423 9010,0000
Krátkodobé pohľadávky 4 810 3982 867 1416 288 5118 272 4454 484 941
Krátkodobé záväzky 2 570 5101 690 0786 530 0058 292 7672 571 680
Krytie dlhovej služby 16,5512,5214,2634,865,86
Materiál 58 70261 12864 60679 73466 751
Nákladové úroky 31 21736 56437 12131 44446 198
Nákladové úroky v minulom roku 36 56437 12131 444284 96757 424
Náklady na predaný tovar 17 039 31310 136 22217 225 58829 508 5566 943 438
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 80 348728 5473 201 621794 582211 821
Neobežný majetok 7 969 6028 458 19210 005 96110 710 4349 642 559
Obežný majetok 4 985 9083 142 6457 438 56810 399 7374 915 872
Obrat aktív 1,691,231,321,880,7424
Obrat neobežného majetku 2,781,752,323,751,12
Obrat obežného majetku 4,454,703,123,872,20
Obrat zásob 0,54534,4618,484,211,03
Odpisy 1 727 8622 176 2851 831 2155 905 114618 180
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 863 9311 088 126914 6532 952 557618 180
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 863 9311 088 159916 5622 952 5570,0000
Osobné náklady 2 644 8582 832 7333 072 8432 727 0800,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 11 2348 60010 2595 4917 257
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000080,001,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 789 9541 130 0063 999 9706 701 8040,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 843 4842 492 7653 018 2037 890 0151 070 972
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,51580,60950,51440,25520,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 63,826,381,8713,450,5598
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,941,641,943,920,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,170,92791,221,246,28
Pohľadávky z obchodného styku 3 953 7352 271 1414 542 1745 610 0733 784 114
Pohotová likvidita II. stupeň 1,531,211,091,081,61
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 152,489,538,94-5,72-306,32
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,71-21,61-25,1354,520,7341
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,36760,35930,51550,53130,2708
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,59300,57461,091,160,3800
Pridaná hodnota 5 127 9364 647 8715 973 83510 687 6343 881 496
Primárna platobná neschopnosť 0,45860,50420,94201,260,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,531,622,741,332,38
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,531,622,741,332,38
Služby 16 347 2528 817 45313 346 84527 925 2465 963 208
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 13 144 33812 038 14817 630 50921 402 74814 580 253
Spotreba materiálu… 606 789592 711695 931794 375759 259
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 545 620916 0440,00001 109 2680,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 22 184 02514 791 27723 237 37740 217 86710 824 934
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 16 7767 18437 95421 6770,0000
Tržby z predaja tovaru 141 073802 0453 494 603973 975315 742
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 22 026 17613 982 04819 704 82039 222 21510 509 192
Účtovný cash flow -53 433-789 970-932 9341 714 18433 914
Úročený dlh 545 620916 0440,00001 109 2680,0000
Úrokové krytie 46,5113,8941,4886,4910,80
Vlastné imanie 8 147 3887 528 7788 339 2559 811 58510 388 706
Všetky záväzky 4 831 5494 325 6589 088 49111 370 3933 947 665
Výnosy budúcich období dlhodobé 141 047159 070177 093195 117225 138
Výnosy budúcich období krátkodobé 18 02318 02518 02418 02511 996
Výsledok hospodárenia 1 438 457504 6721 514 0842 641 429619 702
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 438 457504 6721 514 0842 641 429619 702
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 115 622316 4801 186 9881 984 901452 792
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 316 4801 186 9881 984 901884 878648 574
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 420 813471 4651 502 7442 688 185575 310
Zásoby 147 341163 438173 204188 613205 382
Záväzky 4 831 5494 325 6589 088 49111 370 3933 947 665
Záväzky z obchodného styku 1 813 1711 145 0954 278 6137 061 6750,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 23 21715 089278 643359 8710,0000
Zisk pred zdanením 1 420 813471 4651 502 7442 688 185575 310
Zmena EBIT 2,860,32990,56621,900,7068
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -8 696-2 2442 650-8 292-15 722
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -8 696-2 2442 650-8 292-15 722
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 430,00631,004 011355,00423 291
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Montáž a opravy telekomunikačných zariadení
Demolácie a zmené práce v rozsahu voľnej živnosti
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Sprostredkovanie vo výrobe, obchode a službách
Montáž, rekonštrukcia, periodické skúšky a revízie vyhradených tlakových..
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne..
Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
Prípravné práce k realizácii stavby
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Ochrana pôdy pred eróziou
Montáž určených meradiel
Výroba stlačeného vzduchu
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb..
Výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
Osev a zatrávňovanie pôdy
Výroba organických hnojív, kompostov, melioračnej zeminy a organicko-biologických..
Výroba prípravkov proti veternej a dažďovej erózii
Prenájom hnuteľných vecí
Prenájom a leasing dopravných prostiedkov, stavebných a poľnohospodárskych strojov
Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov..
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nakladania s odpadmi
Revízie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a blesk.do obj. tr. B
Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
Vedenie účtovníctva
Čistenie nádrží
Vodoinštalatérstvo
Veľkoobchod s pitnou a úžitkovou vodou, stočným, stlačeným vzduchom
Rekultivačné práce
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu..
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Projektovanie elektrických zariadení
Čistiace a upratovacie práce
Výroba melioračných zemín a záhradníckych substrátov
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)..
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Poradenská činnosť v predmete podnikania
Spracovanie ihličnatého reziva na paletové prvky a iný sortiment
Ťažba a spracovanie rašeliny nebanským spôsobom - dopravnými mchanizmami
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu obchod, výroba a služby v rozsahu voľnej..
Podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi