DELMES, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 31 58873 100105 17599 142107 308
Bankové úvery 14 69418 4180,00000,00000,0000
Bežné bankové úvery 14 69418 4180,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,33-1,77-2,11-1,99-2,00
Celkové tržby 59 68381 80863 50166 66742 817
Celkový dlh 127 215167 495199 677198 789214 391
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 63 55775 16256 55061 28263 867
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 18 11210 23110 4257 77720 192
Čistý cash flow 18 11210 23110 4257 77720 192
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 1061 0686 5128 710-560,00
Čistý zisk -1 232107,005 1457 436-1 520
Čistý zisk v minulom roku 107,005 1457 436-1 5201 633
Cudzie zdroje 95 62794 39594 50299 647107 083
Daň z príjmov 124,00959,001 3671 274960,00
Daň z príjmov v minulom roku 959,001 3671 274960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 124,00959,001 3671 274960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok -1,36200,42462,72467,84673,97
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku -26,62173,68210,62247,99343,11
Doba obratu aktív 210,26343,74604,54542,80914,76
Doba obratu pohľadávok -1,36200,42462,72467,84673,97
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000028,95
Doba splácania záväzkov 3 8401 9691 2151 3041 762
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 303,16386,07762,76710,271 111
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 8531 4921 0471 0991 490
EBIT v minulom roku 1 0686 5128 710-560,002 593
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 1061 0686 5128 710-560,00
EBITDA 5 57513 1596 6428 841-425,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 5 57513 1596 6428 841-425,00
Efektívna daňová sadzba -0,11190,89960,20990,1463-1,71
Finančná páka -0,3303-0,7744-1,11-0,9949-1,00
Finančné účty 18 11210 23110 4257 77720 192
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 3,031,290,89851,010,9979
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -3,03-1,29-0,8985-1,01-0,9979
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 46113 0026 5128 709-557,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,441,121,261,311,21
Krátkodobé finančné výpomoci 66 97566 97566 97569 05984 059
Krátkodobé pohľadávky -205,0042 62180 50285 45179 061
Krátkodobé záväzky 45 54682 102132 702129 730130 332
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 21 98062 201114 331109 286110 202
Krytie dlhovej služby 2 7886 5800,00000,00000,0000
Nákladové úroky 2,002,000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 2,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 53 72568 52356 85957 82643 042
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 32915 22039 85436 31126 996
Neobežný majetok 13 68120 24814 2485 9145 914
Obežný majetok 17 90752 85290 92793 228101 394
Obrat aktív 1,741,060,60380,67240,3990
Obrat neobežného majetku 4,013,834,4611,277,24
Obrat obežného majetku 3,061,470,69840,71510,4223
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,000012,61
Odpisy 6 56711 9340,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 56711 9340,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 114,00157,00130,00132,00132,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 33512 0415 1457 436-1 520
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,57340,14000,09910,07840,1882
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,25660,59780,16670,2435-0,0083
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,16920,76240,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku -4 00036 93536 64345 29640 249
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 5,289,239,0612,815,30
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 9 0565 1160,00000,00000,0000
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 2,591,170,63680,69660,7833
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 4,032,291,902,012,00
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,33-1,77-2,11-1,99-2,00
Pridaná hodnota 1 1119 0986 6428 841-225,00
Primárna platobná neschopnosť -5,501,683,122,412,74
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 22,8212,7330,0622,48-504,45
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 22,8212,7330,0622,48-504,45
Služby 3 11222 28510 63212 30012 827
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 31 58873 100105 17599 142107 308
Spotreba materiálu… 46 28431 0186 3739 2153 219
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 81 66985 39366 97569 05984 059
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 54 83677 62163 50166 66742 817
Tržby z predaja tovaru 36 48144 21552 49948 90030 038
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 18 35533 40611 00217 76712 779
Účtovný cash flow 18 11210 23110 4257 77720 192
Úročený dlh 81 66985 39366 97569 05984 059
Úrokové krytie -553,00534,000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -95 627-94 395-94 502-99 647-107 083
Všetky záväzky 127 215167 495199 677198 789214 391
Výsledok hospodárenia -992,001 2256 6428 841-425,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -992,001 2256 6428 841-425,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 232107,005 1457 436-1 520
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 107,005 1457 436-1 5201 633
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 1081 0666 5128 710-560,00
Zásoby 0,00000,00000,00000,00002 141
Záväzky 127 215167 495199 677198 789214 391
Záväzky z obchodného styku 21 98062 201114 331109 286110 202
Zisk pred zdanením -1 1081 0666 5128 710-560,00
Zmena EBIT -1,040,16400,7476-15,55-0,2160