PIUS & CO., spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 194 497306 875328 919444 182460 377
Bežná likvidita III. stupeň 0,71685,239,9115,1820,57
Časové rozlíšenie aktív 323,00305,0021 13458 74267 720
Časové rozlíšenie pasív 37 60037 6000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6834-0,05840,42640,0722-0,0387
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,23131,58-4,97-0,82050,6189
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,980,06900,10480,41050,3158
Celkové tržby 3 600149 697394 283469 785498 837
Celkový dlh 236 02517 39231 204129 271110 496
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -190 558-244 635-229 930-356 872-379 610
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,13-0,3062-0,0436-0,04340,0293
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 190 558244 635229 930356 872379 610
Čistý cash flow -54 07714 705-126 942-22 73813 544
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 072-45 725-16 197-18 89118 358
Čistý zisk -4 072-45 832-17 196-20 37014 600
Čistý zisk v minulom roku -45 832-17 196-20 37014 60013 686
Cudzie zdroje 79 128-251 883-297 715-314 911-349 881
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00865,003 693
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00865,003 6933 148
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00865,003 693
Dlhodobé pohľadávky 0,000060 00060 0000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 365,000,00002,084,012,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 365,000,00001,231,030,9695
Doba obratu aktív 19 720775,22304,49345,11336,87
Doba obratu pohľadávok 365,00151,5757,624,012,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 23 70023,4423,6621,5316,01
EBIT v minulom roku -45 725-16 197-18 89118 35816 834
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 072-45 725-16 197-18 89118 358
EBITDA -215,00-29 277160,00-7 20221 319
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -215,00-29 277160,00-7 20221 319
Finančná páka -2,461,221,101,411,32
Finančné účty 190 558244 635229 930356 872379 610
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,4068-0,8208-0,9051-0,7090-0,7600
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,40680,82080,90510,70900,7600
Hrubá marža -0,68860,76520,73750,61320,6236
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -424,00-28 466-621,00-7 02320 182
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,200,03020,07770,06240,0475
Krátkodobé pohľadávky 3 6000,00002 2485 1552 848
Krátkodobé záväzky 233 7539 27925 55627 71421 885
Krytie dlhovej služby -0,0057-0,77640,3083-11,73327,98
Materiál 16,0011,005,0022,0056,00
Nákladové úroky 0,0000107,00519,00614,0065,00
Nákladové úroky v minulom roku 107,00519,00614,0065,000,0000
Náklady na predaný tovar 6 07929 934103 494181 721187 763
Neobežný majetok 0,00001 92415 60223 39110 143
Obežný majetok 194 174304 646292 183362 049382 514
Obrat aktív 0,01850,47081,201,061,08
Obrat neobežného majetku 0,000075,1025,2720,0849,18
Obrat obežného majetku 0,01850,47431,351,301,30
Odpisy 3 6487 16215 57813 8961 828
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 8243 5817 7896 948914,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 8243 5817 7896 948914,00
Osobné náklady -1 166101 764139 516142 718140 420
Ostatné náklady na finančnú činnosť 209,00301,001 0711 2901 467
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00001 112290,001 469330,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 60,001 5004 9303 6563 721
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -424,00-38 670-1 618-6 47416 428
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,97970,79720,69900,80340,8246
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,47040,88840,47980,49540,4514
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -15,020,0982-0,3220-0,04840,0272
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,131,132,082,022,22
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,99881,051,871,842,19
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -15,020,1018-0,3220-0,04840,0272
Pohľadávky z obchodného styku 3 6000,00001 3251 3251 325
Pohotová likvidita II. stupeň 0,71675,229,9115,1820,57
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,46-17,132,3513,85-25,83
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000137,43-244,59-37,03208,37
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,210,05670,09490,29100,2400
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,980,06900,10480,41050,3158
Pridaná hodnota -2 479114 553290 789288 064311 060
Primárna platobná neschopnosť 0,01670,00003,722,762,81
Rýchla likvidita I. stupeň 0,70235,229,0012,8817,35
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1 098-0,5941195,03-17,955,18
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1 098-0,5941195,03-17,955,18
Služby 4 94628 15298 707175 638181 456
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 194 497306 875328 919444 182460 377
Spotreba materiálu… 1 1331 7824 7876 0836 307
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 600144 487394 283469 785498 823
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 600144 487394 283469 785498 823
Účtovný cash flow -54 07714 705-126 942-22 73813 544
Úrokové krytie 0,0000-427,34-31,21-30,77282,43
Vlastné imanie -79 128251 883297 715314 911349 881
Všetky záväzky 236 02517 39231 204129 271110 496
Výnosy budúcich období krátkodobé 37 60037 6000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -3 863-46 536-15 418-21 09819 491
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 863-46 536-15 418-21 09819 491
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 072-45 832-17 196-20 37014 600
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -45 832-17 196-20 37014 60013 686
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -4 072-45 832-16 716-19 50518 293
Zásoby 16,0011,005,0022,0056,00
Záväzky 236 02517 39231 204129 271110 496
Záväzky z obchodného styku 60,001 5004 9303 6563 721
Zisk pred zdanením -4 072-45 832-16 716-19 50518 293
Zmena EBIT 0,08912,820,8574-1,031,09
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000010 0970,00000,00000,0000