AUDITIO spol s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 91 25089 63382 91668 08855 484
Bežná likvidita III. stupeň 147,08102,5662,5719,02122,21
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9050-0,8752-0,8245-0,6865-0,9527
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 137,1997,3059,5716,54115,48
Celkové tržby 18 73236 98738 99733 90831 990
Celkový dlh 598,00799,001 1322 714454,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -82 042-77 745-67 431-44 882-52 427
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 82 04277 74567 43144 88252 427
Čistý cash flow 82 04277 74567 43144 88252 427
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 61711 11120 91814 77016 482
Čistý zisk 1 8187 05016 41010 34411 705
Čistý zisk v minulom roku 7 05016 41010 34411 70513 135
Cudzie zdroje -90 652-88 834-81 784-65 374-55 030
Daň z príjmov 799,004 0614 5084 4264 777
Daň z príjmov v minulom roku 4 0614 5084 4264 7775 075
Daň z príjmov z bežnej činnosti 799,004 0614 5084 4264 777
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 115,2041,4238,1772,3934,88
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 34,7828,5624,0213,4021,59
Doba obratu aktív 1 778884,53931,01732,93633,06
Doba obratu pohľadávok 115,2041,4238,1772,3934,88
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 11,657,8812,7129,215,18
EBIT v minulom roku 11 11120 91814 77016 48218 210
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 61711 11120 91814 77016 482
EBITDA 7 12515 60918 90215 90816 520
EBITDA marža 0,38040,42200,48470,46920,5164
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 12515 60918 90215 90816 520
Finančná páka 1,011,011,011,041,01
Finančné účty 82 04277 74567 43144 88252 427
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9934-0,9911-0,9863-0,9601-0,9918
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99340,99110,98630,96010,9918
Hrubá marža 0,50580,69980,54800,69130,7467
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 01215 50631 80315 86616 478
Krátkodobé pohľadávky 5 9124 1973 3996 7253 057
Krátkodobé záväzky 598,00799,001 1322 714454,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 75,0064,00117,002 463195,00
Náklady na predaný tovar 9 25711 10211 13510 4678 103
Neobežný majetok 3 2967 69112 08616 4810,0000
Obežný majetok 87 95481 94270 83051 60755 484
Obrat aktív 0,20530,41260,39200,49800,5766
Obrat neobežného majetku 5,684,812,692,060,0000
Obrat obežného majetku 0,21300,45140,45890,65700,5766
Odpisy 4 3954 3954 3951 0990,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 3954 3954 3951 0990,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 113,00103,0079,0042,0042,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 21311 44520 80511 44311 705
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,89910,86740,81320,65920,9449
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 4,382,101,731,321,64
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,165,894,8621,330,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 4,382,102,071,321,64
Pohľadávky z obchodného styku 1 7852 8942 1391 2451 892
Pohotová likvidita II. stupeň 147,08102,5662,5719,02122,21
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,10-1,14-1,21-1,46-1,05
Pridaná hodnota 9 47525 88521 37223 44123 887
Primárna platobná neschopnosť 0,04200,02210,05471,980,1031
Rýchla likvidita I. stupeň 137,1997,3059,5716,54115,48
Služby 7 9128 9108 3956 4916 472
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 91 25089 63382 91668 08855 484
Spotreba materiálu… 1 3452 1922 7403 9761 631
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 18 73236 98738 99733 90831 990
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00006 4900,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 18 73236 98732 50733 90831 990
Účtovný cash flow 82 04277 74567 43144 88252 427
Vlastné imanie 90 65288 83481 78465 37455 030
Všetky záväzky 598,00799,001 1322 714454,00
Výsledok hospodárenia 2 73011 21420 99714 80916 520
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 73011 21420 99714 80916 520
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 8187 05016 41010 34411 705
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 7 05016 41010 34411 70513 135
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 61711 11120 91814 77016 482
Záväzky 598,00799,001 1322 714454,00
Záväzky z obchodného styku 75,0064,00117,002 463195,00
Zisk pred zdanením 2 61711 11120 91814 77016 482
Zmena EBIT 0,23550,53121,420,89610,9051